Nye Borgerliges byrådsmedlem, Karsten Byrgesen, mener, at ressourcerne bruges forkert på skoleområdet.

Han har i længere tid været betænkelig omkring området, hvor hans anke er, at det er let at prikke hul på de forklaringer, som man i forvaltningen og de socialdemokratiske aktører har givet omkring skolerne i Fredericia.

Derfor var det forfriskende for ham og Nye Borgerlige, da et notat fra direktionen forleden så dagens lys. I notatet fremgår de positive og negative omkostninger ved at bygge en skole i Kanalbyen, hvor Karsten Byrgesen hævder, at det er spild af penge at bruge for mange penge, da det er bedst at gøre skoleområdet mere frit:

– Mange af skolerne er driftet elendigt i den forstand, at det ikke giver mening at renovere alle skoler til 400 millioner kroner. Det drejer sig om, at man i stedet kigger konkret på, hvad skolerne mangler og gør noget ved det, siger han.

Han mener eksempelvis, at hvis der skal renoveres eller laves nogle cykelstativer, opsættes et nyt verdenskort eller opruste et fysikrum, så skal man gøre det.

– Det er bedre for børnene, at man foretager konkrete tiltag frem for, at man skal kigge på at lave nye bygninger, som der ikke er behov for. Per Breckling (formand for Fredericia Lærerkreds) mener, at vi skal have nogle helt andre rammer for folkeskolerne, og der må jeg bare konstatere, at han er helt forkert på den, uddyber Karsten Byrgesen.

Formanden for Nye Borgerlige i Fredericia mener, at man skal kigge på indholdet frem for rammerne, da det handler om lærernes holdninger og dygtighed til at håndtere eleverne. Man skal eksempelvis ikke lave et helt nyt tag, hvis der blot er behov for en ny tavle i given skole ifølge ham.

Dermed griber man, ifølge Byrgesen, problemstillingen forkert an, da han i stedet vil fokusere på, hvorfor at 20 % af forældrene i Fredericia vælger, at deres børn skal gå i privatskoler.

– Følgende tal er stigende, og om ti år vil hvert tredje barn gå på privatskole. Det burde vi kigge på i stedet, fordi kommunale skoler kan lære noget af privatskolerne. Vi skal ikke stjæle penge fra andre områder, når konkrete kommunale skoler i byen skal lære at have holdninger og en rød tråd, som man har i privatskolerne, udtrykker byrådsmedlemmet.

Han mener, at der skal stilles krav til børn og forældre, så ’’det ikke sejler rundt’’. Dermed er hans budskab, at privatskoler indeholder en undervisningsstruktur, som man kunne lære af i kommunale skoler.

– Det ville være fornuftigt at spørge forældrene til børn der går i private skoler, med hvilke grunde, at de har valgt folkeskolen fra. Svarene kunne være en rettesnor til hvad forældre stiller af krav og forventninger og dermed en sigtelinje for det kommunale uddannelsesmiljø, mener Karsten Byrgesen.