Byrådet indkaldes til et ekstra byrådsmøde inden jul til afholdelse 17. december. Det sker efter, at Fredericia Kommune de sidste måneder har kørt en inddragende proces.

“Dagsorden for mødet er oplæg til ny organisering på baggrund af Budget19, hvor det blev besluttet, at der skal ske en organisering, der afspejler udvalgsstrukturen særligt på social og beskæftigelsesområdet og senior/handicap. Vi har i de sidste måneder kørt en inddragede proces i organisationen og med politisk niveau og resultatet heraf skal behandles på byrådsmøde på mandag,” fortæller Kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe og fortsætter:

“Jeg har haft økonomiudvalget tæt på, men det er mit oplæg til, hvordan vi kan arbejde videre med de elementer, som byrådet har bedt mig om at arbejde med. Vi har gennemført mange interviews med politikere, ledere og medarbejdere. Vi har været 360 grader rundt”.

Ligeledes skal byrådet behandle oplæg til effektuering af de 8 mio. kr. fra Budget19, som er allokeret fra ledelse og administration til borgernær velfærd.

“Det har været en bunden opgave at finde de otte millioner. Det skulle der til for at få budgettet til at hænge sammen. Den kommer til at indholde to dele. Nogle af pengene har vi hentet i Fredericia Kommunes ansættelsespause. Vi er alle interesseret i, at det gør mindst mulig ondt på personalet. Resten er klog økonomiudstyring, hvor vi har set på alle udgifter i kommunen, vi har haft nogle ting i udbud, så det er meget tilfredsstillende, at det rammer personalet mindst muligt, hvorfor jeg også håber, at organisationen, vil se positivt på oplægget,” siger Kommunaldirektøren til Fredericia AVISEN denne tirsdag morgen. 

Fredericia AVISEN følger sagen tæt.

https://www.facebook.com/mrhoejer/
Annonce