I det mulighedskatalog der blev offentliggjort tidligere i dag hat forvaltningen givet deres bud på, hvordan deres bud på et budget for 2020 kan lade sig gøre. Et sted de vil finde penge er på kulturen.

Fredericia har et rigt kulturliv, et kulturliv der også har været kommunalt støttet ad flere omgange. En række af disse arrangementer står nu, hvis man spørger forvaltningen, overfor at miste deres støtte, således at pengene kan bruges anderledes.

“Fredericia Kommune er kendt for de mange historiske arrangementer, der afholdes i byen. Særligt 6. julidagene samt markering af 4. maj er begivenheder, der har stor betydning i kommunen. De mange frivillige på det kulturhistoriske område har en enorm betydning for byens kulturelle DNA. Det foreslås, at der foretages en prioritering af de områder, der ydes tilskud til for at få en mere fokuseret indsats fremover”, således lyder det i mulighedskataloget, der netop i dag er blevet sendt til høring frem til 9. oktober.

Konkret foreslår forvaltningen, at man fjerner tilskuddet til følgende:

  • Teater Malstrøm
  • Kulturelle Dage
  • EventC
  • Triatlonstævner
  • Kulturnatten

Desuden foreslås det, at man i stedet for en årlig idrætsfest vil afholde én i hver valgperiode.

Biblioteket og Museet skal også ses igennem

“Såvel biblioteket i Fredericia og Fredericias museumsvæsen er væsentlige bidragyder på det kulturelle og formidlingsmæssige område. Der er potentiale i at tænke både bibliotek og museumsvæsen tættere ind omkring andre typer opgaver, der løses i kommunen”, skriver forvaltningen og fortsætter:

“Det kan være et tættere samarbejde med Børn og Unge omkring børn med læsevanskeligheder, et tættere samarbejde med Senior og Handicap i forhold til ensomhed og fællesskaber, et tættere samarbejde på demensområdet hvor kultur og oplevelser spiller en stor rolle – mulighederne er mange”.

For såvel museet og biblioteket skal der ske en omlægning af ressourcerne fra 2020 og frem.

“På biblioteket nedlægges en stilling, ligesom aktivitetsniveauet tilpasses for i alt 250.000 kr. årligt. Der skabes flere aktiviteter og foredrag sammen med andre – hvor biblioteket stiller rammerne til rådighed, men ikke altid selv er udøvende. På museet er der potentiale i at gennemgå museets aktiviteter og prioriteringer, således at det muliggøres at nedlægge en stilling. Dette vil årligt frigøre 0,5 mio. kr”, lyder det videre.

https://www.f-i-c.dk/50-aars-jubilaeum