Fredericia Kommune oplyser på Facebook, at de har sat forpagtningen af Cafe FIC i udbud, og at forpagterne skal have ambitioner, som matcher det høje aktivitetsniveau, som er i idrætscentret.

Idrætscentrets vision er at være Fredericias lokomotiv indenfor idræt, sundhed og fritid.