Inger Nielsen
Byrådsmedlem Dansk Folkeparti
Brovadvej 46
7000 Fredericia

Jeg blev inspireret af et debatindlæg, der blev bragt på Altinget i søndags.

Her skriver forsker Emil Falster, at:

”Handicapområdet er i økonomisk, juridisk og moralsk forfald. Det eneste spørgsmål, der står tilbage, er hvorfor gør vi ikke oprør?”

Her kan det være bekvemt, at svare. Mit barn er ikke handicappet – næh men det kan det blive i morgen.

Men hvad med beskæftigelsen, de laver jo ikke noget, der er ikke samfundsnyttige, vil det måske lyde.

Har din arbejdsplads, plads til en handcapet?

Her har jobcentrene en opgave, for gruppen af handicappede har en lavere beskæftigelsesgrad og uddannelse.

Der findes faktisk SU for handicappede. En lovgivning der ofte er overset.

I Fredericia Kommune har vi aktuelt to tilbud for handicappede.

Vi er med i det projekt, der hedder Det rummelige Arbejdsmarked.

Nu er handicap mange ting, der fysiske og psykiske eller begge måske dele.

Fredericia Kommune har netop haft hold med senhjerneskade, autisme og ADHD samt et hold målrette de døve.

Der har i alt deltaget 57 personer på de to hold, hvoraf de 23 er kommet i arbejde og 5 er kommet i uddannelse.

Men der kan gøres mere.

Leave a Reply