Klokken 1707 bød Borgmester Jacob Bjerregaard velkommen og takkede Bureau Veritas for, at man kunne afholde byrådsmødet i de dejlige lokaler i Oldenborggade. Der var mødt godt 100 borgere op til dagens dialogmøde med byrådet, hvor dagsordenen blev godkendt, og Formand for Borger- og Demokratiudvalget, Christian Jørgensen (V) fik ordet.

“Det bimler og bamler i Fredericia i disse år. I dag har vi haft besøg af Sundhedsminister Ellen Trane Nørby i Sundhedshuset, hvor hun har set processen. Vi har fået 20 millioner kroner til kommunens udvikling af Danmarks bedste sundhedshus. I stedet for en historie om et lukket sygehus, har vi en historie om noget kommunen og staten udvikler sammen med byen til en succes,” sagde Jørgensen og fortsatte:

“Senere var vi til rejsegilde på industrihavnen, hvor Fredericia Skibsværft lå og A. Espersen ligger lidt endnu, men om lidt er der rejst et stort kontorhus og lejligheder skyder op. Her er allerede solgt mange lejligheder til priser mellem 35-40.000 kroner pr. m2. Hvem havde troet, at det var muligt i Fredericia? Når vi afholder et alternativt møde, som det i aften, og kan samle over 100 engagerede borgere, så er vi glade. Vi håber, at vi kan leve op til tilliden og have god dialog i aften. Vi er ikke kommet for at lytte til os selv, vi vil en dialog, derfor har vi lavet tre workshops. Det er sundt at lave noget mellem valgene, så demokrati ikke er noget, man oplever hvert fjerde år. Det er godt at sætte den berømte finger i jorden og lytte til folkedybet. Jeg ser frem til en konstruktiv proces.”

Inden de 100 fremmødte gik ud til de tre workshops, talte direktør for Bureau Veritas, Jacob Færgemand.

“Jeg er glad for, at I har lyst til at komme forbi. Jeg er selv født i Fredericia, men havde aldrig troet, at vi skulle flytte virksomheden til Fredericia. Det var et lumsk område – og nu skyder en flot havnepromenade frem. Vi har et fremragende samarbejde med kommunen, og vi troede på byens poltikere. Vi er ikke blevet skuffet”, sagde Færgemand blandt andet.

Så var der dømt borgerdialog, og i de tre workshops blev der diskuteret alt fra Facebook, Treldeskovene, Havnen, byggesagsbehandling og meget andet. Der blev også på kryds af grupper sat spørgsmåltegn ved, hvorfor spørgetiden var væk fra byrådssalen. Hertil svarede byrådsmedlem Lars Ejby Pedersen (A) i en af grupperne.

“Vi elsker denne type møder, som vi er til i dag, men vi havde ikke gode erfaringer med spørgetiden i salen. Det var ofte personspørgsmål, som vi ikke kunne svare på.” Samme svar gav Steen Wrist Ørts (A) i en anden gruppe, uden at de havde koordineret svaret. “Det vil være at bombe systemet otte år tilbage. Vi skal komme ud. Vi skal møde borgerne og tale med dem. Vi er her nu, og vi skal snakke sammen. Det er borgernært. Det tror jeg mere på.”

Kort før Steen Wrist Ørts havde givet sin mening til kende havde der været indlæg fra en borger, omkring den manglende dialog om Treldeskovene. Han havde blandt andet sendt 23 mails til politikerne, men ikke fået svar fra alle. Det fik Karsten Byrgesen (Løsgænger) til at svare, at man kunne kunne gøre som i Region Syddanmark, hvor der er spørgetid. “Der skal være en sender og en modtager. Dialogen skal være god og tillidsfuld. Spørgsmålet er, om vi har en god og effektiv måde at kommunikere på. Det er nyt for mig, at ikke alle svarer. Jeg giver et svar. Jeg har en holdning, så I kan roligt spørge mig,” sagde Byrgesen.

“Jeg oplever også, at når man sender mange mails, så virker det som orientering, og ikke som noget, vi skal svare på. Jeg har set dine læserbreve i avisen, og tænkt at, det altså var en orientering. Vi får mange mails, men det er ikke en undskyldning for ikke at svare. Hvis man retter henvendelse direkte og personligt til mig, så svarer jeg”, fortsatte Peder Tind (V).

Christian Jørgensen, der var ordstyrer i workshoppen om borgerdialog fortalte også, at man har aftalt i byrådet, at det som udgangspunkt er formanden for de enkelte udvalg, der normalt svarer, så svaret bliver så præcist som muligt.

Turan Savas spurgte, om der var interesse for at genoptage spørgetiden i byrådssalen. Det var der ikke mange svar på. Ole Møller fra Herslev havde imidlertid en anden oplevelse af mailkommunikationen med Fredericia Kommunes byråd. “Jeg vil sige, at jeg har kun ros til jer alle. Hvis jeg har henvendt mig, så har jeg fået svar.”

Enkelte borgere var ikke helt trygge ved Facebook, men så mediet som et godt menneskelig kommunikationsforum, men med mørke siger, hvor man kan gemme sig anonymt bag en skærm og skrive hvad som helst. Det kunne deltagerne ikke bakke op om. Så Facebook kunne ikke være en alternativ borgerdialogkommunikationsform.

Der var også dialog omkring ildsjæle og hvad der skaber ildsjæle.

Kl.18.43 ringede workshopklokken for sidste gang, og der blev serveret sandwich, sodavand og kaffe til de fremmødte.

Christian Jørgensen takkede alle for de gode inputs og lovede, at der vil blive samlet op på tingene. Han takkede også for de mange positive tilkendegivelser over dagens mødeform.