Statsminister Mette Frederiksen præsenterede første del af genåbningen af Danmark forleden, og her stod det klart, at de lokale skoler og daginstitutioner skal åbne igen. Næstformand i Børne- og Skoleudvalget, Cecilie Roed Schultz, tror dog ikke på at de lokale skoler åbner lige efter påske.

“Det kan ikke lade sig gøre”, lyder det kort fra Cecilie Roed Schultz, da hun bliver spurgt ind til hvordan genåbningen skal foregå i praksis. 

“Jeg har været i kontakt med Borgmesteren mange gange om dagen lige siden – og det er endt med at vi på lørdag holder et møde i udvalget. Jeg har givet mange af punkterne og bekymringerne videre, så de kan indarbejde det. Der er en krisestab der arbejder med det nu. Jeg tænker at det største problem i Fredericia ikke er lokaler. Man kan ikke være det sted man går nu, nødvendigvis”, lyder det videre.

“Her er det især skoleområdet jeg tænker, at man i hvert fald nogle af dagene skal møde ind andre steder. Det kan være vi skal have fundet en løsning med transport her også. Jeg forestiller mig at vi inddrager troldehuset, biblioteket, biografen og den kreative skole – og alt det udendørs. Er vejret til det, så skal vi udnytte det. Det er man allerede god til i daginstitutionerne, de skal heller ikke undervise”, forklarer hun.

“Det bliver ikke en skoledag som vi er vant til. Det bliver en stille og rolig indkøringsperiode, hvor det handler om at komme tilbage og få genetableret relationen og kontakten til lærerne og klassekammeraterne. Noget af det der har været vigtigt er det her omkring fravær. Det er ulovligt fravær at holde sit barn hjemme, hvis skolen er hjemme. Nu bliver man trukket i børnepenge, hvis man har for højt fravær. Det synes vi ikke er rimeligt”, siger Cecilie og fortsætter:

“Børn der kommer fra hjem med en smittet, en fra hjem med risikogruppen. Så der er mange der vil være på den sikre side og holder barnet hjemme. Det kan jo så ende med at man tager børnepengene fra dem. Jeg tænker at man kan lave frit lejde om man vil sende sit barn afsted i to til fire uger. Ingen skal sende barnet afsted, hvis ikke man er klar til det. Hvis det er 80-90% der kommer fra starten, så kan vi også starte lidt langsommere op”.

“Vi skal heller ikke regne med helt så mange undervisningstimer. Det kan være man kommer til at have undervisning tre-fire timer om dagen. En meget stor del af det her handler også om en god og tryg opstart. Det er det vigtigste, så må vi indhente det faglige på et andet tidspunkt. Jeg har foreslået at vi lejer toiletvogne og ekstra håndvaske. Der er ingen tvivl om, at vi skal have mere personale ind. Børnene skal deles i grupper. Anbefalingen er også, at der er samlet et sted mellem 3-5 børn”, lyder det fra næstformanden i Børne- og Skoleudvalget.

“Vi kan heller ikke undvære pædagogisk personale til alle rengøringsopgaverne. Der har jeg foreslået at vi ansætter nogen i ordinære stillinger. Det kan også hjælpe på ledigheden. Det gør også, at vi har et bredt udbud af forskellige typer af stillinger vi som kommune slår op. Mange har ikke tænkt på at få indhentet børneattest på alle dem vi ansætter, for selvom de ‘bare’ skal gøre rent, så er det vigtigt at vi har børneattester. For vi skal ikke glemme de helt grundlæggende procedure. Der skal være de helt samme krav som vi normalt stiller, når man skal have med vores børn at gøre”, slår Cecilie Roed Schultz fast.

“Det har været meget vigtigt for mig, at vi ikke åbner før vi er helt sikre før vi er klar til at følge retningslinjerne. Derfor tror jeg ikke på, at vi kan åbne efter påske. Jeg tror der går mindst en uge mere. Vi skal have logistikken på plads og løsningerne skal gennemtænkes. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at vi kan have det på plads på så få dage. Vi har fået tilbagemeldinger på pasningsbehovet for ugen efter påske, det er på 60%. Noget mere end nødpasning, men stadig ikke tæt på fuld styrke. Så det giver en glidende overgang. Skoleområdet kommer når vi melder de kan møde ind”, forklarer hun.

4 KOMMENTARER

 1. Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten viser igen hvor hendes hjerte ligger, nemlig ved børn og unge.

  Men når det kommer til morfinbyen, sociale problemer og ledighed, byens tunge byrde, så hører man aldrig noget fra hende, det overlader hun til Venstre og DF.

  • Som det fremgår tydeligt i artiklen, så udtaler hun sig i kraft af sin næstformandspost i børne- og skoleudvalget. Angående ledighed så var det også Ø, der fik gennemtrumfet undersøgelserne på jobcenteret.

   • Jeg giver skriveren ret i, man hører alt for lidt til Ø i forhold til de reelle problemer der er i Fredericia. I såfald Ø mener, at de havde flertal for en undersøgelse ? med et mandat, så er det ikke prangende, set i forhold til at man har siddet snart 7 år i byrådet.

    Venstre og DF var parat til at bruge 10 mill kr. mere på jobcentret ved sidste forlig, det støttede Ø ikke op om.

    En undersøgelse løser ikke de struktur problemer, der er i Fredericia, det gør kun store investeringer i mennesker.

    Der er ingen politisk oppostition i Fredericia, det er det der er hele problemet i Fredericia. Ingen partier har andre visioner end de hr. Bjerregaard har, det er så fattigt.

Leave a Reply