De to socialdemokratiske byrådsmedlemmer i Fredericia Kommune, Anette Hyre-Jensen og Lise Nielson, ser tilbage på deres første fire år som byrådspolitikere som lærerige og spændende. De vil ikke lægge skjul på, at det har været en fest for dem at være en del af et samarbejde, som hver dag er med til at præge lokalsamfundets liv.

De anerkender også, at de fire år har været udfordrende i den forstand, at den seneste valgperiode ikke udelukkende har været en dans på roser for det socialdemokratiske flertal i fæstningsbyen. Til gengæld er de taknemmelige for at få muligheden for at være med til at træffe nogle valg, som udvikler byen og skaber vækst, hvilket de også vil forsøge, hvis de genvælges til november.

55-årige Anette kom ind for fire år siden efter en længere periode som kontanthjælpsmodtager, hvor hun især var utilfreds med jobcenteret.

– Jeg synes, at det sejlede i Fredericia Jobcenter, fordi der var mange borgere, som ikke kom videre. Derfor ville jeg sikre mig, at borgerne blev modtaget på en ny måde, da jeg har oplevet det på egen krop, siger hun.

Anette Hyre-Jensen arbejdede nemlig i 26 år på en sølvvarefabrik i byen, før hun blev sygemeldt og endte på kontanthjælp. Hendes personlige erfaringer er med til, at hun går meget op i beskæftigelsesområdet og generelt vil yde en indsats for sårbare befolkningsgrupper i samfundet. Hun sidder i dag i Fredericia Byråd, hvor hun er en del af fire forskellige udvalg, og samtidig har hun et fleksjob ved siden af.

Hun er glad for at have prøvet kræfter med blandt andet udvalg som Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, da hun er optaget af disse områder:

– Man har får tilegnet sig en masse indsigt om mange samfundsmæssige forhold, og det gør mig hurtigere til at omstille mig på en given problemstilling. Derfor har jeg været glad for at sidde i disse udvalg, siger hun.

Hun er ikke alene om at have flere bolde i luften, for er der noget, som 53-årige Lise Nielson er kendt for blandt sine kolleger, kunder, venner og familie, så er det at have flere projekter i gang. Hun er uddannet civilingeniør i kemi, hvor hun til hverdag arbejder med vedvarende energi. Herudover ejer hun sin egen konsulentvirksomhed, og ligesom med Anette Hyre-Jensen, så er Lise Nielson optaget af at hjælpe ressourcesvage befolkningsgrupper. Derfor har hun også en butik i Prinsessegade, hvor der arbejder seks praktikanter, som ikke har den stærkeste tilknytning til arbejdsmarkedet.

Begge politikere er enige om, at de gerne vil fortsætte med at præge hverdagen i Fredericia. Dermed vil de fortsætte med at præge den politiske dagsorden, hvor de specielt er glade for samarbejdet i det fredericianske byråd.

– Jeg er ikke enig, når folk taler om, at der er lukkethed i det politiske miljø. Jeg kan godt følge argumentet om, at der mangler nogle fortællinger om processen, når vi skal lovgive omkring noget. Men jeg mener faktisk, at der er en stor enighed i byrådet, uanset hvilken partifarve, man har, siger Lise Nielson.

Hun kan godt forstå, at der er en stigende holdning blandt fredericianerne i, at der undervejs i den her valgperiode har været nogle tillidsbrud. Men hun appellerer til, at man som opposition ikke skal trykke for meget på disse tangenter, da det vil reducere tidlliden til det kommende byråd.

Til det standpunkt får hun støtte af partifællen, Anette Hyre-Jensen:

– Vi har generelt et rigtig godt samarbejde i Fredericia, og så er det klart, at folk bliver mere spydige, når man nærmer sig valgkampen. Men overordnet set er der fornuftig dialog i udvalgene og fordelingen af posterne peger på, at vi har et bredt og godt samarbejde, siger hun.

De håber, at det kommende byråd i Fredericia indeholder den samme respekt og omgangstone, som der har været i de seneste fire år. De er klar til at kæmpe for at blive genvalgt, da de har store drømme og visioner med fæstningsbyen, som de endnu ikke er kommet i mål med.