170.000 unge står uden job og uddannelse, mens virksomheder hungrer efter kva- lificeret arbejdskraft. Det vil Carlsberg gerne være med til at lave om på. Den 14. marts inviterer Carlsbergs bryggeri i Fredericia til inspirations- og netværksdag for en gruppe ufaglærte unge. Carlsbergs fokus på bæredygtighed og socialt ansvar vækker begejstring både blandt de unge og Carlsbergs ansatte.

Den 14. marts kl. 10-13.30 inviterer Carlsberg 30 ufaglærte unge fra Fredericia og Kolding kom- muner på besøg til rundvisning og faglig sparring på bryggeriet. Det er tredje gang, at Carlsberg afholder den type arrangement som et led i Foreningen Nydanskers mentorindsats ’Bryd Unges Ledighed’.

Vi vil godt være med til at motivere unge mennesker og inspirere dem til at tage et nyt skridt. Det er vigtigt for os at lære, hvordan de tænker og hvilke ønsker, de har til fremtidens arbejds- pladser. Omvendt oplever vi, at de unge mennesker går herfra med en god oplevelse, og har fået energi og gejst til at finde den rette uddannelse,” fortæller Kenneth Christensen, der Head of Au- tomation hos Carlsberg og frivillig erhvervsmentor i Foreningen Nydanskers mentorindsats Bryd Unges Ledighed NU!

Det er gennem Foreningen Nydanskers mentorindsats, Bryd Unges Ledighed, at Kenneth og hans kolleger fra Carlsberg har fået motivationen til at gøre en særlig indsats for grupper af udsatte unge. Sammen med Foreningen Nydansker har de udviklet et fast koncept, hvor ufaglærte unge kan få et unikt indblik i en virksomhed, inspiration til forskellige fagområder og branchespecifik sparring fra de ansatte.

”Vi er som medarbejdere rigtig stolte af, at Carlsberg prioriterer virksomhedsarrangementer somdisse for de unge, og vi glæder os faktisk hvert år til at fortælle om vores arbejdsplads. Personligt giver det mig rigtig god energi at kunne være med hvert eneste år,” siger Kenneth Christensen.

DE UNGE VIL HAVE VIRKSOMHEDER, SOM TAGER SOCIALT ANSVAR

Carlsbergs fokus på såvel bæredygtigt og socialt arbejde, der er en del af bæredygtighedsprog- rammet Together Towards ZERO, vækker særlig begejstring blandt de unge deltagere. En intern evaluering fra det seneste arrangement på bryggeriet viste, at Carlsbergs miljøbevidsthed og mangfoldige rekruttering var blandt de kvaliteter, de unge fandt særlig attraktivt ved arbejds- pladsen.

”Bæredygtighed og socialt ansvar fylder mere og mere hos de unge, vi arbejder med. I en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft er det vigtigt, at virksomhederne har det for øje. Vi kan se, at Carlsbergs fokus på en bæredygtighed og socialt ansvar tiltrækker de unges opmærksomhed og kan have betydning, når de skal til at vælge uddannelse og arbejdsplads. Det giver en ekstraspændende dimension til besøget,” fortæller virksomhedskoordinator i Foreningen Nydansker, Mikkel London og opfordrer samtidig flere virksomheder til at engagere sig i indsatsen, Bryd Un- ges Ledighed.

FAKTA OM ’BRYD UNGES LEDIGHED’

  • Arrangementet på Carlsberg er et led i indsatsen “Bryd Unges Ledighed, som drives af Foreningen Nydansker
  • Indsatsen har eksisteret siden 2011 og har i dag opbakning fra 1000 frivillige erhvervsle- dere og 400 virksomheder på landsplan.
  • Indsatsen henvender sig til alle unge (både etnisk danske og nydanske) i alderen 15-30 år, som står uden for arbejdsmarkedet i 18 kommuner, heriblandt Fredericia Kommune, som har været med siden 2017.
  • Formålet med indsatsen er at matche frivillige, lokale, branchespecifikke erhvervsledere med ledige unge – enten i 1:1 sparringsforløb over 6 måneder eller gennem virksom- hedsbesøg for en dag.
  • På kort sigt kommer 75% af de unge videre i enten job, uddannelse eller læreplads (det viser en intern undersøgelse). Inden for et år er otte ud af ti unge i job, uddannelse eller læreplads – og på længere sigt er 67% af de unge også i en eller anden form for beskæf- tigelse (Als Research 2016)FAKTA OM ‘TOGETHER TOWARDS ZERO’
  • Carlsberg vil halvere CO2 udledning inden 2022 og helt eliminere CO2 udledning inden 2030.
  • Carlsberg vil reducere vandforbruget med 25% inden 2022 og halvere vandforbruget på bryggerierne inden 2030 samtidig med at vandspild helt elimineres.
  • Carlsberg vil tilbyde 100% distribution af alkoholfrie øl inden 2022 og fortælle, hvordan man drikker ansvarligt, samt informere om ingredienser og næringsindhold online og på flasker og dåser.
  • Carlsberg vil fortsætte en målrettet indsats for at reducere ulykker for at nå 2030 mål- sætning om en kultur med nul-ulykker
bit.ly/LethiFredericia
Skal du opleve legenden i Fredericia? Så klik her