På et ekstraordinært byrådsmøde torsdag aften skulle Fredericia Byråd tage stilling til stiftelsesgrundlaget for det nye Fredericia Teater. Herunder skulle der også tages stilling til hvem der skal være i bestyrelsen. Fredericia Byråd har udpeget Venstres Christian Jørgensen som ny mand i bestyrelsen for byrådet – og sammen med ham kommer Grethe Højgaard (MesseC) og Jonatan Flom (Musicalakademiet) til at danne den nye bestyrelse.

Byrådet besluttede på sit møde d. 14. december 2020, at igangsætte arbejdet med etablering af Fredericia Musicalteater, som en selvejende institution. Der er på denne baggrund udarbejdet det nødvendige stiftelsesgrundlag, som forelægges byrådet til godkendelse.

“Vi har arbejdet sammen i en udvidet styregruppe med alle partier. I alt sin enkelthed går det her ud på at vi vil have et nyt teater. Vi vil skabe en bæredygtig konstruktion med fuld transparens. Vi vil gerne give vores tilskud, men der må ikke sås tvivl om hvad vi ellers giver. Vi giver manpower, vi har også lagt op til at der stadig er en huslejefritagelse. Vi ønsker fuld gennemsigtighed”, sagde Borgmester Steen Wrist.

“Fredericia Teater har en uvurderlig betydning for Fredericia. Det har været en succes. At vi her 10 måneder efter konkursen står sammen om genrejsningen gør mig stolt på byens vegne. Det her er et kæmpe skridt i den rigtige retning”, fortsatte han.

Der blev peget på Grethe Højgaard, direktør i MesseC, som formand for bestyrelsen. Hun skal sammen med Jonatan Flom fra Musicalakademiet og Christian Jørgensen (V) danne den nye bestyrelse.

“Jeg vil gerne rose for gennemsigtigheden. Så vil jeg glæde mig over, at vores musicalteater bliver bredt ud til flere dele af samfundet og at flere grupper får lov at være en del af kulturen. Det er et vigtigt parameter for Enhedslisten”, lød det fra Cecilie Roed Schultz.

“Det kan kun være en glædens dag. Vi har i styregruppen også været i København og har fået stor opbakning. Der landede en aftale med DF, S og V på Christiansborg, der har bevilliget pengene. Nu er jeg bare ked af, at Kulturministeren nøler. Men det skal ikke tage glæden fra os. Vi er klar til at gå i gang – og hvis det hele falder på plads, så kan vi allerede igen i år benytte os af vores musicalteater. Det vil jeg glæde mig til”, lød det fra Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti.

“Fra Venstres side bakker vi også 100% op om det her. Vi ser de her formalia som vi vedtager som et vigtigt skridt på vejen. Vi tager et skridt af gangen, men det her er et kæmpe skridt. Tak for tilliden, jeg skal gøre mit bedste for at repræsentere et samlet byråds interesser i en ny bestyrelse”, lød det fra Christian Jørgensen, Venstre.

Nye Borgerliges Karsten Byrgesen stillede sig særligt kritisk omkring de fritagelser for blandt andet husleje, som samarbejdsaftalen lægger op til. I budgetforliget er der givet 11 millioner kroner, men Byrgesen stillede spørgsmålstegn ved hvor stor en værdi de nye fritagelser giver, men et ønske om at tilskuddet fremstår som et samlet beløb. “Det handler ikke om at jeg ikke vil Teateret, men vi bliver nødt til at gøre det ordentligt”, slog Byrgesen fast.

Nye Borgerliges Karsten Byrgesen undlod at stemme. De øvrige 20 medlemmer stemte for.

Sagsbeskrivelse

Vedtægterne er udarbejdet, så de er uafhængige af, hvorvidt Fredericia Musicalteater tildeles støtte som §5 teater eller som egnsteater.

Der lægges i vedtægterne op til, at en midlertidig bestyrelse består af min. 3 personer, hvor bestyrelsen selv kan supplere op. Krav til bestyrelsen:

  • Et medlem udpeget af Fredericia Kommune
  • Et medlem udpeget af Business Fredericia
  • Et medlem udpeges af Den Danske Scenekunstskole

Ved godkendelse som § 5 teater skal kommunen udpege 2 medlemmer, ministeriet 2, Statens Kunstfond 1 og medarbejderne 1.

Det anbefales, at Fredericia Kommune i en opstartsfase vederlagsfrit udlåner medarbejdere til Fredericia Musicalteater. Dette indtil bestyrelsen har haft mulighed for at ansætte både en Teaterchef og Økonomichef.

Samarbejdsaftalen mellem Fredericia Kommune og Fredericia Musicalteater sætter rammerne for kommunens tilskud på 11 mio. kr. årligt til teatret.

Hovedformålet med aftalen er at sikre, at teatret levere forestillinger på et højt kunstnerisk niveau, så de kan leve op til at få tildelt og fastholde §5 støtte fra Kulturministeriet.

Derudover beskriver aftalen en række rettigheder og pligter for teatret, bl.a. huslejefritagelse, adgang til Bülows kaserne, adgang til rekvisitter mm. samt pligten til at overtage en række aftaler, som kommunen har indgået på teatrets vegne under konkursen og i forbindelse med opstarten. Ligesom det fremgår af aftalen, at bestyrelsen er forpligtet til at overholde de økonomisk bæredygtige principper, som fremgår af byrådssagen behandlet d. 14. december 2020.

Følg
Notikation om
guest
3 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Jens Hansen
Jens Hansen
11 dage siden

Har skatteborgerne, i Fredericia ikke snart betale nok til dette falitbo, kunne man bruge pengene til noget fornuftigt, i stedet for.

Jens Jørn Pedersen
Jens Jørn Pedersen
11 dage siden

Jeg troede efter de tidligere forløb, at bestyrelsen skulle have forstand på økonomi?

Jens Jørn Pedersen
Jens Jørn Pedersen
11 dage siden

Christian Jørgensen sad vist i økonomiudvalget, da teateret gik konkurs, så han er da et godt valg.