Fredericia Byråd blev mandag samlet til det sidste byrådsmøde før sommerferien. Her kom det frem, at anlægsrammen er presset, hvorfor man har valgt at flytte anlægsprojekter frem til 2020.

En række anlægsprojekter med aktivitet sidste år færdiggøres først i år. Dette udløser et behov for at overføre budget til 2019, hvilket betyder pres på indeværende års anlægsramme. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 29. april 2019, at se på muligheder for udskydelse af anlæg til 2020 for at sikre overholdelse af bruttoanlægsrammen for 2019.

Administrationen vurderer, at de foreslåede udskydelser af anlægsprojekter fra 2019 til gennemførelse i 2020 er realistiske og kan gennemføres uden store konsekvenser. På nogle af de større projekter er der tale om, at der er konstateret tidsmæssige forskydninger eller andre forhold, så de afsatte beløb formentlig ikke vil kunne realiseres i 2019 i fuldt omfang under alle omstændigheder.

I alt udskydes projekter for knap 30 millioner kroner.

Disse projekter udskydes:

  • En del af puljen til byfornyelse
  • En sag omkring skimmelsvamp
  • En del af beløbet afsat til en naturplan
  • Halvdelen af Entreprenørgårdens budget til maskiner
  • En del af beløbet til renoveringen af Kirstinebjergskolens svømmehal
  • 5,3 millioner kroner til renovering af Ullerup Bæk Skolen afdeling Skolesvinget
  • 1 million kroner til udvikling af Fredericia Idrætscenter
  • Halvdelen af teknologipuljen under Senior- og Handicapudvalget
  • Knap 2 millioner flyttes fra energilån
  • Et beløb afsat til handicapboliger på Martine Christoffersens vej
http://prinsenafegypten.dk