Mens store dele af dansk erhvervsliv er lukket ned, er det stadig muligt at blive ved med at udføre de fleste byggeopgaver. Når sundhedsmyndighedernes anbefalinger bliver efterlevet, og virksomheder og medarbejdere overholder de anbefalinger, der er for arbejdet på byggepladserne, kan vi holde hjulene i gang i en af Danmarks store brancher.

Bygge- og anlægsbranchen beskæftiger traditionelt omkring 175.000 i marts måned. Derfor er der god samfundsøkonomi i at opretholde aktiviteten og arbejdspladserne uden at gå på kompromis med sundheden. Og regeringens nyeste restriktioner er formuleret på en måde, så det fortsat er muligt at gennemføre bygge- og anlægsprojekter.

Danmarks Almene Boliger, BL, og Dansk Byggeri opfordrer boligorganisationerne til at gøre alt, hvad de kan, for at fortsætte planlagte og igangværende renoveringsprojekter. Det skal naturligvis ske i respekt for alle de sundhedsmæssige råd, der er meldt ud fra regeringen og sundhedsmyndighederne.

De to organisationer er sammen med rådgivernes organisationer, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, og Danske Arkitektvirksomheder, klar til at bidrage med konkret viden og svare på alle spørgsmål fra de boligorganisationer, der lige nu planlægger eller gennemfører renoveringsopgaver.

Samtidig opfordrer de fire organisationer regeringen til at tillade Landsbyggefonden at igangsætte nye renoveringsprojekter, som ligger klar.

Nyt rådgivningspanel for boligorganisationer

Vi oplever, at mange beboere i boligorganisationer er utrygge og i tvivl om, hvorvidt det er bedst at stoppe projekterne, indtil coronakrisen er overstået. Der er brug for faktuel viden om byggeprocesserne og om de forholdsregler, aktørerne tager for at undgå smitte.

Derfor tager Danmarks Almene Boliger, BL, nu initiativ til at oprette et rådgivningspanel for boligorganisationerne. På denne hotline kan beboervalgte og ansatte i administrationsselskaberne få svar på alle spørgsmål om de projekter, der er i gang. Til at svare på spørgsmål allierer BL sig med Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Dansk Byggeri og Landsbyggefonden.

Projekter for 18,4 mia. kr. kan sættes i gang nu.

Coronapandemien har allerede bremset hjulene i den danske økonomi mærkbart. Men det kan blive meget værre, hvis ikke der bliver gjort noget for at holde gang i samfundsøkonomien. Det er derfor meget vigtigt, at der bliver taget initiativ til at fremrykke planlagte projekter på bygge- og anlægsområdet.

På den baggrund opfordrede en række fagforeninger og erhvervsorganisationer i et brev til statsministeren og finansministeren til, at der bliver åbnet op for en række nye helhedsplanrenoveringer i den almene boligsektor, i alt 453 projekter fordelt over hele landet. Projekterne ligger klar til at blive sat i gang, og venter blot på, at regeringen giver Landsbyggefonden mulighed for at bruge midler til disse projekter.

Det vil være et vigtigt bidrag til erhvervslivet og beskæftigelsen i den nuværende svære situation, og eftersom Landsbyggefonden administrerer midler, som beboerne selv har sparet op, vil det ikke påvirke de offentlige finanser negativt.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer