Fredericias erhvervsliv mødtes i dag til generalforsamling i Business Fredericia. I MesseCs rammer var godt 350 samlet for at deltage. De kunne høre deres formand Bent Jensen fortælle om nye visioner for Fredericia. I formandsberetningen var der massevis af visioner og bud på fremtidens Fredericia. Samtidig gik den helt store erhvervspris til Hansen El.

Formand Bent Jensen bød velkommen klokken 19.00 i konferencesalen på 1. sal i MesseC.

– Vi står her i lyset af en brutal invasion af Ukraine. Der er krig i Europa. Det er ikke under det tema, at vi står her i dag, men det ville være forkert ikke at sende en tanke til de mennesker, som lige nu kæmper for deres land og deres frihed. Ruslands invasion signalerer også indgangen til en ny tid. En tid, som mange af jer nok husker. Virksomheder fra hele verden har enten lukket deres forretninger ned i Rusland, eller arbejder på løsninger, hvor de lukker ned. Men det er ikke let, for i de virksomheders forretninger, står også mennesker, der ingen aktier har i den krig, der udspiller sig lige nu, og med de vinde, der blæser fra Rusland om, at man vil nationalisere internationale virksomheder, og direkte stjæle deres forretninger, er det ikke let, når Putin står klar til at stjæle deres virksomheder, sagde Bent Jensen indledningsvist og satte fokus på den aktuelle situation i Europa.

Bent Jensen taler til generalforsamlingen. Foto: AVISEN

– Jeg vil starte med at glæde mig over, at vi i dag er samlet til en helt almindelig ordinær generalforsamling. Endelig kan vi mødes sådan rigtigt igen.  Ingen beretning uden et tilbageblik, og selvom det kan virke sådan lidt copy-paste-gentagelses-sprogligt, så var der mange spadestik igen, hvor nye spændende byggerier vil sætte sit aftryk på det fredericianske landkort over de kommende år, også projekter, hvor der blev tænkt nyt, både arkitektonisk og bæredygtighedsmæssigt. Men det er klart, at alt det salg af jord og nybyggerier betyder, at vi skal sælge og tænke klogt i fremtiden, så vi sikrer, at byens værdier sælges højst muligt til de virksomheder, der leverer værdi til byen og området, og ikke bare tapper ressourcerne. Energi og klimadagsordenen kan blive en game changer for Fredericia i samspil med vores transport og logistiksatsning, sagde Jensen.

Hilser det nye byråd velkommen

– 2021 bød på et byrådsvalg, der kom efter et turbulent år, hvor Fredericia trak de forkerte overskrifter, og en tid, hvor alle blev ramt af knive; også erhvervslivet. Vi skulle have en på lampen, men tiden er inde til at lægge det bag os og se fremad.

Jeg hilser det nye byråd velkommen. Nye tider. Jeg er sikker på, at hele vores byråd vil arbejde for Fredericias interesser, visioner og byens udvikling. Derfor glæder jeg mig til at se politikerne i arbejdstøjet, og vi er i Business Fredericia 110 procent klar til at arbejde med.

– Efter år med stor fremgang i DI-målingerne, blev vi i 2020 ramt af en tilbagegang, men det går den rigtige vej igen, hvilket vi er meget tilfredse med, og går vi i detaljer og kradser lidt mere i målingen, så rammes vi ydermere af forhold, vi ikke kan gøre noget ved, som eksempelvis dækningsafgiften, som ikke rammer de nærliggende kommuner så stramt som i Fredericia. Vi kvitterer for byrådets fastfrysning af dækningsafgiften, og så er kommunen åbne for at sænke den yderligere, hvis flere kommer i arbejde, sagde Bent Jensen.

– Strategisk arbejdede Business Fredericia i 2021 med den grønne omstilling, der som I ved, tager fart på alle fronter, og imens der tales om at gøre noget grønt, tales om 2030, 2050 og store CO2-reduktioner, så er vi godt i gang, både strategisk, men også i praksis, hvor Fredericia allerede tidligt har været i transformationsfasen fra den sorte by, der kendt for sin industri til at være noget helt andet.

– Jeg glæder mig hver eneste dag, når jeg ser den nye bydel, der er sprunget ud i Fredericia – Kanalbyen. Husk lige, at det er der, hvor ”Syren” engang lå, hvem havde troet det for 30 år siden, sagde formanden med et smil.

Fredericia kan løse mange klimaudfordringer med Power-to-X

– I Fredericia er det ikke et enten eller men et både og. Erhvervslivet skal gå hånd i hånd med bosætning og arbejdspladser. Derfor er det så vigtigt, at vi fortsætter med, at vores to meget stærke spydspidsindsatser, energi og klima, samt transport og logistik. Vi har nøglen til at løse rigtig mange af de kommende udfordringer i den grønne omstilling på nationalt plan, Power-to-X, grønne drivmidler og CO2 reduktion. For at det skal blive muligt er det hamrende nødvendigt med en havneudvidelse i Fredericia. Tingene hænger sammen. Lad os skabe fremtidens grønne arbejdspladser i Fredericia, sagde Jensen og gav et skoleeksempel:

– Byens raffinaderi har endvidere igangsat en grøn transformation, hvor nye innovative løsninger, brint, bioprodukter og hele tiden nytænkende produkter ser dagens lys for at gøre verden mere grøn, samtidig med, at produkter opfylder menneskers behov for at komme fra A til B. Crossbridge Energys arbejde med den grønne omstilling er et skoleeksempel på, at man i Fredericia tager det seriøst og handler, selvom jeg indrømmer, at det kan være abstrakt at lytte til de mange tal og mål, vi dagligt læser om. Sågar har man i Fredericia plantet en sommerfugleskov. Byen er blevet grøn, hvilket også gør byen til et attraktivt sted at leve og bo, fortalte formanden.

Fredericia udvikler sig og høster ros for sin anderledes og innovative indgangsvinkel til byliv, natur og rejse fra en sort industriby til en lys, grøn og imødekommende købsstad.

– Arbejdet med en ny midtbystrategi i byen er godt i gang med mange indspark et år efter, Fredericia blev kåret som Danmarks mest innovative handelsby, men vi ved, at handelsbyer skal være i bevægelse, hvis de skal bestå, og Fredericias butikker, caféer og erhvervsliv står sammen om at skabe og udvikle en attraktiv bymidte i samarbejde med Fredericia Kommune og de øvrige aktører på området, fortalte han og fortsætte:

– Det bliver ikke let, det kræver, at vi hele tiden følger udviklingen, og tænker anderledes og nyt, når vi skal tiltrække kunder til gaderne, og forsøger at komme på den anden side af den udvikling, der hastigt er i gang, hvor forbrugerne ændrer mønstrer. Her spiller byens kulturelle, historiske og eventmæssige fordele en stor rolle for fremtiden. Oplevelser er opskriften på en attraktiv bymidte. Det sagde Fredericia Shoppings formand, Ole Mortensen tidligere i 2021, og han har ret.

Formand: Fredericia skal have et fæstningscenter

– Derfor er det en glæde, at Fredericias kulturliv til trods for coronapandemien, har løftet et hav af arrangementer, små som store i Fredericia i 2021, med flere på vej i 2022 og 2023. Oplevelser, der samler og giver os noget ekstra værdi i dagligdagen. Tak til hele kulturlivet i Fredericia i en svær tid.  2022 og fremtidens Fredericia skal byde på flere oplevelser, fordi det giver værdi i alle led af byens handelsliv og liv, men også giver kulturgængerne ude fra en oplevelse af vores by, der i sidste ende fører til mere handel, men i bedste fald bosætning, sagde Bent Jensen.

– Det er på tide, at vi ser fremad, i det hele taget arbejder med nogle visioner, hvor vi sætter Fredericia på landkortet og giver byen det rum, byen fortjener. Rammerne er på plads.

Det er få byer, der kan prale af vores natur, kultur, by og historie. Det sidste kan blive centralt for byen, hvis et fæstningscenter ser dagens lys, og dermed kan blive indgangen til et overflødighedshorn af oplevelser i Fredericia, og her skal vi ikke lade os begrænse. Det kan i sidste ende tilføje byen store millioninvesteringer og noget at komme efter på den helt store klinge for turister og befolkning, lød det fra Bent Jensen, der slog fast:

– Vi skal tænke stort for at høste stort. Tænk bare på Kanalbyen, hvor ”Syren” lå. Fredericia har allerede mange fyrtårne i kulturens og sportens verden, der fortæller historien om en by, hvor erhvervslivet og kulturens aktører står sammen. Ellers kunne det ikke lade sig gøre.

I historisk perspektiv er Fredericias udvikling unik, og det er gået hurtigt – og rejsen fortsætter. Vi skal sætte vores fodspor, som andre har lyst til at følge. Vi skal udvikle en sammenhængskraft, hvor Fredericia er lige med fremgang, muligheder og fremtid. Se, hvad der skete i byen for 100 år siden, for 200 år siden, for 300 år siden. Se på, hvem og hvad, der satte fodspor, der er værd at følge, hvad der gjorde byen berømt og hvem der løftede. Som så meget andet i livet, kommer store resultater af stor tænkning, men det er ikke kun snak. Når vi vil noget, så kan vi skabe noget.

Business Fredericia vil løfte byen   

– Det har vi vist i Business Fredericias syvårige historie. Det var et klart mål om at ville løfte byen, både på image, oplevelser og tilbud. Et klart krav om at se muligheder i stedet for begrænsninger.

Styrken har været viljen og beslutningen om at være agile og ved at agere, når andre har ventet og i sidste ende reageret på en udvikling. Nogen kalder det at tænke innovativt, andre vil sige, at vi er vågne og høster, mens andre sover, sagde Jensen og takkede bestyrelse, medarbejdere i Business Fredericia, byrådet og medlemmerne af Business Fredericia for den store støtte.

Beretningen blev vedtaget med klapsalver, hvorefter organisationens revisor, Carsten Pedersen fremlagde årsregnskabet, som viste et overskud og en øget aktivitet. Årets budget blev også fremlagt og vedtaget.

Nye bestyrelsesmedlemmer

Finn Schousboe fra CrossBridge Energy og Jens Gamauf Madsen fra IBC er valgt som nye medlemmer.

Business Fredericia arbejder for fremtiden med ambitiøse indsatsområder

Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer gennemgik de erhvervsstrategiske indsatsområder.

Det var en tilfreds erhvervsdirektør, der fortalte om Business Fredericias indsatsområder. Foto: AVISEN

– Der kommer flere og flere områder på. Vi starter med fem i 2015, vi har ni i dag. Vi har flere overordnede mål mod 2025. Et af dem var 800 medlemmer i 2025, og det har vi nået. Vi er måske Danmarks største organisation ud fra kommunestørrelse. Vi skal være nummer 10 hos Dansk Industri. Det går godt, og jeg håber, at den næste undersøgelse også viser det. Vi er dog ikke i mål endnu, men vi også en smule udfordret ved dækningsafgifter og andre skatter, sagde Bendix Drejer og fortsatte:

– Et af målene var også at skaffe nye arbejdspladser – og heriblandt at skaffe 200 arbejdspladser indenfor transport- og logistik. Det har vi nået. Det har mange fremtidsperspektiver. Det er ikke kun gummihjul, der er også mange spændende projekter. Der er et stort potentiale endnu. Det gælder også iværksætteri, hvor vi satte mange tiltag i gang på at måle om, vi kan gøre en forskel. Vi ser blandt andet, at overlevelsesraterne blandt dem er vokset. Vi har også tiltrukket nye virksomheder til byen, og det glæder mig. 2021 blev et rekordår med nye virksomheder trods corona. Energi, klima, transport og logistik er vindersager. Energi og klima startede vi med for to år siden officielt, og vi tror på, at vi kommer til at spille en kæmpe rolle på det område i fremtiden. Mange projekter er allerede i gang, blandt andet Power-to-X, brintfabrik, Base of Energy – vi arbejder indenfor mange paletter og vi tror på det. Vi har mange muligheder her i centrum af Danmark, og vi skal være med i omstillingen. Jeg ser vores fire punkter, transport, logistik, energi og klima smelte sammen.

– Fredericia skal være en lækker by at leve i, at bo i og handle i. Vi skal være en handelsby også i fremtiden. Vi har gang i flere tiltag, så der sker rigtig meget. Vi har været igennem to år med corona, og vi har klaret det. Vi har en levende by stadigvæk. Vi var bange for, at coronaen ville slå byen ihjel, det er ikke sket. Vi vil have projekter i byen, der har fokus på detailhandlen i fremtiden, fortalte Kristian Bendix Drejer og talte videre om Experience Fredericia. Vi skal have 300.000 kommercielle overnatning i 2023. Vi har 190.000 i 2020. Så det er et ambitiøst mål, og vi har været i en svær tid, men vi tror på, at vi kan løfte det. Vores indsats nytter, slog erhvervsdirektøren fast.

Borgmester Steen Wrist var til KL-Topmøde, så det var viceborgmester Søren Larsen, der fik lov at sige et par ord.

– Jeg sender Steens allerbedste hilsner. Jeg vil gerne kvittere for en god beretning. Jeg er i arbejdstøjet. Jeg hørte talen, Bent. Vi er klar. I gør en kæmpe indsats for at støtte erhvervslivet i vores kommune. Tak for et godt samarbejde med vores lokale erhvervsfolk, som vi glæder os til at fortsætte fremover. Vi kan noget helt særligt i Fredericia, vi bliver løbende kontaktet om, det vi gør sammen i Fredericia. Når noget er større end os selv, kan vi finde ud af at rykke sammen. Det er energi- og klimaforum et eksempel på, når vi arbejder mod fremtiden og skal nå målene fra Paris-aftalen. Indenfor kommunegrænsen oplever Fredericia en stor opbakning fra erhvervslivet, både med donationer på tilskuerretninger og til borgere, der har det svært. Tak for jeres store og gode støtte. Europa står i disse dage i en helt anden situation, der kalder på et samarbejde. Fredericia er klar til at hjælpe de ukrainere, der kommer hertil. Vi håber på jeres velvillighed med de udfordringer, der måtte vise sig. Det glæder mig, at folk vælger Fredericia til. Det kan mærkes i spadestik og nye butikker, der åbner. Vi vil love at arbejde videre med en række parametre i DI. Jeg hører også, at I mangler kvalificeret arbejdskraft, og forudser, at det vil fortsætte de kommende år, sagde Søren Larsen blandt andet og talte om de dummebøder, som kommunen får, idet man har flere arbejdsløse end landsgennemsnittet, de penge vil byrådet heller give til samfundet. Fredericia skal godt videre, og det kommer vi ved at bakke hinanden op, sluttede han af.

Stephen Bihl og Niels Martin Vind. Foto: AVISEN

Årets iværksætterpris og erhvervspris

Den første pris var iværksætterprisen, som iværksætterkonsulent Stephen Bihl og bestyrelsesmedlem Niels Martin Vind fra Business Fredericia uddelte. Det blev Michella Meyer fra SOSU-virkaren og Respirations Vagten.

Stolt vinder af iværksætterprisen. Foto: AVISEN

Årets erhvervspris gik til elektrikervirksomheden Hansen El

– Traditionen tro skal vi uddele denne ved nytårskuren, men det kunne ikke lade sig gøre, grundet corona. Men overrækker for 2021 nu lidt forsinket. Der følger en check på 10.000 kroner med prisen udover æren. Prisen går til en virksomhed eller person, der har gjort en særlig indsats for Fredericia. Virksomheden er lokal og ejerledet. Virksomheden generede et stort overskud på fem millioner kroner i 2021, og bakker op om mange områder. Virksomheden uddanner lærlinge, og indgår i Byg & Hyg, hvor man forsøger at gøre håndværksfagene attraktive for de unge mennesker. Vinderen er Hansen El, sagde Kristian Bendix Drejer, imens klapsalverne lød, inden Ove Hansen og sønnen Simon Hansen kom på scenen og modtog prisen.

– Det var den rigtige beslutning i 2005 at blive selvstændigt. I 2013 ansætte vi en professionel bestyrelse, der skulle hjælpe med Simons indtræden i virksomheden. Simon kom fuld tid i virksomheden i 2015. I dag har vi et stærkt far-søn-samarbejde. Vi er ikke altid enige, men vi udvikler, sagde Ove Hansen og blev suppleret af Simon Hansen.

– Jeg er stolt og ydmyg over det, der mødte mig i 2015, hvor vi arbejder med fokus på god kundetilfredshed og ordentlighed. Vi har mange lærlinge, hvilket er en vigtig del af vores forretning. Vi kvitterer også for prisen, og siger tak til Business Fredericia, Fredericia Kommune og Fredericia Håndværkerforening, og vi har valgt at give de 10.000 kroner til Mødrehjælpen i Fredericia Kommune.

Bent Jensen takkede for god ro og orden.