To store valg er netop afholdt. Vi taler med Demokrati- og Borgerudvalgsformand Christian Jørgensen, hvor vi ser tilbage på de to valg og på Folkemødet, der netop er afholdt på Bornholm.

For at starte med det sidste, så var Folkemødet igen i år en kæmpe succes målt på deltagere. Men hvordan var mødet for den lokale politiker?

Folkemøde, Bornholm 2019.

“Generelt og med de store briller var det et godt folkemøde. Det blev afviklet i en positiv og glad stemning. Det er unikt for Danmark, at man kan komme så tæt på de tunge beslutningstagere i en familiær og festlig ramme, og lige efter to valg, hvor der blev gået til stålet. Det er opløftende, at det kan finde sted,” siger Christian Jørgensen og fortsætter:

“Jo, der er politi, både i vandet og forsvar som beskyttelse, men faktum var endnu engang, at der ikke var optræk til nogen former for ballade. Jeg synes også, at det er stort, at Bornholms borgmester, Winni Aakermann Grosbøll kunne fortælle om den store international opmærksomhed, som Folkemødet trækker. Flere falder på halen over, at det kan lade sig gøre i Danmark, og at vores demokrati er så åbent.”

Er mødet folkeligt? Jeg tænker på skriverierne omkring priserne, der er skruet i vejret?

“Jeg ved godt, at nogen siger, at det er for dyrt for almindelige mennesker, og priserne er skruet op. Det er også rigtigt, men kan også se, at mange unge mennesker bor i telt og teltlejre, handler i supermarkederne og nyder Folkemødet. Jeg faldt i snak med mange mennesker, blandt andet en kvinde, hvis søn havde et hus på nordbornholm, man kunne leje, så hvis man vil cykle, køre eller andet, så er der muligheder. Det synes jeg dokumentere folkeligheden. Mødet skal være for alle, ikke kun politikere og beslutningstagere, ellers bliver det ikke det møde, som det er tiltænkt som. Grundlæggende var det en positiv og inspirerende oplevelse for mig,” siger Jørgensen.

Folkemøde, Bornholm 2019.

Hvad tog du med derfra?

“Jeg synes, at der er flere aspekter. Der er mange spændende debatter, dialoger og indslag, som man kan deltage i. Jeg havde downloadet Folkemødeappen, og her kunne man se en masse spændende ting. Når man tilmelder sig et arrangement, så fravælger man samtidig 99 andre gode arrangementer”, fortæller Christian Jørgensen og fortsætter:

“Jeg lavede mit program, så jeg blev udfordret på mine egne synspunkter. Jeg deltog og deltager naturligvis også i områder, der har relevans for mit eget udvalg og mit politiske arbejde. Derudover, så har jeg i sagens natur en stor interesse for politik, hvorfor jeg synes, at det er spændende at høre på dem, der analyserer og har en holdning til den politiske situation. 

Et foredrag med TV- og radiovært Anders Lund Madsen, Forfatter Knud Romer, Filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk, Manuskriptforfatter og instruktør, Anne Emma Haudal og Lektor Pia Heike Johansen fangede også Christian Jørgensens øre og eftertænksomhed.

“De debatterede om lykkebegrebet i landsbyerne kontra storbyerne med en god dialog omkring land og by. Et felt, vi også arbejder med i vores udvalg. Fredericia er ikke en typisk landkommune, men alligevel var det tænkevækkende, hvad vi hørte. Forskningen pegede blandt andet på, at unge mennesker er lykkeligere i Lemvig end i det indre København, og så var der debatten om begreberne, hvor Vandkantsdanmark lyder bedre end Udkantsdanmark,” fortæller Jørgensen og fortsætter:

Folkemøde, Bornholm 2019.

“Også dialogen mellem Informations Chefredaktør Rune Lykkeberg og tidligere spindoktor, debattør og rådgiver Christopher Philippe Arzrouni var spændende. En samtale omkring det at være højreorienteret. Samtalen foregik hos den politisk korrekte hjemmebane, Information, men alle kom til orde og kunne bibringe lytterne både historisk visdom, men også gode tanker omkring samfundets måde at se folkevalgte på. Som f.eks Præsident Ronald Reagan, hvor mange talte grimt, inden han havde fået lov at komme orde. Da han så fik lov at vise, hvad han var for en præsident, viste det sig, at han var både jovial, arbejdsom, og menneskelig, og måske fortjener større ære for Murens Fald end Gorbatjov.”

Og blandt analyserne af valget nød Christian Jørgensen at lytte til Henrik Qvortrup, der sammen med EBs Mads Kanstrup analyserede de enkelte partiers situation lige nu, og herunder forudså, at man ville få en socialdemokratisk regering, støttet af de røde, selvom det lå i lokalet, at der var et alternativt flertal med en VS-regering, hvilket ville lægge en automatisk dæmper på Radikale Venstre. Der blev også fortalt, at Ny Borgerlige ville få en platform, som det nye protestparti, altså det som DF var for år tilbage. En platform uden for magtens kerne. Endeligt en samtale om, hvem der bliver Venstres næste formand, hvor både Kristian Jensen, Jakob Ellemann-Jensen og Tommy Ahlers var blandt budene med sidstnævnte som outsider.

Folkemøde, Bornholm 2019.

Og det mere lokale islæt, hvad fik du og Fredericia ud af mødet?

“Netværk, og så de ting, vi selv bidrog med, vores eget event, hvor vi trodsede vejrguderne og afholdt et formelt udvalgsmøde med en ekstern gæst: Allan Emiliussen, der er medlem af byrådet i Haderslev. Vi talte om FNs Verdensmål i en lokal kontekst, og i den forbindelse drøftede vi afholdelsen af det næste borgerdialogmøde den 18. november,” fortæller Jørgensen og fortsætter:

“Vi hørte om, hvordan man havde arbejdet med emnet i Haderslev Kommune, og derudover havde vi medbragt et setup omkring børnenes verdensmål, hvor Lise Nielson stod i spidsen for en lille stand, hvor børn og  barnlige sjæle kunne mærke på verdensmålene, og spille vendespil og meget mere.”

Hvordan gik det?

“På alle parametre synes jeg, at det var fedt at være på Bornholm igen, og jeg har klart en overbevisning om, at det giver inspiration til udvalget og noget til Fredericia Kommune, og den måde, vi brander os selv og byen på, som en aktiv og levende by, der er til stede. Vi bidrager aktivt selv,” svarer Jørgensen.

Folkemøde, Bornholm 2019.

Nu har vi været igennem to store valg, som du siger – hvis vi skal gøre status, hvordan er det så gået ud fra et demokratisk synspunkt?

“Jeg var selv valgtilforordnede til EU-valget og til FT-valget, begge gange i Erritsø Idrætscenter. Jeg bor selv i Erritsø. Hvis jeg skal vente lidt med selve tallene, så synes jeg, at jeg har oplevet to gode valg. Jeg har hørt en tidsel – nogle synes, at der periodevis var for stor kø til brevstemmerne, men basic er det positivt, at folk står i kø for at afgive stemme, dog må logistikken gerne fungere. Det har været en fornøjelse at være med i en levende by, med en masse arrangementer, noget på græsrodsniveau, noget som I lokale medier har sat i søen, kandidaterne i uniform” – valgmateriale og godbidder, som gør det hyggeligt og gemytligt, når man taler sammen på tværs af partifarver. Det har været med til at bekræfte billedet af en levende by også i denne sammenhæng, og så glæder jeg mig over opbakning til indvielse af demokraticontaineren, den dag Mette Frederiksen var her, men alligevel kom alle kandidater derned. Det var fedt og et anderledes setup,” fortæller Christian og fortsætter:

“Alt det udenom og selve valget blev gennemført med relativt høje valgprocenter. Det gik godt, og var velordnet. Vi lever i et ordentlig samfund, og i en kommune med styr på tingene. Afviklingen og stemningen var god, men at vi ikke fik en lokal kandidat valgt fra Fredericia er ærgerligt, derfor vil jeg også personligt gerne appellere til, på tværs af partiskel, at man i større omfang, stemmer personligt, også til FT-valget.”

Hvorfor?

“Nogle af de lokale kandidater er måske ikke i forvejen kendte i området. Det er lykkedes for Jacob Bjerregaard, der var kendt mange steder fra sin DSU-formandstid at blive valgt. Også Poul Nielson blev valgt i Fredericia, men han var også kendt, og så lykkedes det for fredericianeren Susanne Eilersen, som dog ikke var opstillet her, og hun trak dog godt med stemmer herfra. Uden at være snævre lokalfokuseret, så kunne vi få en, der havde noget rod og hjerte for Fredericia i en anden kreds, var det det næstbedste. Man har naturligvis en forpligtelse for sin valgkreds, men også for sin DNA, og det var Susanne garanten for. Hun kæmpede for Fredericia også. Hun var kun små 150 stemmer fra at komme ind, så det var surt, at hun ikke kom ind”, siger Jørgensen og siger lidt om tallene:

“Jeg synes, at det er positivt, at stemmeprocenten til EU-valget steg så markant, fra halvdelen til 2 ud 3, og når man regner på den procentuelle stigning, steg vi faktisk mere end landsgennemsnittet. Det er jeg glad for, når vi har gjort så meget for at styrke dette lokalt. Det er dejligt og positivt.”

Hvorfor gik det så godt?

“Der er nok flere forklaringer – dels druknede EU-valget ikke i FT-valget. FT-valget boostede EU-valget. Men også debatten om Brexit har fyldt meget i medierne, hvilket betød, at folk havde fået øjnene op for konsekvenserne ved at melde sig ud af det europæiske fællesskab,” siger Jørgensen og fortsætter:

“FT-valget var et andet billede, men jeg synes også, at udgangspunktet var et andet, da vi i internationalt perspektiv har et højt stemmeantalsniveau. Vi falder fra 84 til 82 i procent i Fredericia og på landsplan fra 86 til 84 procent, så der følger vi den generelle udvikling,” fortæller Christian og uddyber:

“Det er en marginal tilbagegang. Valgdeltagelsen er stadig på et ekstremt højt niveau. Man kan pege på mange ting. Det var en fridag og godt vejr. Nogle valgte måske familieudflugten eller, hvad det kunne være, men det er så tæt på, så det er svært at analysere. ”

Og for jeres arbejde i jeres udvalg?

“Demokrati- og borgerudvalget er ikke et stående udvalg, udvalgets dagsorden og agendaer skal evalueres inden udgangen af 2019, men så længe vi er i drift, og klør på, så håber jeg, at vi arbejder stærkt videre, og måske får flere opgaver, der skal løftes, og der er enighed på tværs af partierne om, at vi skal arbejde for demokratiet og den dagsorden med at hype og fremme den lokale valgdeltagelse og interesse for lokalpolitik. Det vil vi fortsætte med. Kommunalvalget i 2021 bliver den næste store event, med mindre, der kommer et hurtigt folketingsvalg,” siger Jørgensen med et smil og slår fast:

“Vi vil sætte ressourcer ind på at fastholde og øge den politiske interesse og valgdeltagelse, altid”.

Og demokratiets tilstand?

“I topform,” slutter Christian Jørgensen. 

http://prinsenafegypten.dk