SF Fredericia har en lang tradition for at bidrage med høringsforslag til Borgmesterens forslag til det kommende års kommunale budget. SF kommer i år ikke til at bidrage med høringssvar af den enkle grund, at Borgmesteren ikke har noget forslag til behandling. Vi finder ligeledes at det budgetoplæg som er send i høring og som må formodes at være udarbejdet af embedsværket, er for ugennemskueligt for de fleste borgere. Budgetforslaget består primært af en opremsning af tal og regnskabs og principper for kommunal budgetlægning. Der er med andre ord ingen forslag at tage stilling til.

I den indeværende valgperiode er der sket en udvikling, som har gjort det langt vanskeligere for befolkningen at deltage i, endsige følge med i de demokratiske processer. Et eksempel  her på er blandt andet den seneste høring om en ny kommunal Fritidspolitik, her valgte udvalget at sende forslaget i høring hen over sommerferie perioden. En periode hvor de færreste borgere er optaget af kommunalpolitiske forslag.

Borgerne  mangler med andre ord ordentlig adgang til og indsigt i en væsentlig del af de demokratiske processer, – f.eks. at kunne afgive høringsvar på et oplyst grundlag og deltage i en offentlig tilgængelig debat.

Pt. tegner der sig et billede af, at flere og flere af politiske partier har mere travlt med at promovere egne borgmesterkandidater frem påtage sig et ansvar for den nuværende politiske situation og det oprydnings arbejde, som givet vil pågå i de kommende år.

SF vil arbejde for en ny politisk kultur, vi vil have fokus på mennesker og miljø.

Connie Maybrith Jørgensen

Byrådskandidat SF

Havepladsvej 142, Fredericia.