Danmarks Veteraners havde i weekenden sommerstævne i Fredericia. Her talte byrådsmedlem Karsten Byrgesen. Her er talen. 

Kære veteraner, kære pårørende hjertelig velkommen til Fredericia. Jeg vil gerne overbringe en velkomst fra vores borgmester Jacob Bjerregaard der desværre ikke kunne være til stede i dag. I skal vide at jeres besøg er noget særligt som vi i Fredericia er glade for.

Grundene til I står her i dag er mange. Måske lige så mange som I er mødt frem, men I har alle én fælles baggrund. I er veteraner. I har på et tidspunkt i jeres liv – for mange meget tidligt – taget stilling til at gå helhjertet ind i en konflikt og yde og levere det situationen krævede.

Afhængigt af operationen eller missionen er I alle vendt hjem med minder og erindringer for livet. For mange er det en størrelse der fylder mere end godt er, men det er også minderne om det gode kammeratskab, den fortrolige snak på nattevagten, breve og pakker fra familie og venner osv.

I fortjener hver og én, at blive husket og hyldet for jeres indsats. I Fredericia har vi et særligt DNA omkring det militære. Vi er en garnisonsby med et stort, fremadstræbende og anerkendt Telegrafregiment som vi er stolte over og gør alt hvad vi kan for at passe på. Men vi er også en fæstningsby med en farverig historie, der bliver bedre og bedre jo længere man dykker ned i den. Voldene, voldgraven, de lige vinkelrette gader og kampstillingerne udenfor voldene minder os om tidligere veteraner. Her tænker jeg på soldaterne der kæmpede under treårskrigen eller 1. Slesvigske krig 1848 – 50. Hvert år d. 5-6. juli mindes Fredericia det sejrrige udfald fra fæstningen i det tidlige morgentimer d. 6. juli 1849. Det vender jeg tilbage til.

Heraf kommer vores forståelse og respekt for folk som jer – veteraner.

Fredericia er en populær destination og hvis I har tiden til det, er byen og omegnen et besøg værd.

Vores enestående natur er et nulevende visitkort fra seneste istid, der mod øst har efterladt os med stejle skrænter mod Lillebælt, mod nord Rands fjord og Trelde skoven, og mod vest et stærkt kuperet terræn der kan udfordre fritidsfolket.

Vi siger populært, at vi ligger i Danmarks bedste vej kryds, med en god, aktiv og dyb havn, jernbaneforbindelse mod nord, syd , øst og vest, samt et motorvejsnet der byder samme muligheder.

Jeg vil slutte min velkomst med at takke jer fordi I har valgt Fredericia til. I har vores fulde og dybe respekt for de selvopofrende valg I har truffet, som har bragt jer hertil i dag.

Jeg startede historisk og slutter lidt i samme stil.

I sommeren 1849 var fæstningsbyen Fredericia belejret af slesvig-holstenske tropper. Men det lykkedes general Bülow med list at drive fjenden på flugt og dermed vinde en afgørende sejr. Mange danske soldater ofrede deres liv i kampen, heriblandt general Rye. To gange blev hans hest skudt væk under ham, hvorefter han stormede frem til fods for til sidst selv at blive ramt af en fjendtlig kugle.

Samme år skrev Adolph Recke, en slående sang ”I natten kold og klam” der med melodi af E. Horneman er blevet et musiske minde om fæstningens helte.

I natten klam og kold
bag Fredericia vold
forventningsfuld og tavs står danerhæren bold,
på gaden er strøet halm,
man hører fjendens malm,
der tordner gennem byen og gør luften kvalm.
Soldatens hjerte banker, han ved jo, han skal frem,
han beder til Vorherre, han tænker på sit hjem.
Da lyder Bülows bud:
Soldater, vi skal ud!
Så kæmper nu for kongen og vort land med Gud!

Fredericia ønsker jer et godt stævne