Direktør i Business Fredericia, Kristian Bendix Drejer, kunne for nylig afholde generalforsamling efter en lang periode med coronakrise. Her kunne han og formand Bent Jensen gøre status på en periode, der har krævet sammenhold blandt erhvervsfolkene i Fredericia.


Under coronakrisen har der været krisestyring, også i Business Fredericia.

– Vi har været udfordret. I begyndelsen af krisen måtte vi finde en vej til at navigere os gennem det hele på, og det lykkedes med en stærk krisestyring. Vi lagde alle vores arbejdsgange om, og indstillede os på at hjælpe med krisehåndtering. Fredericias erhvervsliv står stærkt efter det her forløb, og vi har formået at bevise vores styrke som by, erhvervsforening og erhvervsliv. Vi har fortsat mere end 800 medlemmer, og generalforsamlingen var godt besøgt, så det er en skøn følelse, slår Drejer fast.

Han forklarer, at man troede det ville tage lang tid at komme op i omdrejninger igen, men det har ikke været tilfældet:
Der er nogle enkelte brancher, specielt i oplevelsesbranchen, hvor der fortsat er problemer, men i det store og hele er mange virksomheder tilbage i fuld form. De har fortsat en stor lyst til at udvide deres forretning, og vi får måske endda rekord i år med etablering af nye virksomheder.

På trods af de store udfordringer under coronakrisen og senere den politiske krise i Fredericia, vil Kristian Bendix Drejer gerne holde fast i, at det går godt for byens vitale erhvervsudvikling, hvilket han ikke mindst tilskriver de mange virksomheder, der holder gang i byen.

Generalforsamlingen i Business Fredericia var næsten tilbage til gamle dage og der var en rigtig god stemning. Folk havde savnet at mødes og netværke, og vores formand fik jo sagt det, som det var, nemlig at vi har et erhvervsliv, der står sammen og vil fremad for byens skyld. Der er rigtig mange lokale virksomheder, der har skabt resultater i Fredericia, og det skal vi bygge videre på, siger han.

Her er det ikke mindst den stærke transport og logistik sektor, med fokus på Taulovs faciliteter, der driver en udvikling frem for Fredericia. Men samtidig er der også lanceret en ny strategi om at få spidskompetence på klimaområdet i området, hvor flere vigtige aktører har etableret sig i kommunen:

– Vi samler en energiklynge her i Fredericia. Brintfabrikken er på vej, det samme gælder et slamprojekt ved rensningsanlægget, hvor man arbejder på at lave slam om til grøn olie. Så der er virkelig innovation og fremsynethed over hele linjen. Men også hele vores byudvikling i det indre Fredericia sprudler af energi. Lige nu er det ikke mindst cafe- og restaurationsmiljøet, der skyder gevaldigt op, hvor sammenkoblingen med vores helt unikke havnefront og Kanalbyen for alvor begynder at slå igennem, fortæller erhvervsdirektøren.

Det store kort over Fredericia bag Drejers skrivebord, får sjældent lov til bare at være til pynt. Ofte får han peget på forskellige projekter, ideer og tiltag, der kan være med til at skabe byfornyelse og erhvervsudvikling, når man taler med ham. At have fingeren på pulsen er en del af Business Fredericias hverdag, og Drejer er glad for byen på flere planer:


– For mig er det jo spændende at være så tæt på den her udvikling. Selvfølgelig lægger jeg også mærke til, hvad der sker på den politiske front. Men jeg fokuserer på erhvervslivet, og alle de dygtige medarbejdere vi har, gør det samme. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at Fredericia har en bundsolid udvikling, et solidt og stærkt erhvervsliv og ikke mindst et enormt potentiale.


I horisonten ser Kristian Bendix Drejer et Fredericia, der er med til at lave en massiv omstilling i Danmark, hvor transport- og logistikvirksomhederne og energi- og klimavirksomhederne, sammen får skabt løsninger på de udfordringer, der er i Danmark og på verdensplan.


Vi sidder med de rigtige virksomheder. Vi har de store af dem. Man vil kunne tjene penge på at lave grøn omstilling, så derfor er incitamenterne til den udvikling der også. Derfor siger jeg også uden problemer, at det går godt, slutter Drejer.