Carit Etlar Selskabet har søgt Fredericia Kommune om et tilskud til Projekt Livets tråd. En ansøgning der medførte er afslag fra Kultur- og Idrætsudvalget.

Livets Tråd er et projekt, der skal involvere borgere og turister i Fredericia i skabelse af et kæmpe garnnøgle, der med tiden skal blive stort nok til at slå verdensrekorden og blive ”et nyt vartegn til fæstningsbyen Fredericia”.

Garnnøglets størrelse vil kræve en teknisk løsning, en stor ’garnvinde’, der gør det muligt at spinde videre på garnnøglet indtil det når den planlagte størrelse. Der er i den forbindelse indhentet tilbud fra lokale virksomheder og udarbejdet et projektforslag og tilbud på realisering af den tekniske del af projektet.

Der er tale om et meget stort og ambitiøst projekt, med både arkitektoniske og tekniske implikationer, idet der arbejdes ud fra en idé om, at garnnøglet skal overdækkes, belyses og gives en markant placering som et nyt vartegn for byen – ansøger peger på Kanalbyen som en ideel placering. Det er planlagt, at garnnøglet skal nå den ønskede størrelse i 2021.

Ikke endeligt afvist

Det er vurderet fra Kultur og Idræt, at projektets idé og kunstneriske kvalitet ikke står mål med de opstillede ambitioner. Desuden vurderes det, at projektet ikke understøtter fokusområderne i Kultur- idræts- og fritidspolitikken.

Dog vil udvalget følge udviklingen af projektet, så der eventuelt kan gives støtte på et senere tidspunkt.

https://www.place2live.dk/fredericia/
Annonce