Bevillingsnævnet i Fredericia behandlede på sit møde den 20. maj 2015 en ansøgning fra selskabet Old Irish Pub ApS om alkoholbevilling samt tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 torsdage, fredage og lørdage i Gothersgade 22. Den almindelige åbningstid er til kl. 02.00. Selskabet fik alkoholbevilling for en periode på 2 år, men fik afslag på udvidet åbningstid med følgende begrundelse fra nævnet:

”Bevillingsnævnet besluttede ud fra en række sammenhængende hensyn at afslå ansøgning om udvidet åbningstid til den angivne placering, jf. lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. § 28, stk. 4. Nævnet har ved sin afgørelse særligt lagt vægt på samfundsmæssige og miljømæssige hensyn, herunder hensynet til naboerne og beboerne i de bagvedliggende ældreboliger. En 05-tilladelse vurderes at få en negativ påvirkning på det omkringliggende miljø i form af øget støj samt ordensmæssige gener, og vil medføre en belastning for de omkringliggende ejendomme. Der gives således alene tilladelse til, at Old Irish Pub holder åbnet til kl. 02.00 alle ugens dage.”

Bevillingsnævnet har ikke fundet anledning til at ændre ovenstående afgørelse. Det er nu op til byrådet i Fredericia, at afgøre, om Old Irish Pub får sin 05-bevilling.

Det sker på et ekstraordinært møde i Byrådet mandag formiddag.