Når der er køreplansskifte den 26. juni 2016, vil de to busruter have flere afgange end først forventet i december måned 2015. Teknisk Udvalg i Vejle Kommune besluttede i december 2015, som en del af tilpasningerne af den kollektive trafik, at reducere i kørselsomfanget på rute 212 Vejle – Vonge – Give og rute 214 Vejle – Bredsten – Give.

Tælling viser stigning i passagertallet

Men borgerne i de berørte områder gjorde beslutningstagerne opmærksomme på, at der reelt er mange passagerer, der vil blive berørt af de foreslåede ændringer. Vejle Kommune valgte derfor i samarbejde med Sydtrafik at gennemføre en ekstra passagertælling i uge 8 i 2016 som supplement til passagertællingerne fra 2014 og 2015. Dette for at have et bedre beslutningsgrundlag, så den rigtige beslutning kunne træffes. De supplerende tællinger viste, at passagertallet er svagt stigende på begge ruter.

Vejle Kommune har derfor valgt at ændre beslutningerne om rute 212 og rute 214.

Vejle Kommune følger løbende udviklingen i den kollektive trafik. Vi har nu lyttet til de borgere, som bruger de to busser til Give. Ekstra tællinger har vist, at passagertallene på de to ruter er stigende i forhold til 2014. Teknisk Udvalg har derfor besluttet at opretholde den nuværende betjening på rute 212 mellem Vejle og Give over Vonge samt opretholde to ekstra afgange på rute 214 mellem Vejle og Give over Bredsten. Vi vil som altid følge udviklingen i passagertallene, så vi kan tilpasse udbuddet i den kollektive trafik til det reelle behov,” udtaler Peder Hummelmose, formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune.

Køreplanerne vil fremgå af www.sydtrafik.dk ultimo juni 2016.

Faktaboks

På rute 212 opretholdes samtlige seks afgange i begge retninger.

På rute 214 nedlægges afgangene kl. 18.10 og 21.55 fra Vejle samt afgangene kl. 17.45 og 19.15 fra Give. Øvrige afgange på hverdage opretholdes. Weekendkørslen nedlægges som planlagt.