Byrådet ønskede at stemme for et punkt på dagsordenen, hvor problemerne med kommunens omgørelsesprocenter hos Ankestyrelsen var i centrum. Men det ønskede Karsten Byrgesen ikke.

»Jeg har svært ved at se, at vi bare kan tage det til efterretning uden at komme med en eller anden form for beklagelse til borgerne. Det kan jo ikke være rigtig, at vi bare skal acceptere at sager bliver fejlbehandlet og skal gå om«, sagde Karsten Byrgesen.

Ole Steen Hansen (A) mente ikke at problemet var helst så alvorligt. Han kom med nogle konkrete eksempler, eksempelvis at en borger havde fået 13 timers tabt arbejdsfortjeneste, men Ankestyrelsen mente vedkommende skulle have 15.

»Selvfølgelig skal borgerne have det, de har ret til. Men der kan godt være tilfælde hvor man skal finde det rette leje for velfærden og hvad kommunen skal yde«, sagde Ole Steen Hansen.

Karsten Byrgesen var ikke enig. Han mener at sagerne dækker over mange forskellige områder i forvaltningen, og at procenterne er alt for store. Han nævnte også tallene, hvoraf det fremgik at på nogle områder skulle 91% af sagerne gå om.

»Der er mennesker i den anden ende. Borgere der føler sig pressede. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der så sker for alle dem, der ikke har overskud og ressourcer til at klage til Ankestyrelsen. En klage er en alvorlig ting. Det kan ikke bare være rutine«, sagde Byrgesen.

Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten mente at hun ville være mere bekymret, hvis der ikke var nogen klager:

»Klagerne viser jo at folk ved hvordan man klager«.

Det var Byrgesen ikke tilfreds med. Han mener det ville være bedst, hvis der ikke var nogen klager, for så fungerer sagsbehandlingen. Han er stærkt bekymret for at tallene er udtryk for at sagsbehandlingen er for dårlig. Men det endte med at byrådet stemte for dagsordenen og at Karsten Byrgesen stemte imod. Herefter blev punktet således taget til efterretning.

Her er hvad der stod:

Byrådet skal orienteres om Danmarkskortet, som omhandler kommunernes omgørelsesprocenter på sager på social-, børne- og voksenhandicapområdet, som er påklaget til Ankestyrelsen. Kortet er udarbejdet af Social- og Indenrigsministeriet. Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år oversigter over omgørelsesprocenterne af kommunernes afgørelser, som er påklaget til Ankestyrelsen. Danmarkskortet for 2019, kan ses på:

https://sim.dk/danmarkskort/2020/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2019/

Jf. retssikkerhedslovens § 79 b, skal byrådet inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort, behandle danmarkskortet på et møde. Kravet indebærer, at der hvert år skal ske en aktiv politisk behandling af danmarkskortet. Det danmarkskort, der er offentliggjort i 2020, skal derfor behandles på et byrådsmøde inden udgangen af 2020.

Ankestyrelsen er en uafhængig klageinstans, som blandt andet behandler klagesager indenfor social- og beskæftigelsesområdet. ■

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer