I dag får flere end 23.000 varmeforbrugere i Trekantområdet varme fra Shell Raffinaderiet i Fredericia, som er Danmarks største producent af overskudsvarme. Potentialet er imidlertid til at yderligere 12.000 husstande kan få varme derfra.

I øjeblikket forhandler Folketinget om, hvorvidt overskudsvarme fra industrien og datacentre skal pålægges en ny, høj afgift. Bag forslaget står dele af regeringen og Skatteministeriet, hvorimod der er mere skepsis blandt oppositionen, men også DF og LA.

I dag besøgte Socialdemokratiets chefforhandler, skatteordfører Jesper Petersen, Shell Raffinaderiet i Fredericia, hvor han mødtes med både Shell, TVIS og Dansk Fjernvarme for at få indsigt i, hvilken betydning en ny høj afgift vil få for varmekunderne i trekantområdet.

Jesper Petersen blev først vist rundt sammen med dagens deltagere, før pressen fik lejlighed til at spørge ham og Borgmester Jacob Bjerregaard om dagens møde, hvor Adm. Direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme, Jørgen Nielsen Adm. Direktør fra TVIS og CEO fra Dansk Shell Raffinaderiet i Fredericia, Maarten Stals A/S også var blandt deltagerne.

“Det var spændende at se stedet. Det er et kæmpe sted, og der er mange mennesker, der arbejder her. Der produceres meget overskudsvarme, som forbrugerne i Trekantområdet nyder godt af. Det vil vi gerne have mere af i Socialdemokratiet, fordi man kan bruge det som en grøn varmekilde”, sagde Jesper Petersen og fortsatte:

“Det giver en klimagevinst, samtidig med, at forbrugerne har en god pris på fjernvarme. Jeg vil nu tage mine oplevelser med til Christiansborg. Jeg er her, fordi der er gang i diskusionerne omkring afgifter på overskudsvarme. Det vil branchen ikke have, fordi det vil bremse investeringer i øget indvinding af overskudsvarme. Vi foreslår derfor at gå en anden vej, og certificere, og går ind på den enkelte virksomhed, så vi sikrer, at der ikke ekstraproduceres overskudsvarme til markedet, men at den anvendes, når den opstår, som grøn kilde”.

Borgmester glad for besøget

“Det betyder meget for os, at Jesper Petersen er kommet. Jeg er glad for, at vi får sat fokus på det her, samt får fortalt, hvad det betyder for vores borgere. Hvis man begynder at lege med de her afgifter, sender man regningen ud til forbrugerne, og man ender med at fyrre for fuglene, så jeg håber, at forhandlingerne ender i en konstruktion, hvor overskudsvarmen kan bruges,” sagde Jacob Bjerregaard.

Se interview her:

https://www.facebook.com/mrhoejer/