På mandagens byrådsmøde var det punkt, der fyldte på dagsordenen anden behandling af budgetforslaget fra 2022-2025. Ikke overraskende skabte det debat, da Venstre trak sig fra forhandlingerne, og heller ikke stemte for budgettet på byrådsmødet.

For et par uger siden præsenterede forligspartierne Socialdemokratiet, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti budgettet, der var uden Venstre, som endte med at trække sig fra forhandlingerne. Venstre fortalte, at de ikke kunne se sig selv i det.

Borgmester Steen Wrist (A) kom kortvarigt ind på budgettet, og overlod derefter ordet til Susanne Eilersen (O).

– Det var gode forhandlinger, og nogle gode dage. Set i lyset af, at vi ikke havde en økonomidirektør på plads, kigger jeg specielt op på Jane, der har lavet et stort stykke arbejde i den forbindelse. Der er sagt og skrevet mange ting, som man kan læse sig til, men en af de ting, som jeg gerne vil slå et slag for, er de fire millioner kroner, der er afsat til rengøring på skoler, daginstitutioner og plejehjem. Vi ser ind i et efterår, hvor vi skal være indenfor, og der kommer til at være forskellige influenzaer, der kommer til at florere rundt. Derfor er det vigtigt, at vi fastholder et godt rengøringsmiljø, sagde hun.

Enhedslistens Cecilie Roed Schultz lagde ikke skjul på, at hun mener budgettet løser en del af de udfordringer, som hun tidligere har påpeget.

– Man vil altid have mere, men vi er rigtig glade for, at vi underskrev budgettet. Vi har fjernet forringelser, der var lagt op til, og der er kommet ro på økonomien på forskellige områder. Vi håber, at det kan være med til, at vores 4.000 medarbejdere får ro til deres kerneopgave. Jeg har været ked af den uro, der har været, og det er ikke noget et budget fikser, men vi kan være med til at mindske det med et solidt og trygt budget, sagde hun.

Et af temaerne i forhandlingerne var dækningsafgiften, og den kom Karsten Byrgesen (D) ind på.

– Nye Borgerlige mødte borgmesteren og forvaltningen med en plan, som vi kunne se os i. Vi er blevet tilgodeset i de punkter, som vi har fået med. Et af de nedslag jeg vil lave er, at vi har haft tre år med massivt overforbrug, som jeg selv har lagt op til, og vi har krævet for mange penge ind, blandt andet via skatter. Vi havde dækningsafgiften med, men det kunne ikke lade sig gøre at fjerne den. Skattelettelser er ikke helsekost for Socialdemokratiet, men fik det næstbedste, da vi fik fastfrosset dækningsafgiften, sagde Byrgesen.

Pernelle Jensen fortalte om, hvorfor Venstre valgte at stå uden for budgettet.

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at vi stemmer imod. Den overordnede retning går imod det vi vil, særligt på børne- og beskæftigelsesområdet. Vi vil have flere borgere, særligt børnefamilier. Derfor er det vigtigt at finde en retning, der skal gøre det bedre og billigere at være forældre. Der er kun afsat to millioner kroner til normeringer, og det er ikke ambitiøst nok, sagde Jensen og kom ind på flere emner, der gjorde, at Venstre ikke indgik i forliget:

Forliget gør meget for udsatte børn og unge, og dem skal vi også hjælpe, men der er ikke afsat meget til børn, der ikke har særlige behov, og det er forkert. Vi får en bosætningskonsulent, og det glæder vi os over, men vi sender ikke et signal om, at det er et godt sted for børnefamilier at bo, sagde hun og kommer ind på endnu et tema:

– Der er frit valg på mange ting, men ikke som ældre. Vi vil gerne tiltrække et privat friplejehjem, og det er ikke med. Vi havde det også med sidste år, hvor det ikke kom med. Til gengæld glæder vi os over, at campus kom med, da det er et vigtigt skridt for Fredericia som uddannelse by.

Pernelle Jensens indspark i byrådssalen fik Cecilie Roed Schultz til at komme med et modsvar, hvor hun argumenterede for, at der er afsat penge til eksempelvis De Orange Haller, ungdomsskoletilbud og flere pædagoger i unge miljøer.

– Jeg er reelt i tvivl om, hvorfor Venstre gik fra budgettet. Man kunne få tanken og sige, at det handler om at tage et standpunkt at blive profileret op til et valget – det ville være frækt, men jeg er virkelig i tvivl, sagde Schultz.

Også Susanne Eilersen knyttede en kommentar til Pernelle Jensens kommentar.

– Jeg kan betrygge Venstre med, at vi gik ud og sagde, at vi ville have et friplejehjem, og budgettet spænder ikke ben for det. Vi har sat penge af til at starte det op, og der er ingen aftale om, hvad der skal bygges. DF er på linje med et friplejehjem, og jeg håber derfor, at vi kan få gode drøftelser, sagde hun.

Trods Cecilie Roed Schultz’ kommentar omkring ungeområderne holdt Pernelle Jensen fast i, at Venstre ikke mener der er nok med omkring det.

Vi er ikke kravlet op i nogle træer, og vi er gået til budgettet med målet om at lande et. Det skal være bedre og billigere at være børnefamilie, og i det her budget er der ikke meget på almene området, sagde Pernelle Jensen og sluttede af med at kommentere på friplejehjemmet:

– Skal vi tiltrække udbydere, så er de nødt til at se, at vi mener det alvorligt. Lige præcis det lille ord er betydningsfuldt i forhold til samarbejdspartnere, og det kunne have været et stærkt signal at sende.

Også Venstres Peder Tind meldte sig ind i debatten.

– Jeg vil starte med at sige, at der står, der er intentioner om, at der ikke skal findes besparelser på ungeområdet. Vi vil have en garanti. Og ja, der er kommet besparelser. Holder man øje med vores dagsorden i Social- og beskæftigelsesudvalget, så kommer der det. Det er ikke, fordi vi siger, at der er sparet i dag, men det kommer om lidt. Der kommer en sparesag, det er konsekvens, og det er ærgerligt, sagde Tind.

Steen Wrist sluttede punktet af med at konstatere, at forligspartierne stemte for budgettet og Venstre stemte imod.