Forside Fredericia Christian Bro: Transportanalyse kommer som lovet

Christian Bro: Transportanalyse kommer som lovet

DEL
Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Når Miljø- og Teknikudvalget samles igen, er et af punkterne en igangsættelse af en transportanalyse. En analyse der skal klarlægge hvor og hvornår, der er behov for offentlig transport i Fredericia.

Som en del af budget 2018 ønsker byrådet, at der udarbejdes en analyse med henblik på at nytænke, optimere og forbedre de transportmuligheder, som kommunen stiller til rådighed for borgerne.

Fredericia Kommune tilbyder en række forskellige muligheder for offentlig transport i en kombination af bybusser, forskellige busordninger og taxa. Tilbuddene er målrettet forskellige behov, varierer i pris og udbydes af kommunen selv, Sydtrafik, Trekant Brand og taxa.

“Det blev lovet under valgkampen at der ville komme en analyse, det er simpelthen det korte svar. Det var et meget stort emne under valgkampen, og meget af det der blev sagt var simpelthen ikke korrekt. Så vi har besluttet at få styr på fakta” siger Christian Bro (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

“Vi ville allerede have gjort det sidste år, men efterhånden som rejsekortet har vundet frem, så har vi udsat den. Med data fra Rejsekortet har vi det helt reelle billede af situationen. Derfor har vi ventet til nu, så nu kan vi lave en analyse og få syn for sagn. Analysen vil vise os hvilke stoppesteder bliver benyttet og hvornår” fortsætter Bro.

Fire delprojekter igangsættes

1) Et delprojekt vedrørende offentlig busdrift inklusiv flextrafik-ordningerne med følgende indhold:
  • Er buskøreplanerne som de skal være? Kan og skal der laves justeringer?
  • Hvad koster det at gøre dele af busdriften gratis for brugerne?
  • Hvordan håndteres det stigende behov for kollektiv trafik for handicappede?
2) Et delprojekt vedrørende den kommunale kørsel, som i dag varetages af Trekant Brand
  • Evaluering af den nuværende ordning
  • Undersøgelse af muligheden for alternative operatører
3) Et delprojekt omhandlende et innovationsspor:
  • Et udviklings- og fremtidsværksted, hvor eksisterende og nye ideer udvikles.
  • Vurdering af resultaterne i relation til delprojekt 1 og 2 samt vurdering af, om der skal sættes gang i nogle prototyper på alternative løsninger på offentlig transport.
4) Et delprojekt omhandlende økonomi:
  • Den nuværende økonomi belyses og de samlede udfordringer opgøres.
  • Der foretages en opsamling af økonomien på tværs af de tre andre delprojekter ift. de potentielle forskellige nye initiativer/ændringer på transportområdet.
Annonce