Det er under et år siden, at det tidligere Fredericia Byråd besluttede ikke at stige til det landsdækkende lønniveau. Byrådet har i dag besluttet, at udvalgenes formand og næstformand stiger to procent i løn.

Det var et enigt Byråd, der godkendte styrelsesvedtægterne, som var på dagsordenen på Byrådsmødet i dag.

Der var ingen, der knyttede kommentarer til Jacob Bjerregaard, da han spurgte, om det kunne godkendes af Byrådet. Da der ikke kom nogen kommentarer, blev styrelsesvedtægterne godkendt, og det betyder, at udvalgenes formand og næstformand stiger to procent i løn.

Byrådet vedtog fornyelse af Kahytten-bygningen
Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen

Et andet punkt på dagsordenen var byfornyelsesstøtte til Oldenborggade 6 / Vendersgade 54. Det er bygningen hvor beværtningen Kahytten ligger.

Ejeren ansøgte om byfornyelsesstøtte fra den ordinære pulje i 2016. Dengang blev der meddelt afslag med begrundelse i de utidssvarende forhold i bygningen, idet disse skulle være omfattet af ansøgningen. Derfor søger ejeren nu på ny om byfornyelsesstøtte til hele ejendommen, inklusiv omfattende renovering både ud- og indvendigt.

På 1. sal er der indrettet en lejlighed på 76 m2. Denne lejlighed er ikke omfattet af denne beslutning, da den er i fin stand. I de øvrige dele af 1. sal er der indrettet 8 små klubværelser med fælles adgang til 1 køkken, 1 baderum og 1 toiletrum. Værelserne er mellem 7 og 24 m2. De 5 af værelserne er på 9 m2 og derunder. Værelserne og fællesrummene ligger fordelt på hver siden af en lang og mørk gang med udgang gennem køkkenet i den ene ende og med en trappeopgang næsten i den anden ende.

Det er i den forbindelse, at Byrådet har valgt at vedtage byfornyelsestøtte.

“Vi distancerer os fra andre kommuner. Vi vil bruge en hen del energi på at forbedre boligkvaliteten. Vi sagde tidligere nej, fordi vi gerne vil have man så på ejendommen som helhed. Udover en okay lejlighed, er der otte små klubværelser, som vi ikke mener er tidssvarende. Vi vil have bedre og større boliger. Vi vil gerne have, at der kommer noget så banalt som lys ind,” sagde Socialdemokraternes Steen Wrist, der er by- og planudvalgsformand og fortsatte:

“Tilbage står en bygning et strategisik vigtigt sted, og den må meget gerne se ordentligt ud. Investorerne skal tro på, at boligkvaliteten menes seriøst i Fredericia. Dette er et projekt, der viser, at vi virkelig vil det her med boligerne ” lød ordene fra Wrist.