Forligspartierne indkaldte mandag eftermiddag til et pressemøde i byrådssalen på Fredericia Rådhus for at præsentere et budgetforlig, hvor de fremlagde Budget 2022-2025. Der var fokus på velfærd, grøn omstilling og bosætning, hvilket er de vigtigste prioriteringer for Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige i de næste fire år.

Forliget kom i hus søndag aften efter, at Venstre forlod budgetforhandlingerne før tid. Forhandlingerne var, ifølge Venstre, gået skævt. De kunne kun på ganske få områder se sig selv – og det andet udkast Steen Wrist kunne fremlægge, var dråben der fik bægeret til at flyde over.

– Vi var meget skuffede over det første udkast. Vi kunne ikke se meget af det vi har båret ind, hverken af økonomi eller andet. I hvert fald ikke i forhold til hvad andre partier fik med. Det virker til at være en meget bevidst strategi at presse Venstre ud i valgåret. Vi vil gerne et bredt forlig – og vi synes, vi før har været godt behandlet. Vi havde svært ved at se os selv i det her, sagde Pernelle Jensen (V) søndag aften og fortsatte:

– Det udkast vi fik præsenteret i dag, søndag, var kun endnu værre end det første. Det tager vi som et signal om, at de ikke ønsker at Venstre skal være med. Det vi har ønsket fra starten af, det var retninger i forhold til Fredericias udvikling. Vi kunne se, at vores retning ikke rigtig var der. Der er kun de midler der er – og så er det op til borgmesteren at prioritere, 

Det forhindrede ikke borgmesteren i at præsentere ’’Fredericia i balance’’, der er navnet på budgetforliget. Han startede med at rose kollegaerne for et godt samarbejde, og samtidig hæftede han sig ved, at forligspartierne har været enige om velfærdsprioriteringerne. Herunder er det udviklingen af et nyt campus i Kanalbyen, som flertallet af byrådet har været enige om, der var et stort fokuspunkt under pressemødet.

– Vi har været enige om, at der skal investeres i børn, unge og ældre, hvor vi især har fokuseret på, at de unge er fremtiden. Derfor skal et nyt campus udvikles i byen, og samtidig skal vi skabe det perfekte studiemiljø. Vi håber, at det også på sigt kan tiltrække flere uddannelser til byen, siger den socialdemokratiske borgmester, Steen Wrist.

Steen Wrist. (Foto: AVISEN)

Byggeriet skal indeholde blandt andet et kommunalt folkebibliotek, auditorier og café.

For at skabe fundamentet for, at flere fredericianere uddanner sig mere, afsætter forligspartierne til de kommende etaper af campusprojektet 146,525 mio. kr. til anlæg af kommunale funktioner og medfinansiering af fællesfunktioner på campusområdet i Kanalbyen i budgetår og overslagsår.

– Forligspartierne har endvidere været meget optagede af, hvordan vi sikrer en sammenhængende indsats for vores unge mennesker – også når det kommer til fritid, uddyber han.

Derfor har forligspartierne investeret fire millioner kroner på fritidsområdet, hvilket kan være med til at skabe højdepunkter, oplevelser og aktiviteter.

Borgmesteren fremhævede, at fortællingen om Fredericia skal foldes yderligere ud. Derfor ønsker forligspartierne, at arbejdet med etablering af et fæstningscenter fremmes. Et fæstningscenter, der skal afløse det nuværende museumsvæsen kan i nye, moderne rammer med gode formidlingsmetoder manifestere Fredericias helt særlige historie. Der afsættes 0,850 mio. kr. til forarbejder vedrørende disponering af Vossgrunden, opdatering af prospekt samt markedsundersøgelse.

– Helt konkret så investerer vi i flere penge til disse fyrtårne og arenaer for gode oplevelser. Volden er unik, og vores historie som fæstningsby er unik, så den skal vi fortsætte med at pleje og udvikle, udtaler Steen Wrist.

Susanne Eilersen. (Foto: AVISEN)

Efter at borgmesteren havde fremlagt budgettet i overskrifter, så fik medlemmerne fra forligspartierne ordet.

Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti var tilfreds med budgettet, da hun kunne se meget af DF’s politik i udspillet. Det er især på ældreområdet, som partiet brænder for, at der er afsat nogle midler. Her er det især den såkaldte ’’temperaturmåling’’, som der er blevet sat en halv million til, og det glæder partiet:

– Det er vigtigt at sige, at det handler ikke om, at vores medarbejdere ikke gør det godt nok. Vi skal i stedet kigge på deres arbejdsforhold og undersøge, hvorfor sygefraværet er så højt hos medarbejderne. Vi skal sørge for, at vores medarbejdere har så gode forhold som muligt, udtrykker hun.

Herefter roste hun samarbejdsprocessen ved budgetforhandlingerne, hvor hun argumenterede for, at der har været et godt overblik fra starten af. Hun var især begejstret for visionerne for turisme og bosætning, hvor hun særligt brænder for en udvikling af et fæstningscenter, hvilket hun beskrev som:

– Det er hjerteblod for Dansk Folkeparti.

Cecilie Roed Schultz. (Foto: AVISEN)

For Enhedslisten i Fredericia og deres byrådsmedlem, Cecilie Roed Schultz, er det en stor glæde, at der investeres massivt i velfærden. Velfærdsprioriteringen fjernes, herunder besparelser på 11,6 millioner kroner.

– Jeg vil fremhæve Socialdemokratiet og borgmesteren for samarbejdet, da Enhedslisten for første gang næsten kan se sig selv i hele budgettet. Tidligere skulle vi leve med nogle ting, men vi er mere tilfredse den her gang, siger formanden for partiet.

Derudover kom hun ind på, at der har været fuldstændig ærlighed og åbenhed i processen, uanset om det har været ved de trælse eller gode områder, hvilket kollegaen, Karsten Byrgesen fra Nye Borgerlige gav hende ret i.

Karsten Byrgesen. (Foto: AVISEN)

Han mente, at processen havde været god, hvor Nye Borgerlige har fået sat et markant aftryk i budgettet. Derfor mener Karsten Byrgesen, at partiet har taget et vigtigt og ansvarligt skridt i kampen for et Fredericia i fremgang.

Det er især borgernære tiltag på velfærdsområder, der bliver styrket ifølge ham:

– Kommunens landsbyer kan se frem til at få andel i en pulje til lokalromådets udvikling, hvor borgerne bestemmer, hvad der skal til. Det er et varigt tilskud, som vil styrke lokalsamfundet.

Udpluk fra budgettet:

  • Færdiggørelse, renovering af Sundhedshuset: 13,0 millioner kroner i 2022
  • Campusprojektet: 2,,250 millioner kroner i 2022, 9,075 millioner kroner i 2023, 45,450 millioner kroner i 2024 og 89,450 millioner kroner i 2025.
  • Fæstningscenter forarbejde: 0,850 millioner kroner i 2022.
  • Restaurering af Fredericia Vold (nettovirkning, udgifter): -0,344 millioner kroner i 2022, 18,863 millioner kroner i 2023 og 27,630 millioner kroner i 2024.
  • Restaurering af Fredericia Vold (nettovirkning, indtægter): -0,606 millioner kroner i 2022, -7,306 millioner kroner i 2023 og -12,630 millioner kroner i 2024.

Læs her hele budgetforliget.