fredericiaavisen.dk
fredericiaavisen.dk
Byrådspolitikere fik det gule kort
/

Sagen om borgervejleder Jesper Gottlieb begyndte allerede i 2019, da forvaltningen forsøgte at få ham sparet væk. Det førte til kraftige protester fra borgere, der føler det som et angreb på deres rettigheder og muligheder. Til byrådsmødet den 21. februar 2022 gentog forløbet sig, efter at borgervejlederen for nylig blev indkaldt til en tjenestelig samtale med henblik på at give ham en advarsel.

Mange af de fremmødte havde personlige oplevelser med forvaltningen i Fredericia Kommune. På rådhuspladsen havde der forsamlet sig omkring 70-100 mennesker, og snakken gik højlydt om den utilfredshed de har med det seneste angreb på borgervejlederen. Byrådet havde allerede et møde i gang inde i rådhussalen, mens der blev demonstreret. Efter dette møde kom politikerne ud på pladsen og mødte de fremmødte borgere. Der førte til flere diskussioner, hvor der blev stillet kritiske spørgsmål til de folkevalgte.

Efter en længere pause med spørgetid til byrådet, var spørgetiden atter blevet genetableret. Mange fra demonstrationen valgte at gå ind i byrådssalen for at deltage i byrådsmødet, men rådshusets vagt måtte stoppe da man var nået til 150 personer. Flere var der ikke plads til. Byrådsmødet blev derfor godt besøgt, og politikerne var tydeligvis anspændte over situationen.

Da man endelig var nået frem til spørgetiden, kom der straks et spørgsmål om borgervejlederens sag. Det svarede borgmester Steen Wrist på. Han forsikrede om at fremmødet og de gule kort gjorde indtryk, og henviste til at der på et kommende byrådsmøde er fremsat foreslag af Enhedslisten, der ønsker at sikre borgervejlederens uafhængighed ved at få ham skrevet ind i styrelsesvedtægten. Det bakkes op af Connie Maybrith Jørgensen fra SF. Dermed af begge støttepartier for Socialdemokratiet klare støtter til borgervejlederfunktionen. Wrist anerkendte også at Jesper Gottlieb er meget populær blandt borgerne:

– Jeg vil gerne anerkende at rigtig mange er glade for borgervejlederen, slog Steen Wrist fast.

Wrist mente også at borgervejlederen årligt afleverede sin rapport “ganske ufiltreret”, uden at nogen kunne bestemme over det. Det grundliggende problem med at borgervejlederens uafhængighed ikke er sikret, da hans ansættelsesforhold og reference til borgmesterens administration kan påvirke uvilidigheden, kommenterede Steen Wrist ikke.

Kun De Konservative med Tommy Rachlitz Nielsen i spidsen ytrede sig kritisk over for spørgsmålet om uafhængighed for funktionen som borgervejleder. Det skete uden nærmere begrundelse, udover “af indlysende årsager”. Kirsten Hassing Nielsen, det andet byrådsmedlem fra De Konservative, har en fortid som jurist i Fredericia Kommune, hvor hun har haft sin gang i centraladministrationen. Det Konservative Folkeparti gik til valg på et krav om åbenhed, og har taget en stor andel af de proteststemmer, der kom på baggrund af skandalesagerne i Fredericia Kommune.

Demonstranterne sad med gule kort på bænkene, mens sagen blev diskuteret. Det blev snakket om åbenhed og ordentlighed. I den sidste ende var demonstrationen en klar markering af, at der findes mange borgere i Fredericia, hvis opbakning til Jesper Gottlieb ikke er til at tage fejl af.