Sagen om det forhenværende byrådsmedlem Lars Ejby Pedersens inhabilitet var oppe på mandagens byrådsmøde i Fredericia. Dansk Folkepartis Susanne Eilersen lagde ikke skjul på, at hun synes det var en lokumsaftale, der var lavet dengang for daværende chef for familieafdelingen, Kirsten Blæhr, der er Ejbys kone, ikke var øverste chef. 

Sagen om Lars Ejbys inhabilitet er nået til sin ende. Ankestyrelsen udtalte den 27. juni 2022, at Lars Ejby havde været generel inhabil i tre perioder, og i den forbindelse har forvaltningen været alle sagerne igennem, og konstateret, at ingen sager skal tages om selvom Ejby var inhabil. Det var som punkt oppe at vende på byrådsmødet mandag, hvor først Venstres Peder Tind tog ordet.

– Vi skal tale om noget og nogen. Det her er en alvorlig sag. Jeg er glad for, at vi rejste spørgsmålet i Venstre. det var naturligt at få den belyst, særligt med vores historik. Man kan sige, at der er løbet meget vand gennem åen. Der er brugt mange kræfter på at gennemgå sagerne. Midlerne er brugt på troværdighed. Jeg bliver provokeret, når Dagbladet bringer en artikel, der er unuanceret, sagde Tind og læste en udtalelse op, hvor Lars Ejby blandt andet sagde, at det viser sig, at han har gjort det godt.

– Det er voldsomt, synes jeg. Det var ikke rigtigt, at han sad i økonomiudvalget. Heldigvis blev der syndet. Synden havde ingen konsekvenser, og tak for det. Lad os minde hinanden om, at der var generel inhabilitet. Derfor rejser jeg mig for at sige, at ingen er frikendt, fordi der er over 300 sager, der ikke skal gennemføres. Ejby burde ikke have siddet i økonomiudvalget, slog Peder Tind fast.

Dansk Folkepartis Susanne Eilersen langede også ud efter pågældende artikel, hvor Lars Ejby fornyeligt havde udtalt sig.

– Nu kan vi snart sætte et punktum under hvad der skete under den tidligere direktion og borgmester. Som Peder sagde har vi en styrelsesvedtægt, som skal overholdes. Vi vedtager i byrådet en organisationsplan. Vi havde vedtaget den i det tidligere byråd, der gjorde, at når man sidder i ØK, må konen ikke have en ledende stilling i familieafdelingen som tilfældet var. Nogen synes, at der skulle laves en lokumsaftale, der ikke blev forevist et siddende byråd. Den plan, vi havde vedtaget, var ikke gældende længere, fordi der var et andet ansvarsforhold. Det var ikke lovligt, og det var et generelt inhabilitetsproblem. Det her gjalt alle sager. Heldigvis har det vist sig, at der ikke har været nogen sager, der skal gå om. Intet ændrer på, at det var ulovligt. Derfor er det unuanceret at se en artikel om det, hvor der står som det gør, sagde Eilersen.

Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten håber, at sagen bliver en lærestreg.

– Hvis nogen vil lave Borgen 4 eller hvad vi er oppe på, og læser ud fra hvad der er sket i Fredericia det sidste år, vil nogen blive forkastet og synes det er urealistisk. Jeg tror, at vi er nogen stykker, der sad i den seneste periode, hvor håret groet med ekstra gråt hår. Det er mere held end forstand, at det ikke har nogen konsekvens i sagerne, det ændrer dog ikke på, at det her aldrig skulle være sket. Det er forhåbentligt noget af det sidste, så vi er nået tilbunds. Jeg tør ikke sige, at det er slut. Vi har behandlet mange sager, så jeg håber, at det er en lærestreg så vi ikke kommer i en lignende situation med så ringe dømmekraft, forklarede hun.

Tommy Rachlitz Nielsen fra Konservative sad ikke i byrådet, da Lars Ejby gjorde, men har fulgt sagen fra sidelinjen.

– Der er ikke mange af os, der ikke har lyst til at glemme adskillige personer fra tidligere. Der tales om punktommer. Det kunne være dejligt. Noget tyder på, at der ikke skal gåes sager om. det er værd at notere sig. Det har haft konsekvenser for borgerne og tiden forvaltningen har brugt, og de penge vi har brugt på advokater. Det er borgerne, der har betalt regningen. Det jeg håber på, hvis de laver flere afsnit af Borgen, at man på Christiansborg, får lavet regler så det får konsekvenser for dem der har handlet forkert og misbrugt tillid. Det lugter langt væk af, at dem der har været fagmænd, er gået fri, sagde Rachlitz.

Borgmester Steen Wrist konstaterede efterfølgende, at sagen tages til efterretning uden at kommentere på sagen om det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem.