Et løft af pædagoguddannelsen er en velkommen og tiltrængt investering i Danmarks største uddannelse, som i mange år har været den mest underfinansierede af alle videregående uddannelser. Sådan lyder reaktionen fra BUPL-formand Elisa Rimpler til regeringens udspil ’Danmark kan mere I’.

– Pædagogmanglen er akut i flere landsdele og problemet bliver kun større de kommende år. Derfor har vi længe presset på for en styrket pædagoguddannelse og flere penge til den. Det er helt afgørende både for at flere vælger at uddanne sig til pædagog og for at sikre en høj faglighed i institutionerne, siger Elisa Rimpler.

Pædagoguddannelsen har fået et midlertidigt økonomisk løft, som udløber i 2023. Den er dog stadig en af de uddannelser med det laveste tilskud per studerende. Derfor er det helt afgørende, at den kommende evaluering af uddannelsen bliver fulgt op af et økonomisk løft og en trecifret millioninvestering.

– Hvis Danmarks største uddannelse også skal blive Danmarks bedste, er der brug for mere tid med en underviser, en bedre kobling mellem teori og praktik, færre mål og mere rum til fordybelse i pædagogikken og kreativiteten. Og det er ikke gratis, siger Elisa Rimpler.