Som en skånselsløs version af skæbnens ironi, er der igen sket et alvorligt lokalt skred af ler og mudder. Atter er det Trelde Næs der er i fokus. Det dramatiske og betagende syn af ler og træer der skylles ud i Lillebælt fra de høje skrænter, der skiller Fredericia Kommune fra bæltet, er også en farlig cocktail for mennesker, dyr og faste installationer. 

Så farligt, at der i skrivende stund er en risiko for, at en person er involveret i seneste skred. 

Hård pålandsvind, en kyst der flere steder kun er få meter bred, enorme mængder af regn og plastisk Lillebæltler på meget stejle og høje skrænter, er den cocktail, der gør kystlinjen til et risiko område. 

Alvorlige skred har tidligere skadet bygninger og veje og har over år fjerne betydelige arealer. 

Jeg er optaget af de farer der lurer, og uden varsel kan skabe død og ødelæggelse. I forbindelse med de overståede budgetforhandlinger for 2020, fremlagde jeg et motiveret forslag til borgmesteren, hvor ” Jeg anbefaler, at der iværksættes et dokumentationsarbejde der påviser udviklingen i kystområderne over de sidste 50 år. Områderne skal herefter opmåles årligt over de kommende år, således en prognose kan udarbejdes med henblik på, på et oplyst grundlag, at kunne forudse evt. indvirkning på ejendomme og infrastruktur. Opgaven kan suppleres med en geologisk undersøgelse der kan påvise undergrundens bestanddele og dermed sårbarhed overfor klimatiske påvirkningerOpgaven forudsættes gennemført med interne ressourcer baseret på historiske data (satellit foto, optegnelser mv.). Udgifter til geologiske undersøgelser bør undersøges nærmere, i det det er min antagelse at udgiften vil ligge mellem 30 – og 40.000,- kr”.

Desværre blev mit forslag valgt fra, selv om der er evidens for betydelige forandringer i kystlandskabet. 

Hvornår kommer ”turen” til de store og tunge villaer der er bygget helt ud til skrænternes kant. Der kan ske alt fra revner i fundamenter og vægge, til fuldkommen ødelæggelse. 

Jeg finder at mit forslag om en udredning, med al uønsket tydelighed, har vist sig berettiget. Jeg vil derfor anbefale, at mit forslag tages op til fornyet overvejelse.

Af Karsten Byrgesen, Løsgænger og medlem af Fredericia Byråd

1 KOMMENTAR

  1. Det er fantastisk heldigt for Fredericia Kommune, at vi har de skridende skrænter. Det betyder, at ingen har været så tåbelige at bygge udsigtsvillaer fra byen og nordpå. Vi har derfor en kyst uden huse og sommerhuse (bortset fra et par skure) på en ca. 7 km lang strækning – den vilde kyst. Hvor ser man ellers det i Østdanmark! Kyststrækningen bliver kernen i den urørte skov – sammen med Fredericia Kommunes skov – i den fredning, som kommer til at gælde Treldeskovene. Men man skal absolut passe godt på ikke at komme for tæt på skrænterne.
    Andre steder i landet kan der være god grund til bekymring for husejerne.

Leave a Reply