Forside Fredericia Byrådet sluttede året med julesang og en lang dagsorden

Byrådet sluttede året med julesang og en lang dagsorden

DEL
Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Kalenderen skriver december, og Fredericias gader er pyntet op til jul. Inden 2018 kan afsluttes i den politiske verden skulle Fredericia Byråd samles en sidste gang denne smukke mandag aften.

Borgmester Jacob Bjerregaard ringede traditionen tro mødet ind med klokken. I salen i dag var også en række af byens tidligere byrådsmedlemmer, der blev budt hjerteligt velkommen af Borgmesteren. Som det altid er til byrådsmøderne i Fredericia, så bliver byrådsmøderne sunget ind. I anledningen af julen var dagens sang ‘Dejlig er Jorden’ af B.S. Ingemann.

Tredje budgetopfølgning

Fredericia Kommunes økonomi er solid, men servicerammen og anlægsloftet er presset. Snakken har længe gået på netop dette, og selvom byrådet har forsøgt at komme problemerne til livs, så viser den tredje budgetopfølgning, at kommunen ikke helt har formået at løse problemet.

“Økonomien ser som udgangspunkt rigtig fin ud, men der er også udfordringer. Vi er udfordret på servicerammen og anlægsloftet. Det er derfor vi har arbejdet med blide opbremsninger. Vi ligger stadig over, men lidt mindre over end vi gjorde sidst. Håbet er, at vi kan komme ned på noget der minder om at ramme servicerammen”, lød det fra Borgmester Jacob Bjerregaard.

“Ansættelsespausen er ophørt, og vi er gået i gang med stillingsopslag fra 1. januar allerede”, lød det videre. 

Et enigt byråd godkendte budgetopfølgningen.

Opfølgning på bruttoanlægsramme

Fra Regeringen har man udstedt en national anlægsramme, som de 98 danske kommuner har skulle fordele i mellem sig. Fordelingen til Fredericia betød, at man kunne anlægge for 150,6 millioner kroner. Her er man imidlertid gået markant over, idet den nyeste opfølgning viser et totalt forbrug på 232,1 millioner kroner.

“Vi er lidt udfordret, fordi vi i flere år har sat flere projekter foran os, der er færdige nu. Vi har også købt jord, hvilket er grotesk det tæller med i anlæg. Vi har forsøgt at skubbe projekter ud, men vi ender stadig over”, fortalte Jacob Bjerregaard.

Et enigt byråd godkendte orienteringen.

Status på politiske ændringer til budget 2018

I budget 2018-2021 indgik 87 tiltag, som Byrådet ønskede at igangsætte i 2018. I forbindelse med 3. budgetopfølgning er der udarbejdet en samlet oversigt over status på tiltagene. 81 tiltag er iværksat eller implementeret, mens 6 tiltag enten ikke er igangsat, bortfalder eller er udskudt til 2019.

Byrådet godkendte enstemmigt den givne status.

Ændring af lokalplan for kolonihaver ved Egeskovvej

By- og Planudvalget besluttede på mødet den 21. marts 2018 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for kolonihaveområdet ved Egeskovvej med en maksimalstørrelse for kolonihavehuse på 80 m2.

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er, at den eksisterende lokalplan nr. 4 fra 1978 ønskes afløst af en lokalplan med nogle nye bestemmelser, der gør det muligt at renovere og udvide kolonihavehusene, så de fysiske rammer lever bedre op til de aktuelle behov. Anvendelsen som kolonihaveområde fastholdes.

“Det her er en sag der har haft et jævnt tilløb. Det er et ønske om en lokalplan, der er mere tidssvarende for den virkelighed der er. Vi har fået mange inputs ind siden vi startede arbejdet. Der har gennem hele processen været et ønske om, at der skulle være helårsboliger. Det er ikke muligt”, fortalte formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts.

“Staten siger, at vi ikke må gå op på 120 kvm. Forvaltningen har vurderet, at grundenes størrelse gør, at man vil kunne muliggøre en ændring til 80 kvm samt et 21 kvm udhus. Der har været meget snak om, at den her lokalplan ændrer meget. Det er det bare ikke. Det er den tidligere lokalplan, hvor størrelsen er mindre – og stadig ikke helårsbolig. Vi har forsøgt at imødekomme så vidt muligt. Det er ikke fordi nedrivninger kommer til at finde sted i massevis, det kommer til at bero på en individuel vurdering”, fortsatte Wrist.

Derfra tog løsgænger Karsten Byrgesen ordet. 

“Jeg noterer mig, at det er meget klart hvordan man opmåler størrelsen, at der ikke kan komme nogle misforståelser. Jeg siger tak for en grundig lokalplan”, lød det fra Byrgesen.

Et enigt byråd valgte at sende lokalplanen i høring.

Ændring af lokalplan for Kanalbyen

“Jeg er meget taknemmelig for de tidligere byrådsmedlemmer der er her idag, for de har haft mod til at gøre store investeringer. Det er de investeringer jeg nu kan stå og præsentere en lokalplan for en fremsynet og helt aldeles fremragende lokalplan”, lagde udvalgsformand Steen Wrist Ørts ud. 

“Der har tidligere været sagt, at vi har sagt nej til studieboliger. Det har vi ikke. Vi har nøje sagt nej til et-værelseslejligheder, ikke studieboliger. Med det her er der opbakning fra boligselskaberne til at drive studieboliger, det er godt. Jeg er ikke økonom eller aktieanalytiker, men jeg tror det her er tiden at investere i”, fortsatte han.

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten tog ordet, og uddelte roser til udvalget beslutning om Oldenborghus, der skal rumme almene boliger og studieboliger.

Borgmesteren sluttede behandlingen af dette punkt af med en stor ros af arkitekturen af bygningen, som han beskrev med ordet ‘lækkert’.

Et enigt byråd valgte at sende lokalplanen i høring.

Frigivelse af midler til byggeri af nye boliger på Stævnshøj

Byrådet vedtog ved Budget 2019, at Fredericia Kommune vil bygge 14 nye plejeboliger og 8 aflastningsboliger ved Stævnhøj. 

De 22 nye boliger får særligt fokus på hjemliggørelse – det skal mærkes, at boligen er borgerens hjem. Aflastningsboligerne skal medvirke til at imødekomme det stigende behov for midlertidig aflastning for borgere med demens og borgere med behov for rehabilitering og genoptræning. 

“Jeg vil gerne sige tak til udvalget for at være omstillingsparate. Vi vedtog 10 i budgetforhandlingerne, men behovet har vist sig at være større. Jeg er glad for, at vi har valgt at bygge flere. I Enhedslisten har vi en drøm om et helt nyt plejehjem, men det må vi vente lidt mere. Det her er et skridt på vejen”, lød det fra Cecilie Roed Schultz (Ø), inden Susanne Eilersen (DF) tog ordet:

“I Dansk Folkeparti bakker vi selvfølgelig op. Jeg synes det har været et godt forløb, og jeg synes det er godt vi har fået så mange. Vi vil nok gerne have et nyt plejehjem – og det var hjem, ikke center – i midtbyen. Men anlægsloftet presser, så det bliver nok ikke de først kommende år”.

“Det bliver en festdag, når vi engang i 2020 kan indvie de nye boliger. Jeg glæder mig også særligt over de nye aflastningsboliger. Og en stor tak til udvalget for en god proces”, sluttede formand for Senior- og Handicapudvalget susanne Bjerregaard Mørck.

Et enigt byråd frigav midlerne.

Serviceniveau for TrekantBrand

TrekantBrand skal i hver valgperiode, eller ved væsentlige ændringer, revidere serviceniveauet. I brandvæsnet har serviceniveau betegnelsen ”risikobaseret dimensionering”.

Helt overordnet skal serviceniveauet sikre, at brandvæsnet kan foretage en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Brandvæsnet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje nødstedte.

“Med den nye dimensionering er jeg sikker på, at vi får den energi og viden der er vigtig når det kommer til beredskabet. Vi kan være glade og trygge ved, at vi har ualmindeligt dygtige brandfolk lige nede på prangervej”, lød det fra Jacob Bjerregaard.

Susanne Eilersen tog ordet, og rettede en særlig tak til tidligere byrådsmedlem Jan Schrøder, der kæmpede hårdt for at den tidligere plan ikke blev godkendt, da den ikke var god nok. Borgmesteren bakkede Eilersen op.

Et enigt byråd godkendte dimensioneringen.

Godkendelse af prisliste for Fredericia Spildevand

“De her priser er beviset på, at Fredericia Spildevand og Energi A/S kører virkelig godt. Faktisk er priserne de laveste i hele trekantområdet. Det kan vi altså godt være stolte af”, sagde Lars Ejby Pedersen.

Revidering af styrelsesvedtægterne for folkeskolen

Der har været behov for en revidering af Styrelsesvedtægten, som senest blev revideret i 2015, idet der skullet justeres på et par punkter i henhold til gældende bekendtgørelse.

  • Et afsnit om forsøgsordning med en skolebestyrelse bestående af medlemmer fra forskellige afdelinger på en skole er blevet tilpasset Folkeskolelovens §42.
  • Et afsnit om fritidsråd på de enkelte afdelinger er udgået, idet fritidsdelen ligger under afdelingsrådet.
  • Følgende er tilføjet: En henvisning til et nyt bilag til styrelsesvedtægten, som indeholder lokale regler for valg til skolebestyrelser.

Ingen ønskede ordet til dette punkt. Et enigt byråd godkendte revideringen.

Fredericia Teater, Borgmester, Fredericia Håndbold Klub/FHK og FC Fredericia.
Annonce

Ankestatistik for 2017

Økonomiudvalget har valgt at udsende ankestyrelsens statistikker til de respektive udvalg. Løsgænger Karsten Byrgesen sidder ikke i de respektive udvalg, hvorfor han valgte at tage ordet.

“Vi ligger under gennemsnittet når det kommer til omgørelsen af sager. Det at vi er under gennemsnittet kan jeg ikke se som tilfredsstillende. Jeg kan ikke se det som godt, at vi laver så mange fejl. Hver tredje borger har haft ret i den anke de har lavet. Det synes jeg er temmelig meget”, lød det fra Karsten Byrgesen.

“For borgeren betyder det reelt, at de har mødt modstand af systemet. At de har haft brug for advokater og andre specialister, som de måske ikke har råd til. Jeg kan således ikke være enig i den endelige vurdering, hvor det vurderes at Fredericia ligger pænt. Jeg mener ikke, at det er tilfredsstillende, at vi ligger midt i spektret. Vi tager sagen til efterretning, men jeg vil gøre den bemærkning, at udvalgene arbejder med at finde fejlene og rette op på problemerne”, fortsatte han.

Borgmesteren valgte at præcisere de givne tal, men gav Karsten Byrgesen ret i, at der stadig skal arbejdes på området.

“jeg tror de viser et for rosenrødt billede. Jeg tænker at der her er taget ting ud, der tegner et billede. Jeg tænker ikke det er et Fredericia problem, men et nationalt problem. Der kunne ske store forbedringer – også i Fredericia. Jeg glæder mig til at tage diskussionen i udvalgene og få en forklaring fra forvaltningen på disse udfordringer”, lød det fra Cecilie Roed Schultz (Ø).

“Jeg synes simpelthen det er noget pjat det her. Vi ligger under landsgennemsnittet. Jeg synes vi skal være gode, og vi skal også være bedre, men vi skal ikke tale det ned”, lød det med en vred tone fra Søren Larsen (A).

Bente Ankersen er medlem af Ankenævnet, og på den baggrund gav hun en forklaring på problemet, og pointerede, at det ikke er negativt at sagerne bliver hjemsendt, for det er meget komplekse sager, forklarede hun.

“Jeg taler ikke noget ned, jeg taler det faktisk op. Jeg anerkender, at det går godt, men når en tredjedel bliver sendt tilbage, så er det ikke godt nok. Jeg synes det er godt med en kritisk tilgang, og jeg er tryg ved at vi i Fredericia gør dette”, lød det fra Karsten Byrgesen (løsgænger).

Et enigt byråd valgte at sende statistikkerne ud i de respektive udvalg.

Beskæftigelsesplan 2019

For 2019 er der seks centralt fastlagte beskæftigelsespolitiske mål:

  1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
  2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
  4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
  5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
  6. Udsatte ledige skal have en indsats

“Det her er et stærkt fundament for 2019. Jeg vil gerne sige med det samme, at der venter en stor opgave. Det er hårdt arbejde, men vi er ved godt mod. Jeg holder mig altid to ting for øje: Vi skal erkende hvor vi er, for ellers kan vi ikke ændre noget. Vi skal også tale området op, for vores medarbejdere yder hver dag en kæmpe indsats. Det er ofte et område der har negativt fokus med trælse overskrifter, men på flere områder gør vi det rigtig godt”, lød det fra formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind (V).

“Vi ønsker blandt andet at have et mere menneskeligt jobcenter, vi ønsker at skabe en hurtigere afklaring, på færre skift i sagsbehandlinger. Ved det seneste udvalg traf vi vigtige beslutninger, der skal i gang i 2019. Vi skulle gerne væk fra Ghettolisten står der, den kom allerede i weekenden. Nu skal vi sikre, at vi aldrig kommer på listen igen”, fortsatte Tind.

“Planen er meget handlingsorienteret, der er klare mål for hvad der skal ske i 2019. I udvalget ser vi ikke os selv med fine visioner, vi skal have lavet målbart arbejde”, lød det videre.

“Jeg ville egentlig rose dig, men jeg bliver lidt provokeret af noget af det du siger. Enhedslisten vil rose udvalget for at udarbejde gode målsætninger for Fredericia, der adskiller sig fra ministermålene – som jeg må forstå på Peder Tind er gode. Der er vi nok uenige. Jeg er glad for, at man vil have et mere menneskeligt jobcenter. Jeg er glad for, at udvalget vil lægge et fokus på hurtigere afklaring. Jeg synes det er godt, at udvalget har fokuseret på at få et godt omdømme og på borgerne”, sagde Cecilie Roed Schultz (Ø).

Et enigt byråd valgte at vedtage beskæftigelsesplanen.

Godkendelse af helhedsplan 2019-2022

Den boligsociale helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken udløber ved udgangen af 2018. Der er derfor udarbejdet en ansøgning for en ny boligsocial helhedsplan – Helhedsplan Fredericia 2019-2022. Udarbejdelsen af ansøgningen har været politisk forankret i Helhedsplansudvalget. Ansøgningen skal nu godkendes politisk i Fredericia Kommune.

“Der var en bro til ghettoer, men det ord kender jeg ikke mere. Det er ikke noget vi har i Fredericia i hvert fald”, indledte Borgmesteren, inden formand for Helhedsplanudvalget, Turan Savas (A) tog ordet:

“Jeg vil sige til jer: Tillykke. Tillykke til Fredericia, tillykke til boligforeningerne. Det er de tidligere planer der bærer frugt. Vi skal arbejde hårdt, og den tredje helhedsplan skal forebygge, at vi ikke er at finde på listen næste år. Det er vigtigt at have meget politisk fokus på indsatserne. Derfor er der nedsat en fokusgruppe, der skal sikre at alle mål bliver indfriet. Jeg tror, at vi med det her politiske fokus vil holde os langt væk fra listen”.

“Jeg vil fortsætte hvor Turan slap. Listen beviste, at det er de boligsociale planer der flytter noget. Det er beboerne der arbejder, det er indsatsen derude der virker”, lød det fra Cecilie Roed Schultz (Ø).

“Jeg er lidt ked af, at man har valgt at placere klubberne i området under kriminalpræventiv og ikke trivsel. Det synes jeg er ærgerligt” fortsatte hun.

Susanne Eilersen (DF) tog ordet: “At Korskærparken er kommet af ghettoplanen er positivt, det er glædeligt. Men vi skal arbejde hårdt stadigvæk, for vi ligger lige under grænsen. I Dansk Folkeparti er vi glade for, at den nye helhedsplan åbner op. Tidligere har man lavet mange interne tiltag, der er vi glade for, at vi prøver at åbne området op”.

“Når vi ved der tales 11 sprog i børnehaven i Korskærparken. Den manglende forældreopbakning og andet er noget vi skal løse. Vi skal arbejde hårdt. Det nytter noget, at vi arbejder hårdt. Jeg glæder mig over, at klubberne er der. Hvis man skal være lidt kæphøj, så er det glædeligt man skal henvise til andre steder, hvis man vil bo i en ghetto”, lød det fra Ole Steen Hansen (A).

“Vi er ikke Danmarks bedste ghetto længere, så må vi finde et nyt kælenavn”, lød det med et grin fra Turan Savas (A).

Et enigt byråd valgte at godkende helhedsplanen.

Fredericia Idrætsråd

Fredericia AVISEN har tidligere bragt historien om det nye idrætsråd, der kun manglede denne endelige godkendelse fra Fredericia Byråd. Læs hele artiklen her.

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Lars Ejby Pedersen fik ordet, og lagde ud med en lille reklame for den netop udgivne Fredericia-bog.

“Da man valgte at lukke SIF sendte det afgående forretningsudvalg en skrivelse om, hvordan man kan drive fremtidens idræt i Fredericia. Det har vi arbejdet hårdt på i udvalget, med god hjælp fra forvaltningen”, lød det fra Lars Ejby.

“Før havde vi et samlet foreningsråd, hvor kun foreningerne var med. Nu integrerer vi politikere og erhvervslivet med det nye idrætsråd. Det giver et nyt indblik i idrætten i Fredericia. Kommunen skaber rammer for hvordan idrætten kan udleves, og jeg synes kommisoriummet er spændende. Jeg håber der er stor opbakning i befolkningen, og håber er at vi allerede i januar har et idrætsråd”, fortsatte Ejby.

“Jeg synes der skal rettes en tak til de folk der har arbejdet hårdt i SIF. Jeg glæder mig til arbejdet fremad, det bliver godt. Nogen har forsøgt at gøre det til at valg mellem bredde og elite. Det vil jeg gerne slå fast, at det ikke er tilfældet. Der hvor vi har en fælles udfordring er, at hvis vi skal nå vores mål om hvor mange Fredericianere der skal dyrke idræt, så skal vi have flere til at bruge de faciliteter der er”, supplerede næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget, Christian Jørgensen (V).

“Antallet af foreninger er faldende, men set i lyset af det er der mange nye måder at gøre det på. Der er en ny, fantastisk, urskov af mennesker der samler sig i netbaseret organisering af en løbetur i skoven. Jeg ser det nye idrætsråd som værende mere favnende for netop dette også”, lød det fra Karsten Byrgesen (løsgænger).