Regnen silede ned på VM-pladsen foran Fredericia Rådhus, så politikerne måtte løbe gennem regnen ind til aftenens byrådsmøde.

Borgmester Jacob Bjerregaard åbnede traditionen tro dagens byrådsmøde ved at ringe på klokken. Derfra foreslog Bjerregaard en fællessang – der i tidens ånd var midsommervisen.

Efter en enstemmig godkendelse af dagsordenen var byrådet klar til at behandle alle punkterne for aftenens møde.

Budgetopfølgning

Fredericia AVISEN kunne tidligere i dag fortælle, at Fredericia Kommunes økonomi presser servicerammen. Det skulle byrådet også tage stilling til denne regnfulde mandag aften.

“Fredericias økonomi er sådan set ok. Vi er mere ramt af hvor mange penge vi må bruge. Det er den virkelighed vi er i. Vi har haft år med besværlig økonomi fordi vi har manglet penge, nu har vi en situation med penge på kistebunden. Det gør også, at vi har været vant til, at bruge færre penge end budgettet. I 2018 har vi så brugt lidt flere penge, men det havde ikke været noget problem hvis ikke vi havde haft et loft” sagde Borgmester Jacob Bjerregaard indledende til sagen.

“En af grundene til at vi ligger over på anlægsrammen er, at vi har investeret i en række projekter der står færdige i år – og derfor er det nu regningen kommer. Vi vil gerne lave investeringer – vi har haft en periode uden den store økonomi, men nu vil vi gerne investere” fortsatte Jacob Bjerregaard.

“Jeg vil kalde det for en korrektion, for der er ingen grund til at begynde at tale om, at de udfordringer udgør store problemer. Vi har en økonomi vi skal følge op på og flytte projekter ind i 2019, så vi kan holde os inden for rammen” fortalte Jacob Bjerregaard.

“Der er altså ikke nogen projekter der bliver droppet, men nogen bliver flyttet – så vi glemmer ikke noget” lød det videre.

“Det er økonomiudvalget vurdering, at vi med disse beslutninger kan holde os indenfor servicerammen, så vi ikke bliver sanktioneret. På anlægsrammen kan vi minimere overtrækket, men vi kommer nok ikke helt under” sluttede Jacob Bjerregaard inden ordet blev givet til Cecilie Roed Schultz (Ø).

“Jeg er ærgerlig over, at vi som kommunalpolitikere bliver nødt til at skubbe projekter ud i fremtiden – men jeg ser det positivt at vi ikke dropper dem” sagde Cecilie Roed Schultz.

Cecilie Roed Schultz
Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Pernelle Jensen (V) fulgte op: “Vi har jo en god økonomi, men bliver presset fra andre steder. Jeg følger Cecilie og appellerer til, at vi arbejder sammen og kæmper en kamp i KL for at ændre på strukturen”.

“Jacob siger altid, smil noget mere, Inger! og jeg smiler Jacob, for jeg kan se at lyskrydsene på Snaremosevej og Vejle Landevej ikke er flyttet længere ud – så du får et stort smil fra Dansk Folkeparti” sagde Inger Nielsen (DF).

Inger Nielsen
Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN
Lokalplan omkring Sønderparken

“I Sønderparken har beboerforeningerne ønsket en mere tidssvarende lokalplan. Lokalplanen har været i høring og to ting har været gennemgående: Der har været noget hoppeborg og noget der har bragt støj, og her har vi lagt lidt på. Det andet er, at spejderne er lidt pressede over deres aktiviteter i området. Derfor har vi ændret lidt i planerne i udvalget” lød det fra Steen Wrist, formand for By- og Planudvalget.

Steen Wrist
Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Læs mere efter annoncen..
https://www.gfforsikring.dk/gftrekantomraadet

“Sagen om hoppepuden handler om gode mennesker med en god hensigt, der lavede et redeskab så alle kan hygge sig på hoppepuden. Det handler dog også om ulovligt byggeri – der nu er ved at blive lovliggjort. For den er bygget ulovligt, men nu er vi ved at lovliggøre den. Hoppepude er ikke en facilitet til leg, men en forlystelse – der i dette tilfælde også har støjgener som er problematiske. Jeg noterer mig, at udvalget kunne danne en konsensus om en indskrivelse i lokalplanen om støjdæmpende faciliteter, det er jeg glad for” sagde Karsten Byrgesen (Løsgænger)

Karsten Byrgesen
Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN
Ny rampe ved afkørsel 59

“Endelig har vi fået hul igennem til Vejdirektoratet!” indledte Jacob Bjerregaard.

“Vi ved alle sammen, at der er et behov for denne rampe, og med den nye aftale med Vejdirektoratet laver en 50/50 ordning. Her mangler vi dog en lille finansiering af vores del, men den falder først i 2020, men jeg håber virkelig at byrådet bakker op, så vi kan vise Vejdirektoratet at vi ønsker denne aftale” fortsatte Jacob Bjerregaard.

Ny genbrugsplads

“Det her er første skridt er, at det er første spadestik til et nyt genbrugscenter i Nordbyen. Selve arbejdet med hvordan genbrugspladsen skal indrettes starter med en studietur. Vi skal samle inspiration og finde ud af hvordan vi gør det bedst, lige nu er det kun fantasien der sætter grænser” sagde Christian Bro (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Kenny Bruun Olsen
Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

“Vi havde sidste år en god debat omkring hvor den skulle placeres den her genbrugsplads. Vi havde et tilbud fra en ekstern, og så et tilbud fra vores egen grund. IC Møllers grund står og forfalder, men vi valgte den anden. Der mener vi i Venstre, at vi har et ansvar for, at ting ikke forfalder. Her har vi valgt en ny grund i stedet for den forfaldne grund. Men jeg håber at den billigere pris på den nye grund bliver brugt, som aftalt, på en forskønnelse af den forfaldne grund” sagde Kenny Bruun Olsen (V).