Nye Borgerliges byrådsmedlem i Fredericia, Karsten Byrgesen, undrer sig over, at han i dagspressen skulle læse om tiltag, som Fredericia Kommune har lavet i forbindelse med situationen i Ukraine.

I sidste uge var Søren Larsen (A) fungerende borgmester, da Steen Wrist var på ferie, og i den forbindelse blev det besluttet, hvor Fredericia Kommune kunne varetage flytninge, der kommer til byen. Valget faldt på Flydedokken, Sct. Joseph og pavilloner ved Fredericia Sundhedshus. 

Karsten Byrgesen peger på, at der er flere ting i det, som han gerne så var gjort anderledes. Han ville dels gerne have haft informationen så den ikke blev læst i pressen, og dels mener, at han der er en masse ubesvarede spørgsmål omkring en lang række praktiske emner, som han mener byrådet kunne være indeover i beslutningsprocessen.

– Der er en kritisk faktor i det, da vi skal bruge tiden klogt. Hvem er beslutningstager i Fredericia? Det er de 21 byrådsmedlemmer. Man kunne indkalde en eller to fra hvert parti, og give dem en orientering, og få at vide, hvad opgaven er. Vi kunne lave en brainstorm hurtigt, og kunne lave en plan, som vi få timer efter kunne sende til ministeriet, siger Byrgesen.

Karsten Byrgesen kommer med et konkret eksempel på et spørgsmål, som kan rejse sig.

– Jeg så i tv en fyr fra Fredericia, der ville lave en indsamling. Det er en privat mand, og det er rigtig fint, at han ville hjælpe. Jeg mener, at kommunen skulle tage styringen der. Hvis flytninge kommer hjem til en familie, og der sker et uheld, hvem skal så erstatte det? Jeg siger ikke, at flytninge ikke må komme. Nye Borgerlige vil hjælpe alt det vi kan, men vi skal bare have styr på det praktiske først, fortæller Karsten Byrgesen og fortsætter:

– Hvad vil de gøre med de flytninge, der kommer, som ikke kan sproget? Det er få af dem, der taler engelsk. Derfor skal man også tænke tolke ind i det, og der skal Fredericia Kommune ud at finde nogen, der kan dansk og ukrainsk, og det skal også være en ordentligt proces så der ikke opstår komplikationer.

Karsten Byrgesen undrer sig også over, at Søren Larsen har været ude at sige, at der ikke skal gå politik i den. Det mener Byrgesen heller ikke der gør.

– Jeg har på intet tidspunkt sagt, at jeg er imod vi skal hjælpe de stakkels ukrainere. Men jeg synes, at håndteringen skulle have været anderledes, siger Byrgesen og peger på, at han og de andre byrådskollegaer hurtigt vil kunne være klar til et orienteringsmøde, ligesom det var tilfældet, da covid-19 situationen var tilspidset.