Levende begravet er nok den mest uhyggelige tanke, som noget menneske kan komme på. Ikke desto mindre er den dom Miljøstyrelsen vil træffe, ved at tillade dumpning af 360.000 kubikmeter forurenet slam. Der vil med dumpningen ved Trelde Næs ske en af de største forureninger, som vi næsten overhovedet har set. Slammet kommer fra Kolding havn. Det er utrygskabende, at den såkaldte sagkundskab, står i hver sin ende af meningsspektret, dømmer dumpnings operationen fra harmløs til kritisabel. Min mening er klar. Det er noget svineri der skal standses.

Bunden af en havn er fyldt med slam, der har ophobet sig over mange år, og har det til fælles, at det kommer fra utallige forureningskilder.

Såkaldt overfladevand, altså vand fra nedbør, har inden det ender i Koldings havn, vasket byen ren for partikelforurening fra biler og industri, husholdninger m.m, samt vasket gaderne rene for den forurening der kommer fra bl.a. afslebet gummi fra bilernes dæk. Hertil kommer giftige metaller som bly og kobber og meget andet skidt.

Karsten Byrgesen er rystet

Torben Gade der er projektchef for Kolding Marina city siger at substansen er som øllebrød. Han siger også, at en anden placering af slammet i Kolding fjord ville give gener for fiskerne, men den moral rækker kun til mundingen af Kolding Fjord, hvor den afløses af dobbeltmoralen og dumpningen ved det naturskønne Trelde næs.

Når der skal dumpes 360.000 kubikmeter slam svarer det i en mere letforståelig form til, at der dumpes 360.000 kasser i størrelsen en gange en gange en meter, over en strækning på 360 km. Altså der skal dumpes forurening i Lillebælt der svaret til en vold der rækker fra Fredericia til Hamborg. Den stærke strøm vil fordele det forurenede slam over et flere hundrede kvadratkilometer stort område, og efterlade bunden med et tykt ligklæde. Men hvad med de kvadratkilometer havbund på dumpningens GROUND ZERO. ALT liv dræbes på stedes. Fisk, planter, og krabber må lade livet for Koldings ambition om at by udvikle, men hvor blev bæredygtigheden af?

Det ville være utænkeligt at lade slammet pumpe ud over skovbunden i Trelde skoven, fordi forureningen og dens konsekvenser ville blive for synlige, men det må altså gerne dumpes i havet.

I småtingsafdelingen ville Fredericia kommune for få år siden kystsikre Østre strand ved hjælp af store sten. Det fik samme myndigheder forpurret og forbudt og Fredericia Kommune blev mødt med trusler om repressalier hvis ikke kystsikringen blev fjerne. Og så dette her.

Jeg kæmper for FN´s klimamål og særligt nr. 14 – LIVET I HAVET. Masser af mine slipsede kolleger vandrer rundt med klimamålsbrochen i reverset. Den med de 17 farver. Men gør det nogen forskel?

Jeg vil gerne opfordre borgerne til aktivt at demonstrere mod det overgreb som det er mod LIVET I HAVET, FN´s klimamål og de erhverv og turisme og lystfiskere, der er afhængige af et sundt og levende Lillebælt. Hvis dagen kommer hvor dumpningerne begynder, bør alt hvad der kan sejle, drage ud til dumpningspladsen og demonstrere. Vi vil hver medbringe en blomst, som vi smider i vandet til minde om de dræbte dyr og planter og formidle den skam så de ansvarlige må tage på sig, men så langt når vi forhåbentlig ikke, såfremt fornuften sejrer. 

Byrådsmedlem i Fredericia, Karsten Byrgesen, Hjarnøvej 7, 7000 Fredericia

Følg
Notikation om
guest
12 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Brian Magnussen
Brian Magnussen
4 måneder siden

Det må være 1 april. Lillebælt er fredet natur under FN. Og det er i det hele taget ulovligt at ødelægge havmiljø permanent, Ikke nok med det bliver ødelagt, det bliver også så forgiftet at ingen vil kunne være på kyststrækningen uden risiko for at blive syge, Og jeg mener være på strækningen, Badning er da fuldstændigt udelukket.

Ib Ahle Kristensen
Ib Ahle Kristensen
4 måneder siden

Så forsvinder Østerstrand som rekreativt område og alle de brugte skattekroner er spildte😣😣

Hans Thomassen
Hans Thomassen
4 måneder siden

Hvad med alt det urensede spildevand der udledes fra Fredericia Spildevand, og når det sker ved skybrud gør man ikke opmærksom på det. Det blå flag vejer stadig.

Thomas Bachmann
Thomas Bachmann
4 måneder siden

Hvis Kolding Kommune vil byudvikle for at få penge i kommunekassen må de også selv tage udgiften for at renset og oplagt det slam de graver op. De kunne jo byudvikle i udkanten af Kolding by for nytilflyttere som gerne vil bo i et nyt parcelhuskvarter.

Hans Thomassen
Hans Thomassen
4 måneder siden

Ja ja, feje for egen dør. Storbranden på havnen var nok heller ikke gavnligt for miljøet. Men der var ingen der havde ansvaret, og kommunen lod sagen falde.
Fredericia Spildevand udleder op til 40 gange årligt urensenset spildevand ud i Lillebælt, herunder også ved skybrud. Men når det sker gør man intet fra kommunens side for at oplyse det overfor byens borgere og turister.

Verner Nørgaard
Verner Nørgaard
4 måneder siden

Herligt med din reaktion.
Kunne vi bare komme så langt at vi kan få offentligjort prøvresultater af Kolding og andre kommuners udledning af spildevand. Jeg vil gerne feje for egen dør og kende hvor rent el. urent mit eget spildevand er.

Anonnym
Anonnym
4 måneder siden

Spildevandet bliver renset inden det bliver ledt ud i naturen

Hans Thomassen
Hans Thomassen
4 måneder siden
Svar til  Anonnym

Der blev udledt urenset spildevand i store mængder, efter skybruddet den 31.7.19 i Fredericia Kommune. via Fredericia Spildevand.
Man gjorde intet for at advare borgere og turister. I Middelfart tog man det blå flag ned og satte advarsler op ved alle strande og gik også i medierne.
Fredericia gjorde ingen ting.
Og hvor mange forureningssager har der ikke været hos Shell? det er stadig galt nede ved terminalen og vil være det i flere år endnu.
Og alligevel vejer det blå flag 300 meter derfra.

Hans Thomassen
Hans Thomassen
4 måneder siden
Svar til  Anonnym

Nej det blev ikke renset og der er iflg. avisen ca. 40 overløb hvert år.

Anonnym
Anonnym
4 måneder siden
Klaus Junker
Klaus Junker
4 måneder siden

Altså man burde jo tage det op, rense det, og bruge det andetsteds på land. Hvad vi har svinet til, må vi også gøre rent. Det gør vi jo også hvor vi bor, ikke sandt?

René Schmidt
René Schmidt
4 måneder siden

Har vi ikke voldtaget og ødelagt denne planet nok?? Vi er på randen til udryddelse, og jeg mener ikke kun millioner af dyrearter, men også menneskeheden. Det er svineri at denne form for miljøterrorisme overhovedet kan blive overvejet, når vi ved at vi ikke har lang tid tilbage inden klimaforandringerne rigtig tager fat, og vi i forvejen har en ubeskrivelig stor udfordring foran os. Menneskeheden fortjener at uddør, når vi kan behandle vores hjem, planeten Jorden, som et lokum. Prioritering af profit/forretning over miljøet, er komplet uacceptabelt!!