Flere af naboerne fra Egebækvej er undrende og skuffet over Fredericia Kommune, hvor to bygherrer tidligere fik afslag, men nuværende fik tilladelse til både at bygge to huse på ejendommen, og pumpe millionvis af liter vand væk fra grunden. Udvalgsmedlemmer i

To af medlemmerne i By- og Planudvalget, Søren Larsen og Karsten Byrgesen, synes, at det er en trist sag.

Formanden for udvalget, Søren Larsen, og byrådsmedlemmet for Nye Borgerlige, Karsten Byrgesen, ser på byggesagen som en ulykkelig situation, der er nået frem til planklagenævnets hænder.

På trods af dokumentation og spørgsmål til kommunens forvaltning, der ifølge naboer og byrådspolitiker Inger Nielsen, burde sætte en pause for byggeriet, er der ikke sket noget.

By- Planudvalgets medlemmer, som har ansvaret for kommunens fortsatte udvikling af byrum, opland, bolig og erhvervsarealer samt infrastruktur og natur, mener, at der ikke er noget at komme efter, når man ser på forvaltningens vurdering.

– Efter jeg blev formand for udvalget, så blev jeg kontaktet af beboere på Egebækvej, der mente, at der var sket nogle fejl. Det overlod vi til forvaltningen for at få en faglig vurdering af situationen, og i den forbindelse blev der konstateret, at der ikke var begået nogle fejl. Vi stoler på forvaltningen, da de har et fagligt kendskab til område, og hvordan tingene skal køre, siger formanden for By- Planudvalget.

Formand for By- og Planudvalget

Søren Larsen (A) har ikke været en del af sagsbehandlingen fra starten af, men han slår fast, at de spørgsmål, der blev rejst ved besøget på Egebækvej, er blevet behandlet. Således slutter han sig til beslutningen, der ligger i planklagenævnet.

Karsten Byrgesen (D) ser hele forløbet som udfordrende og kompliceret, og det ærgrer ham, at man kommer så langt ind i et forløb, hvor der ikke er faldet en fast afgørelse. Det handler dog for ham om, at man tager sig tid til borgerne og tager emnet seriøst.

– Man skal fremover lave en indledende forventningsafstemning mellem parterne, så man undgår disse konflikter. Det er ude af vores hænder, og jeg bakker op om forvaltningens vurdering. Jeg hæfter mig ved, at nogle borgere er kede af det, og det er der ingen, som skal være på min vagt. Vi skal derfor hjælpe hinanden med at blive bedre til at have en åben dialog omkring tingene, siger han.

Karsten Byrgesen efterspørger mere dialog

Inger Nielsen fra Dansk Folkeparti er gået ind i sagen, og hun er også rystet over, at der ikke sker noget omgående.

– Jeg håber, at naboerne får medhold og naturen vinder. Jeg er meget fortørnet over den ikke-kommunikation, der har været. Derfor har vi i vores valgprogram taget med, at når man laver så væsentlige indgreb, så skal borgerne høres og der skal være en dialog, hvad man tænker før høringssvar og beslutninger, siger Inger Nielsen.

Naboerne er overrasket over, at de ikke er blevet hørt. Foto: AVISEN

Den her sag viser endnu en gang, at dialog og åbenhed bliver kommunalvalgets store tematikker, og dermed kan byggesagen på Egebækvej igangsætte et politisk slagsmål, da problemstillingen vedrører mange mennesker.