Hos Venstres byrådsmedlem Christian Jørgensen vækker det harme, at man ønsker at klappe en eksorbitant mængde på hele 360.000 kubikmeter slam ud for naturperlen i Lillebælt: Trelde Næs. Han efterlyser nye metoder og ikke mindst, at Miljøstyrelsen ændrer arbejdsgangen, når man godkender dumpning af slam. 

Bølgerne bruser i Lillebælt som altid, da Venstres Christian Jørgensen mødes med Fredericia AVISEN for at tale om den aktuelle sag om slam fra Kolding Havn, der i sidste ende kan ende i Lillebælt ud for Trelde Næs. 

“I weekenden fandt jeg ud af, at man havde planer om at klappe 360.000 kubikmeter slam. Det synes jeg absolut ikke var en god ide, hvorfor jeg kontaktede både det miljømæssige og juridske forvaltningsområde i Fredericia Kommune for at få en vurdering af, om der var noget at gøre indsigelsesmæssigt og juridisk eventuelt ved at trække sagen i langdrag,” siger Christian Jørgensen, der også kontaktede Danmarks Sportsfiskerforening.

“Jeg kontaktede foreningen for at fortælle dem om casen fra Trelde Næs. De er faktisk lige vendt tilbage, at de tager sagen op i deres bestyrelse. De holder et møde i morgen i hovedkontoret, hvor de vil drøfte sagen. I modsætningen til Baltic Pipe-dumpningen vurderer de, at der ikke var så meget at komme efter, fordi indsigelsesmæssigt var bundmaterialet derovre ikke så belastet, men denne gang var mængden for stor, hvilket de er kritiske over. Jeg vurderer derfor, at der er en chance for, at de går ind i sagen og gør indsigelse overfor Miljøstyrelsen og ministeren,” uddyber Christian Jørgensen.

Niveauet er stort, men der er jo ikke noget nyt i at klappe ud for Trelde Næs?

“Hvis jeg skal svare lidt populistisk, så kunne jeg ønske en helhjertet indsats ved at løse det i Kolding Kommune på anden vis, og hvis jeg skulle rette skytset mod Miljøstyrelsen, så skulle de se på farvandet Lillebælt, der er robust, men alligvel har farvandet været igennem en grim historie med 100-års-hændelsen ved udledningen af gødning fra Dan Gødning-branden på havnen i 2016. Lillebælt er også belastet af spildevand, så man kunne jo overveje – i stedet for at sætte gummistempel på samtlige ansøgninger til klapning i Trelde Næs fra Region Syddanmarks kommuner, kunne man overveje om der skulle vurderes på mængder og hyppighed, og måske kunne noget dumpes ved Trelde Næs, men andre lokationer skulle også sættes i spil,” siger Christian Jørgensen og fortsætter:

“Med Kolding-projektet og Baltic-projektet er det næsten 15 procent af klapningen i Kongeriget indenfor et halvt år. Undskyld, men jeg er stærkt kritisk over for Kolding Kommune, der vil lave et grønt boligprojekt med en rigtig miljøprofil med lavt pres på omgivelser og et lavt energiforbrug på et fundament, hvor man dumper skidt, møg og slam ud for en naturperle i Lillebælt som Trelde Næs. Jeg er stærkt kritisk overfor Miljøstyrelsen, når man ser på det historisk. De godkender uden videre dumpninger uden at foretage en helhedsvurdering af mulighederne for at differentiere på landsplan, for derved at lægge et implicit pres på de kommuner, der henvender sig, for at finde andre løsninger.”

“Jeg garanterer dig for, at Venstre går imod denne case og støtter et kritisk høringssvar,” slutter Christian Jørgensen.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer