Af Karsen Byrgesen, Nye Borgerlige, byrådsmedlem i Fredericia Kommune

Som byrådsmedlem er jeg tryg ved, at vores frontkæmper for byens borgere Jesper Gottlieb, igen og igen tager teten. Det er en opgave, der tager form, når fronterne er trukket op, og der er ”noget på spil”. I virkeligheden refererer borgervejlederen til byrådet. Derfor vil alle forhold af særlig karakter blive forelagt, men nej. Ikke i denne sag.

Det er specielt, at der overhovedet er brug for en borger vejleder. Det burde være ligetil. Altså en tur på den kommunale såkaldte borgerservice, eller dybere ind i en af afdelingerne. Reglerne er relativt klare og enhver beslutning, burde kunne indgås i overensstemmelse. Helt så let går det ikke, og det er derfor Jesper bevæger sig i et område, hvor der altid er ”skarpe” kanter.

Borgervejlederen er som en lus mellem to negle, og det giver derfor god mening, at han refererer til byrådet. Men gør han også det? Den nye fortælling i Fredericia balladen fortæller en meget uskøn historie, der handler om, at Jesper Gottlieb har modtaget èn over næsen af det ”lille byråd” altså Det såkaldte Økonomiudvalg. Den slags skal jeg som byrådsmedlem læse om i byens aviser! Jespers rettigheder er blevet krænket, og en lille eksklusiv klub i det lille byråd har nok engang sat demokratiet ud af spil og ekskluderet byrådet fra indflydelse. Dårlig ledelse fører til uro og ballade, og vi har ikke set andet end uro og ballade i de sidste tre år. Skandalerne er så mange, at en oplistning ofte ender med, at der glemmes et par stykker. Det er let at pege på vores kommunale forvaltning i de mange og dybt beklagelige og helt unødvendige sager. Sandheden er imidlertid, at den politiske ledelse igen har svigtet. Håndteringen af personalesagen der beklageligvis men forståeligt, er blevet offentlig ejendom vidner om slingrekurs og mangel på forudseenhed. Som tidligere personalechef, er det min vurdering, at sagens samlede behandling udtrykker et ”godt” eksempel på dårlig håndtering. Det er et meget alvorligt skridt at tage, at meddele en skriftlig advarsel og jeg har svært ved at se, hvorledes Jesper Gottlieb fortsat kan finde motivation i at agere i et miljø der syntes fjendtligt. Arbejdsglæden og tilliden til ”systemet” må have lidt et stort knæk. Og slutteligt, var grundlaget for påtalen i orden og er straffen proportional? Det er et spørgsmål som det lille byråd bør svare klart på.

5 KOMMENTARER

 1. Man kan undre sig over, at politikerne ikke forlængst har reageret, da det har stået på i en uge, følger man ikke med i, hvad der røre sig både på Rådhuset og i medierne, eller har nogen glemt at fortælle jer det? Sagen mod vores dygtige Borgervejleder eller Borgerrådgiver Jesper Gottlieb er en skandale mere i Fredericia, som nu er havnet i Folketinget. Hvornår skal Fredericia have ryddet op i skandalesagerne, eller skal byen fortsat med mellemrum vise sig fra den dårlige side, hvor der ikke er styr på tingene?

 2. Hvis Karsten Byrgesen havde passet sit byrådsarbejde helt tilbage fra 2017 og 2018 havde han sikret Fredericia valgte en anden ordning, end da man i 2017 oprettede den nuværende borgervejleder-funktion. Politikerne valgte, at denne funktion ikke skulle oprettes i styrelsesvedtægten, dermed kan man heller ikke få statsstøtte til funktionen. Som socialdemokratisk medløber har Karsten Byrgesen igen sovet i timen og ikke sikret borgerne i Fredericia den rette uvildighed. Du har svigtet sammen med den øvrige opposition.
  Dette er ikke kun et økonomiudvalgs emne som du, Karsten Byrgesen så ofte påstår, så her kan du ikke snakke dig uden om som du prøver igen og igen.
  Du skriver ”Den slags skal jeg som byrådsmedlem læse om i byens aviser”. Havde du passet dit arbejde og sat dig ind i dagsordener og læst Borgervejlednings årsberetninger samt funktionsbeskrivelsen der kan læses under referater på fredericia.dk, da den er blevet behandlet, drøftet og godkendt på Demokrati- og Borgerudvalgets møde d.26.september 2017. Men det gjorde du heller ikke.
  Karsten Byrgesen har ved tidligere byrådsmøder påtalt det store antal tabte sager familieafdelingen havde i ankenævnet. Men her, er der heller ikke sket mere, hvorfor brugte han ikke den ”uvildige ” borgervejleder til at arbejde videre med emnerne?
  Karsten Byrgesen skriver videre ” Sandheden er imidlertid, at den politiske ledelse igen har svigtet.” Ja og den er du selv en del af.
  Som borger i Fredericia er det beskæmmende hvor dårlige vore lokale politikere er til at sætte sig ind i tingene. At være byrådspolitikker er ikke er nemt job, der er mange emner der kræver timers arbejde og et bagland der på forsvarligt fagligt niveau kan hjælpe med at udfordre forvaltningens tal mv. Fredericia Byråd ligner en stor undskyldning og visse politikkere fremstår som et fyrtårn af uvidenhed og dårlige undskyldninger. Hårde ord, men beviselig fakta.

 3. Bedre kan det ikke siges end det Poul Rand fremfører i denne artikel. Man har indtryk af, at politikerne sidder med skyklapper på indtil 2 mdr. før næste valg, for hvordan kan dårlige sager i Jobcentret og Familieafdelingen ellers fortsætte? Fredericia er udstyret med en fantastisk Borgervejleder eller Borgerrådgiver, der kan sit kram og gør sit arbejde efter bogen, og så lader man Økonomiudvalget træde på ham ved at indkalde ham til en tjenestelig samtale, fordi nogle sagsbehandler sandsynlighed vil have ham fjernet, måske på grund af uoverensstemmelser i borgernes sager, da han som jurist overholder lovgivningen. Det er en usmagelig sag, som kræver en undskyldning til Jesper Gottlieb fra højeste sted.

 4. Efter valget. Den ene sag efter den anden brager frem. Politikerne har ingen kommentarer??
  Skylder de ikke et svar til vælgerne og de berørte parter??

  • Jow, de skylder svar, men de gemmer sig under tavshed og intet sigende bemærkninger. De tror det er glemt ved næste valg. MEN der tager de fejl.

Kommentarsporet er lukket