En oplevelsesrig, samskabende og fremadskuende midtby med klima og byens liv i centrum er Byrådets vision for Middelfart midtby. Derfor har Byrådet i Middelfart Kommune vedtaget en ny udviklingsplan for Middelfart midtby – Mulighedernes Middelfart.

Middelfart Kommune skal fortsat arbejde for en udvikling af Middelfart midtby som en levende og attraktiv by – et spændende sted at bo og besøge og ikke mindst at investere i.


Med den ny udviklingsplan sætter byrådet nu retningen for de næste 15-20 års udvikling i kommunens hovedby, Middelfart. Og det er en ambitiøs plan, som borgmester Johannes Lundsfryd Jensen glæder sig til at arbejde videre med. – Middelfart Midtby skal være en moderne og levende bydel. Med levende kultur, handel, turisme, transport, moderne boliger og hensyn til klimaet. Den nye plan for Middelfart Midtby er meget ambitiøs og Byrådet ser frem til samarbejdet om at realisere planen, siger borgmesteren.

   Planens indhold

For at realisere visionen for Mulighedernes Middelfart har Byrådet defineret fire strategier, der sætter retningen for midtbyens udvik¬ling. Strategierne skal anvendes, når projekter skal vurderes, prioriteres og når nye projekter skal udpeges. Strategierne er samlet under overskrifterne Fremad, Fortæt, Forny og Forbind. Med udgangspunkt i de fire strategier har Byrådet allerede udpeget en række indsatser samt 11 konkrete projekter, der skal være med til at sikre Middelfarts udvikling som en levende og attraktiv by. Derudover er udpeget tre “projektboblere” – forslag, der er kommet frem gentagne gange undervejs i inddragelsesprocessen, men som ikke på nuværende tidspunkt kan realiseres.

Borgerne er med
Udarbejdelse af planen har været en involverende proces med møder, workshops og præsentationer, og Byrådet glæder sig over det store engagement og de mange kreative og nye ideer undervejs, som er med til at gøre udviklingsplanen til et fælles pejlemærke. 

Realisering


Realisering af visionen kræver både kommunale og private initiativer og investeringer og skal ske over en længere årrække. Nogle af projekterne arbejdes der på allerede nu, og andre vil blive i gangsat enten på den korte, mellemlange eller lange bane. Byrådet har i forbindelse med budget 2019 afsat midler til igangsætning af en række projekter, herunder udvikling af Keramikruten, renovering af gågaden fra Gimbels Gyde til Samsøes Gyde samt parkeringspladsen i Søndergade. Desuden er der afsat midler til KulturØpladsen, der er en del af projektet for Klimahavnen.

Fakta:

Byrådet vedtog i foråret 2017 at udarbejdelse af en ny Udviklingsplan for Middelfart Midtby skulle være en af Byrådets indsatser.Planen erstatter den gamle midtbyplan fra 2003.Udviklingsplanen er ikke et juridisk bindende dokument, men et politisk vedtaget styringsredskab.Udviklingsplanen er blevet udviklet og drøftet i flere sammenhænge med en bred repræsentation af målgrupper og interesser. Der har været afholdt workshops med unge fra produktionsskolen, 10. klasserne og gymnasiet, Byforum samt åbne borgermøder. Planen har været i offentlig høring fra den 12. september til den 7. november 2018.Planen blev vedtaget af Byrådet den 3. december 2018 og offentliggøres den 9. januar 2019.

Planen kan ses på kommunens hjemmeside eller på midtbyplanmiddelfart.dk