Fredericia Kommune har i dag fremlagt deres bud på et budget for 2020. I det medfølgende mulighedskatalog fremgår det, at der skal omprioriteres mange penge – og et sted at spare er i idrætssekretariatet.

“Fredericia Kommune har et ambitiøst niveau på idrætsområdet. Det gælder både bredden og eliten. Fredericia Idrætscenter er et centralt omdrejningspunkt for de mange aktører, der virker på idrætsområdet i kommunen. Det foreslås at styrke idrætsområdet gennem en samling af eliteidrætssamarbejdet med Team Danmark og understøttelsen af det brede idrætsområde under samme leder”, skriver forvaltningen i mulighedskataloget og fortsætter:

“Formålet er at skabe en fælles indgang til idrætten i Fredericia, styrkelse af sammenhængen til sundhedsområdet og ikke mindst en fortsat udvikling af tætte partnerskaber mellem både store og mindre idrætsaktører i Fredericia”.

Det konkrete forslag på en omprioritering lyder således:

“Konkret foreslås det derfor, at idrætssekretariatet flyttes fra rådhuset til FIC. Lederen af Fredericia Idrætscenter vil naturligt kunne overtage ledelsesopgaven af idrætssekretariatet herunder Fredericia Eliteidræt. Med forslaget nedlægges den nuværende stilling som idrætschef”.

Med dette foreslår man altså, at den nyansatte leder af Fredericia Idrætscenter, udover ansvaret for Idrætscenteret, Madsbyparken, Den Historiske Miniby og Monjasa Park desuden vil blive leder af idrætssekretariatet.

https://www.facebook.com/menyfredericia/