Jeg ønsker Fredericia Musicalteater tilbage til fordums storhed.

Vi havde landets bedste musicalteater. Vi havde fantastiske skuespillere, musikanter, teknikere og ikke mindst en folkelig opbakning.

Men vi havde også et teater, der stod på bunden af en meget tom og meget dyb pengekasse og kiggede op på de kunstneriske succeser.

Historien er uskøn og den efterlader en virkelighed, hvor den samlede ledelse reelt ikke reelt ledede teatret men blot var tilskuere.

Det er med den erfaring vi nu ønsker at genoprette Musicalteatret.

Byrådet har i budgetforliget dateret 24 september 2020 – ”bevilget 11 millioner kroner mio. kr. årligt under forudsætning af, at det på finansloven afsatte beløb på 8,5 millioner kroner til Fredericia Musicalteater genaktiveres fra 2021.” Citat slut. Vi er således 100 procent afhængige af, at finansloven yder sit.

Tilbage til den 18. oktober 2019 indgik jeg sammen med de øvrige partier budgettet for 2020 – 2023. Under punktet Fredericia teater, tales der generelt om Teatrets betydning for Fredericia, og der bevilges for 2. gang i 2019 et kortfristet lån på 5 millioner kroner.

Men under punktet ”Idræt” afsættes der i samme forlig 500.000 kr. årligt til at sidestille FHK, FC Fredericia og Fredericia Teater i forhold til huslejefritagelse.

I 3. budgetopfølgning for 2020 fremgår det blandt andet, at kommunen lejer Ndr. Koppelvej 10 til en årlig leje på kr. 416.000,- med det formål at opmagasinere teaterrekvisitter. Jeg har bedt om at lageres gøres op og om muligt afhændes eller reduceres.

Det er et vigtigt princip at budgetterne er retvisende og transparente. Der skal dog ikke megen hovedregning til at for at diverse huslejefritagelser for FHK, FC Fredericia og Teatret langt overstiger de aftalte 500.000,- kroner hvilket også er en anden sag der også er oppe i tiden.

I budgetforhandlingerne i september 2020 var det vigtigt for mig, at den

årlige støtte til et genopstået Musicalteater netop skulle være transparent og retvisende. Min position var derfor at værdien af alle fritagelser for husleje og diverse kommunale ydelser skulle gøres op og fraregnes det vedtagne tilskud på de 11 milloner kroner, der således blev et alt inklusiv beløb. Hermed kunne jeg d. 24. september 2020 underskrive det budget, der sætter rammen for denne Byrådsforhandling.

I dag står vi med et komplekst skriftligt værk der skal bane vejen for Fredericia teaters genopståen. I Musicalteatrets budget 2021 – 2024 står der på side 1 – jeg citerer –

”Fredericia Kommune ejer den fulde infrastruktur til en genrejsning af Fredericia Musicalteater. Denne struktur omhandler, fysiske rammer, kostumer, teknik, inventar m.m. Det er i budgettet forudsat, at Fredericia Musicalteater lejer disse aktiver af Fredericia Kommune til markedspris” citat slut.

Det er helt i overensstemmelse med budgetforliget.

På side to i Musicalteatrets budget 2021 – 2024 står der imidlertid – jeg citerer – ”Det forudsættes i nærværende budget, at Fredericia Musicalteater – på lige fod med Fredericia Teater fritages for at betale husleje (med mere) til Fredericia Kommune. Citat slut.

Midt på eftermiddagen i dag modtog jeg en ny version af det der er benævnt samarbejdsaftalen mellem Fredericia Kommune og den selvejende institution Fredericia Musicalteater.

Heri er der anført en række vilkår. Blandt andet:

  • DSI Fredericia Musicalteater skal indtræde i lejekontrakt vedrørende lejemålet Ndr. Kobbelvej 10, 7000 Fredericia jf. § 12 i lejekontrakt af april 2020. (416.000,- kr./år).
  • DSI Fredericia Musicalteater overtager samtlige de aktiver, goodwill, immaterielle rettigheder, inventar, IT-udstyr og varelager i det omfang det fortsat eksistere, der blev erhvervet af Fredericia Kommune ved aftale af 7. april 2020 fra konkursboet efter det tidligere Fredericia Teater.
  • Lejeaftale til ejendommen beliggende Prinsessegade, både teaterbygningen og administrationsbygningen, på vilkår svarende til de vilkår det tidligere Fredericia Teater havde.
  • Lejeaftale til lokaler på Bülows Kaserne på de i en lejeaftalen nærmere anførte vilkår, der er svarende til de vilkår det tidligere Fredericia Teater havde.
  • I forbindelse med opstart af DSI Fredericia Musicalteater udlåner Fredericia Kommune medarbejdere til DSI Fredericia Musicalteater i en periode på op til løbende måned plus 2 måneder.

Det er en juridisk beskrivelse, men jeg forstår teksten således, at Fredericia Musicalteater ved samarbejdsaftalen ydes en ikke ubetydelig og gratis ekstra støtte, der langt overskrider den aftalte støtte på 11 mio. kroner.

Jeg har nu redegjort for fakta og den kendsgerning, at et genetableret Fredericia Musicalteater samlet set belaster det kommunale budget med 11 millioner kroner årligt plus værdien af de ikke ubetydelige gratis ydelser der ligger i samarbejdsaftalen.

Såfremt virkeligheden forholder sig som jeg har beskrevet, er det ikke i overensstemmelse med det budgetforlig jeg har underskrevet.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer