Der er lagt om til store omprioriteringer i Fredericia Kommune. Det står klart efter det første budgetforslag tidligere i dag blev sendt i høring forud for de politiske forhandlinger.

Ledelsen skal slankes og mange administrative opgaver skal gentænkes eller samtænkes. Det viser sig klart i det mulighedskatalog forvaltningen fredag og lørdag fremlagde for Fredericia Byråd inden det tidligere i dag blev sendt i høring.

Ledelsen skæres ind til benet – og områder sammenlægges

Et sted man tidligere har fremhævet en mulighed for at spare penge er i ledelseslaget. Dette har man også gjort brug af i sit mulighedskatalog, der indbefatter nedlæggelsen af flere stillinger.

Vi kunne tidligere i dag fortælle om nedlæggelsen af en idrætschef, en arbejdsopgave der i stedet vil hører under lederen af Fredericia Idrætscenter.

Hos Teknik & Miljø nedlægges en i forvejen ledig stilling på en souschef, hvor man i kommunikationsafdelingen mister hele to ledelsesstillinger. Her er tale om stillingen som pressechef samt en leder for netop denne afdeling der nedlægges.

“Videnparken og Uddannelsescenteret har begge til formål at udleje lokaler, og institutionerne er tæt beliggende på hinanden i kommunens sydlige del. Det vurderes, at der vil være god synergi i at tænke i samdrift af de to institutioner under én leder. Den vakante stilling som leder af uddannelsescenteret nedlægges derfor, og ledelsen samles under lederen af Videnparken”, således skriver forvaltningen om nedlæggelsen af endnu en lederstilling.

Yderligere administrative omlægninger

Det er ikke kun i ledelseslaget man har valgt at skære ind til benet og gøre processer mere skarpe. Det er et generelt billede i hele administrationen, at tingene skal gøres smartere og for færre ressourcer.

Dog er der også flere bemærkelsesværdige stillinger, som man har fundet overflødige eller i hvert fald overflødige i forhold til hvordan man ønsker at prioritere midlerne der er til rådighed i Fredericia Kommune.

“Veterankoordinatorens stilling indeholder også tid til at løse mere generel borgervejledning. Der er afsat ca. 10 timer ugentligt hertil. Som følge af ændringerne i behovet fra borgerne for at søge vejledning hos kommunens borgervejleder foreslås det, at borgervejlederfunktionen nedlægges”, foreslås det.

“Vejledning af borgere vil fremadrettet blive varetaget af veterankoordinatoren, gældsrådgiveren samt ikke mindst gennem kommunens medarbejdere gennem det gode møde med borgerne”, forklares det i mulighedskataloget.

Også Fredericia Kommunes bosætningskoordinator står for skud, denne opgave ønsker man i fremtiden at inddrage Business Fredericia i, således at de kan bidrage mere.

“Det foreslås derfor, at Business Fredericia bliver tildelt et større ansvar for bosætningsindsatsen i Fredericia. Indsatsen omlægges fra i dag at være forankret i en enkelt funktion i kommunen til at blive løst i et partnerskab mellem Business Fredericia og Fredericia Kommune”

“Partnerskabet skal sikre agil og tæt involvering af ejendomsmæglere, private boligudlejere, boligorganisationer, borgerservice og kommunens strategiske enhed for byudvikling og erhverv. Ikke to virksomheder, familier eller studerende har samme behov, og derfor skal indsatsen løses håndholdt og fleksibelt”.

https://www.f-i-c.dk/50-aars-jubilaeum