Mange forskellige projekter er blevet realiseret i Fredericia i denne tid, og det har betydet stor aktivitet med asfaltarbejde, gravearbejde og en skiltning der ikke altid har været lige til at overskue for alle.

I følge Fredericia Kommunes tekniske forvaltning har man forsøgt at undgå så meget gene som man kunne, herunder har man lagt arbejde i aftentimerne og om natten. Morten Svanborg forklarer at det er entrepenørernes opgave at sikre at skiltningen er sat korrekt op, ligesom det er politiet og arbejdstilsynet der har tilsynet.

“Vi godkender en eller flere afspærringsplaner i forbindelse med en ansøgning om et ønsket gravearbejde og de planer sørger vi for er koordineret med alle de forskellige arbejder som er igang. Vi forventer at de forskellige entreprenører opsætter skiltningen efter planerne, og efter de vilkår vi som vejmyndighed eventuelt har stillet”, siger Morten Svanborg.

På grund af de mange skilte der også går i forskellige retninger, er der en del borgere, der har oplevet at køre rundt i byen for at finde den rigtige vej ud af byen.

Der arbejdes mange steder i det indre Fredericia (Foto: Fredericia AVISEN)

“Fredericia er speciel på grund af de mange lige og ensrettede gader. Så når vi lukker en sektion ned, har man kunnet opleve det du kalder for en labyrint”, forklarer Svanborg.

Det er især det stykke vej der går fra havnen og op langs Norgesgade, frem til Danmarksport, hvor der både er arbejdet på rundkørsler og mod Prangervej, der har givet mest trafikal kaos.

“Her skal man naturligvis huske på at folk er vandt til at tage en bestemt vej ind og ud af byen. Når de så møder en afspærret vej, så bliver de nok lidt irriterede”, siger Svanborg.

Men det er jo flere veje ud af byen?

“Jo, det har der i nogle situationer været tale om. Men altså kun i korte perioder. Men samlet set er det jo tegn på en by i fremgang, når vi laver så mange forbedringer”.

Svanborg opfordrer borgerne til at udvise forsigtighed og tage hensyn til hinanden, fremfor at blive irriterede eller hensynsløse. Det er specielt i situationer hvor der mangler hajtænder, eller som det har været tilfældet i rundkørslerne, hvor der er tale om stærkt trafikerede steder med både cykler, billister og fodgængere.

“Det er også derfor der er ekstra straf, hvis man kører stærkt ved vejarbejde. Fordi det betyder der skal vises hensyn”, siger Morten Svanborg.

Der bygges rundt omkring i byen, der laves spildevandsarbejde, asfaltarbejde og andet. Men om lidt kommer der mere ro på, for arbejdet er ved at være rundet af i denne omgang, her op til ferien. Derfor kommer Fredericia ikke til at være så kaotisk, som det har virket i de sidste uger.

Leave a Reply