Når By- og Planudvalget samles på onsdag skal de snakke om nye boliger i Østerby ved Trelde. En entreprenør har meldt sig på banen, så de skal behandle en sag om dispensation for lokalplan.

Fredericia Kommune har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en ulovlig terrænregulering i det området vest for Østerby. Entreprenøren bag ansøgningen er Dan Mark Ejendomme A/S.

Grunden til at der overhovedet er behov for en dispensation i denne sag, skal findes hos den tidligere ejer. Den tidligere ejer har – ulovligt – foretaget en terrænregulering af området. Denne skal altså reelt rettes tilbage, før man kan bygge.

Men Dan Mark Ejendomme A/S har udarbejdet en landskabsplan, hvori der er taget udgangspunkt i det eksisterende terræn og endvidere taget højde for håndtering af overfladevand i området. Desuden er der sikret gode rekreative muligheder både for de kommende beboere i området og for andre.

Derfor skal udvalget nu behandle sagen om dispensation. Noget Steen Wrist (A), formand for By- og Planudvalget glæder sig over:

“Det er dejligt, når nogen vil bygge flere attraktive boliger i Fredericia. Området har sat sig derude nu, så det vil ødelægge mere end at gavne, hvis man fører det tilbage til det oprindelige”

“Den plan der foreligger fra entreprenøren ser god ud. De har taget højde for det hele, så de har styr på hvad de laver” fortsætter Steen Wrist.

Godt med øget bosætning

På grunden vil der blive bygget 69 nye boliger, og giver dermed plads til 69 nye familier i Fredericia.

“Vi har længe haft et behov for attraktive boliger i Fredericia – og med beliggenheden tæt på natur og vand, bliver det ikke meget mere attraktivt” udtaler Steen Wrist til Fredericia AVISEN.

“Jeg var til møde med borgerne i Vejlby Sogn forleden. Der talte vi om manglen på børnefamilier de mangler. Skolen lider under faldende børnetal. Det vil nye boliger forhåbentlig være med til at lave om på” slutter formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist.

Inden det kan endeligt vedtages, skal man dog sende forslaget i høring hos naboerne. Men her håber Steen Wrist, at de vil se positivt på udviklingen af deres område.