Budget 2021 er blevet offentliggjort, og vi bringer det her i fulde uddrag. Klokken 16:00 afholdes der pressemøde omkring budgettet, og vi liveopdaterer i tekst. Følg med i denne artikel.

Læs budgettet nederst i artiklen eller find det ved at klikke her.

17:16: Pressemødet er nu slut.

17:13: Politisk ordfører i Socialdemokratiet, Steen Wrist Ørts, siger følgende:

Afsættet for at vi står her med en perlerække af ønsker er, at vi har en bundsolid økonomi. Fredericia Kommune.

Vi har investeret i ledelse og skabt fleksjobbere der kan supplere . Vi har haft svært ved at rekruttere sosu-assisenter, og den fokuserede opgave har, skal der flere til.

Vi har analyseret behovet for nyt plejehjem og vil have genetableret opgangsfællesskaber

Det store for os i år har været børn og unge. Vi skal have udmøntet alt hvad vi kan for at sikre den bedst mulige trivsel ude i skolen. Vi har også spillet ind til det her arbejde med en ny skole, og vi sagde også, at vi synes det er vigtigt det er et samlet byråd, der skulle stå bag. Der er vi ikke endnu. Vi anerkender, at vi skal have et bredere billede. Vi kommer ikke til at vente på det til vi går igang, og derfor afsætter vi penge over den næste periode.

At lægge en ny daginstitution tæt på Madsbyparken er helt oplagt. Derfor er jeg glad for forslaget fra Enhedslisten.

Vi fortsætter massive anlægsinveteringer og har løftet FIC, Erritsø og Monjasa Park. Noget vi fortjener et løft, hvor der er stærkt fodbold og herrehåndboldhold er pigefodbold. Med det mener vi, at vi laver en lille klub, men de skal have rammer til et superfedt miljø. 

Vi investerer i spillestederne, hvor Ekscerhuset får et løft til lyd, lys og instrumenter. Derfor er der afsat penge til det.

Når vi taler om at udvende nye boligområder. Der har over den senere tid været initiativer til at kigge på motorvejsstøj. Det påvirker livskvaliteten, hvor det kan være den værste fjende og vi laver derfor et større analysearbejde.

Vores midtby har der været sagt lidt om. Det har været vigtigt for os. Vi har forslået i den her projektlægning at gøre Gothersgade til én lang gågade. Det skal være et ankerstrøg, og det er ikke en konkurrent til den eksisterende by. Kanalbyen er i vækst og vi har en bymidte. Hvis vi ikke binder dem sammen kan det gå galt. 

Vi er glade for den fortsatte udvikling af Sundhedshuset, og i den her moppedreng af budget er jeg glad for, at der er plads til at diskutere gennemsyn af infrastrukturen. Med de massive investeringer vi gør i anlæg- og serviceydelser vil vi gerne have , at når vi lægger midler, at de virksomheder tager fællesskabsopgaver. Derfor skal der stilles krav til at tage samfundsansvar.

16:57: Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige:

På handicapområdet kan der gå lang tid med sager. Halvanden års ventetid på at få en handicap kan være et eksempel. Derfor har vi presset på for at få ventetiden ned. 

Vi har mange hørehandicappede i Fredericia. De har svært ved at følge med i hvad der bliver sagt. Derfor er vi glade for, at der er afsat 100.000 kr til at fordeles i byrummene, så hørehandicappede og folk kan følge med i den offentlige debat. 

Skoler har været nævnt, og de er i en sørgelig forfatning, og så sørgelig at kommunen sagt , at der manglede over 400 mio kr. til at de kom op på et ordentligt niveau.

Der er afsat to mio kr. til udelæringsmiljøer uanset om man er boglig stærk eller i udelæringsmiljøet.

Skoleøkonomien har virket unfair. Derfor har vi sagt, at vi kigger grundlæggene på, hvordan midlerne fordeles. Indtil nu har de været delt i fire, men der er mange ting modellen ikke tager højde for. Byrådet, når vi går igang, tage fat på at bruge pengene på en hensigtsmæssig og fair måde.

Grønomstilling er vigtig. Vi skal ikke have vindmøller i bymidten, men vi bygger mange ting. Vi skal være stolte af investorerne til at poste penge i investeringer, men der er 55.000 kvadratmeter, der har ét formål at holde det på indersiden tørt. Der kunne man bede om, at der kunne opsættes solceller. Vi ser frem til forhandlingerne, der kommer til at ske. 

Vi har igennem de sidste mange år, siden 1949, udsendt soldater. De kommer i situationer, hvor det giver en dyb påvirkning ag sindet. Derfor har vi mange veteraner. Jeg er selv en af dem. Flere af dem har fået skader. Derfor er vi igang med at lave en politik for det, men der skal ske mere. Til vores lokale veteranhjem er der afsat 75.000 kr. til dem. Formålet er, at de skal inddrages med familierne således, at vi kan lave ture eller købe møbler til veteranhjemmet.

Cirkurlær økonomi. Vi importerer drikkevandet fra Vejle, men måske er der meget galt i, at vi bruger det til industriformål. Derfor har vi bedt om, at der på embedsmæssigt niveau anvendes vand, der ikke har drikkevandskvalitet.  Det vil betyde rigtig meget. 

Sundhedshuset har været talt igennem, og det har været vigtigt for borgerne. Vi ærgrede os over at miste sygehuset, men der er afsat 69 mio. kr til Sundhedhuset over de næste fire år. Vi har bedt om en undersøgelse om fremtidige behov på Sundhedshuset. 

Der er talt om millioner. Noget af det vi kigget på er hele den store pengepung vi har. Vi har aftalt, at vi skal have 150 mio kr. som en buffer, hvis der er brug for det. Den er vokset til et beløb, der ved udgangen af dette år er på 400 mio. kr. Derfor er der stor forskel. Vi har presset på, og når vi når ud af 2024, er vores pengebeholdningen hvor den skal være. Den er på de 150 mio. kr. Nu har vi sparet negative renter også.

Vi har én stor nabo mod Øst. Lillebælt gør alt for at æde af vores kommune. Derfor ønsker vi en udredning af vores kunstnære område, og hvor meget vil vores kommune blive mindre over de næste 100 år? Det ønsker vi en undersøgelse af.

16:45: Cecilie Roed Schultz siger følgende:

Jeg er kendt for at stille mange spørgsmål op til et forlig, og derfor vil jeg gerne takke forvaltningen for at svare på spørgsmålene.

Mange af budgetforslagene, som vi fremlagde, er kommet med. 

Det er lykkedes at lave et budget, der fokuserer på børnene og trivsel. Vi har igennem seks år kæmpet for store beløb til børnene. Med budgettet sikres 340 mio. kr til modernisering til skoler, og 25 mio kr. til at løfte kvaliteten af folkeskolerne. 

Om 100 dage lever samtlige dagsinstitioner om til minimumsnomieringer, og det vil gøre en stor forskel i børnenes hverdag.

Vi bød ind på en placering ved Madsbyparken til en ny dagsinstuion, og det vedtages. 

De orange haller erstattes og bygges ved siden af Ungdommens Hus. Investeringen sætter streg under brugen af UH.

Jeg har fået mange sager om børnene og handicapområdet. Ankestyrelsens taskforce kommer, og over 18 måneder vil de kigge på det, og det suppleres af en analyse på området, som DF nævnte.

I forhold til corona skal der være tid til kerneopgaven. Derfor kommer der mere rengøring for 10 mio, og derfor kan erfaringen med opdeling med mindre grupper videreføres.

Der bygges ti nye plejehjemspladser, og der kommer en afdækning af det konkrete behov for plejehjem og bofællesskaber i 2021. 

Cykelstien på Røde Banke er også vedtaget og bliver anlagt og i midtbyen er der sikret bedre forhold for de bløde trafikanter.

16:36: Susanne Eilersen (DF) siger følgende:

Det har været gode og lange forhandlinger, og vi er alle glade for at have en weekend med familien. Jeg kan se på vores medarbejdere, der har set på, at de ser trætte ud og derfor skal der lyde en tak til jer. I har knoklet, fordi vi har spurgt og I har regnet. Tak for det. Det er et tykt katalog med meget tekst.

I DF er vores mærkesager at investere i borgere, der ikke har det godt og har brug for hjælp. Det er ældre og handicappede, og børn med behov i folkeskolen, og derfor er vi glade for, at der investeres i det.

Vi afsætter 4 mio kr. mere til demografi og de finanslovsmidler, der kommer, er øremærket til det og kommer oveni. Vi har givet hinanden hånd på, hvordan de bedst bliver til gavn. Det er vigtig set i lyset af situationerne i tv med behandlingen på plejehjemmene. Plejehjemmene skal kaldes for hjem. Derfor er vi glade for at genindføre klippekortsordningen til de ældre så det an bestemme deres tid 

Vi måtte sande, at der kommer flere og flere hurtigere hjem fra sygehuset. Vi har tosengsstuer hen over sommeren, og det er ikke godt nok

Vi skal have ansat nok sosu’er og der skal flere forskellige arbejdsgrupper ind på vores plejehjem. Derved kan vi ansætte fleksjobbere og få folk væk fra de ledige køer.

I DF er vi glade for ,at der kigges på børnene. Vi skal have renoveret vores skoler og have gjort noget, og måske bygge en ny. En af de ting, som vi har set i coronatiden, er rengøring. Derfor er vi glade for, at vi kan fastholde rengøringspersonalet og der er afsat 10,7 mio kr. til det. Det har vist sig, at børn og pædagoger har været mindre syg og dermed sparer man på vikarkorpset. 

Vi går også meget ind for at forebygge og helbrede. Derfor har DF afsat teamssammenarbejde med dagsinstioner og i overgangen kan støtte børnene bedst muligt.

Vi har også afsat penge til at fastholde matematik og læsecamps fra sidste år.

Vi har været rundt og kigge på folkeskolebygningerne og trænger til renoveringer – det gør vi bestemt. Vi tror også på, at når de er lavet, at vi kan fastholde det gode udtryk på matriklerne ved at ansætte servicemedarbejdere.

Vi har fået henvendelser omkring børn og familieafdelingen og derfor har DF sat en analyse igang. Det skal ses som en støtte, men også for medarbejderne, der arbejder der. Vi skal se om de har for mange sager og arbejdsmiljøet er i orden. Vi har haft samme analyse på jobcentret med gode resultater. 

På beskæftigelsesområdet har vi været opsatte af at ansætte virksomhedskonsulenter ift. at se stigende arbejdsløshed under corona. Fleksjobsordningen med at få flere i rengøring på skoler og pedeller synes vi er godt. 

I infrastrukturen har vi været optaget af midtbytrafikken og parkeringen, og jeg er med på at lukke Gothersgade som gågade. Har vi for mange gågader? Og vi synes også Axeltorvet trænger til et løft.

Vi sætter 69 mio. kr. af til at fortsætte arbejdet på sundhedshuset, der er i rivende udvikling. Vi tænker på miljøet med nye vinduer, radiatorer og en klimaskærm, der kan ses på CO2 regnskabet. Hele tandplejen skal samles der også., og så skal der et par elevatorer til hist og her.

Fyrtårnet skal fortsat være teatret. Vi har arbejdet for at det skal komme tilbage, og på Christiansborg arbejdede jeg for en egnsteaterkategori, og jeg vil fastholde det niveau og at de penge stadig er øremærket til det. 

Turisme er en ting der ikke er nævnt, men det er også vigtigt, at vi får flere overnatninger. Der skal en strategi igang. Man skal have en attraktion man kan være alene om, og kun kan etableres et sted, og det er i Fredericia og det er vores fæstningscenter. Vi har købt Voss-grunden og vi vil gøre alt for at vi kan etablere et center der. Det kan ikke være andre steder, at historien kan fortælles om udfaldet

16:23: Venstres gruppeformand Peder Tind siger følgende:

Det har været en lang uge, og vi er glade for at være i mål med budgettet for fremtidens Fredericia. Tak for de mange høringssvar og inputs. Det har været vigtigt for os.

Venstre er gået til budget med bosætning 360 grader og har sat en retning for fremtidens Fredericia. Vi skal investere i hele Fredericia, og skabe en større sammenhæng og have hele Fredericia med. Vi skal investere i børnefamilierne, men også infrastruktur og bosætning. Det er en investering i Fredericia hele vejen rundt. Det vil man kunne se i budgettet. 

Det har været vigtigt med et retvisende budget. Når man kigger i budget skal det være retvisende. Derfor skal vi fortsætte rejsen med retvisende budgetter, og det her budget skaber arbejdspladser og det er meget vigtigt. Det er et historisk anlægsprogram, der har sat gang i Fredericia. Det er afgørende.

For Venstre har det været vigtigt at investere i vores bosætning og er strategisk i jordopkøb. Vi investerer næsten 80 mio. kr. for at sikre, at der er nok varer på hylderne. Med andre ord skaber det 175 nye paracelhusgrunde. Det er vigtigt på befolkningsantallet, da vi er faldet, mens nabokommunerne buldrer derud af. Derfor skal vi have nok byggegrunde og argumenter for at flytte til vores skønne by. Vi tror, at bosætning er afgørende for Fredericias fremtid.

Infrastrukturen skal hænge sammen med bosætning. Der er afsat næsten 70 mio. kr. til DanmarkC infrastruktur. Det er vi alle tilfredse med. Det er noget, der har hængt lidt. Der sikrer vi, at hele sammenhængen kommer med som vi ønsker. Det er glædeligt, at der investeres i børn og unge. Det er vigtigt for børn og familie, men også for byen udefra. Det skal hedde sig, at vi er en stærk kommune på børn, unge og familie. 

Vi skal også investere i folkeskoler. 340 mio. kr. er afsat og det skaber liv. Vi skal diskutere om der skal bygges en ny skole , og der er lagt op til en debat. Vi skal investere i de eksisterende over de kommende år.

I budgettet cementerer man Fredericia er en uddannelsesby, da der er afsat 60 mio til at bygge en campusgrund og bygge det. Det er vi glade for.

På arbejdsmarkedsområdet investerer vi også. Historisk har Fredericia lagt højt. Vi tror på det rummelige arbejdsmarked, og vi tror på folk har det godt i et fællesskab. Jobcentret har været igennem en tur, og vi investerer blandt andet i 50 nye fleksjob.

Noget af det vigtige for os er, at vi fokuserer på midtbyen. Vi lægger op til en midtbysstrategi der sætter fokus på handel, og alle gågader skal i spil og parkering. Det er der afsat penge til.

Det er vigtigt at tage ansvar. Uanset hvor mange mandater man har. Og det gør vi med det her budget.

16:11: Bjerregaard siger følgende:

Mange arbejdspladser er gået til Fredericia, og det holder hånd under økonomien. Det i år har skaffet 700 jobs til lokale virksomheder og mange har fået et job den vej rundt.

Vi har lagt et fireårigt budget, og der investeres en milliard kroner over de næste fem år. I år har vi investeret 600 mio. Det har vi gjort i forhold til cornaen, og det kommer mange parter til gavn. Byrådet har valgt en bevidst tilgang, som de vilkår krisen har givet til at skaber vækst. Samtidig giver de investeringer muligheder for at rette op på efterslæb. Eksempel herude er et af dem. Vi skaber en moderne skole og har lavet grønne investeringer for over 100 mio kr. 

De penge vi tjener hjem på grønneinvesteringer er større end de renter, der er betalt. DEt har været vigtigt at lave investeringer der giver en bedre drift. Vi afdrager også på vores gæld, og lån er betalt af. Vi får en lavere afdragsprofil.

Budgettet er historisk da vi sendte et basis i høring. Jeg skrev det henover sommeren, som jeg har gjort før, og et parti foreslog vi skulle skrive et basisbudget og det tog jeg imod med kyshånd. Det har været en god proces.

Pressemødet er nu startet. Jacob Bjerregaard byder velkommen. “En af grundene til vi er her i dag, er at der skal afsættes millionbeløb til folkeskolen.

“Budgettet har stærkt indhold i år. Vi investerer historisk i infrastruktur, skoler, dagstilbud  og andet. Meget af det har de enkelte partier bragt ind. Det er noget vi har forhandlet, og om lidt vil partierne gå i dybden med det,” siger Bjerregaard.

For første gnag, i den tid jeg har været med, har der været råderum i økopjnoen til at lave et flerårigt budget. Vi har planlagt 21, 22, 23, 24 og sågar gået igang med 25. Det giver noget at pejle efter og hvis jeg skal fremhæve noget er det folkeskolen. Vi afsætter 340 mio kr. over de næste fem år

Fredericia Teater har vi haft en indgående diskussion om. Alle kender turen fra 2020, og vi er endt med enighed og besluttet os for at genrejse Fredericia Muscialteater og har derfor afsat det samme beløb som tidligere og er i dialog med ministerier og Folketinget om bidraget fra staten.

Pressemødet er nu startet. Jacob Bjerregaard byder velkommen. “En af grundene til vi er her i dag, er at der skal afsættes millionbeløb til folkeskolen.”

BUDGETFORLIG i tekst og tal

Budget 2021: Nye arbejdspladser, mere bosætning og fokus på kernevelfærden i en Corona-tid.

I Fredericia gennemlever vi en ganske særlig tid. COVID-19 har ramt samfundet på en måde, som ingen havde forudset. Coronaen påvirker vores fysiske og mentale helbred, og truer hele samfundsøkonomien. Der er behov for stærkt lederskab i en tid med stor usikkerhed. Og der er brug for konkrete investeringer i Fredericia, så vi både i tiden med Corona, og når vi kom- mer på den anden side, har et stærkt Fredericia i vækst og udvikling.

Byrådet har siden marts stået sammen om et fælles lederskab for, at Fredericia kommer bedst muligt gennem krisen. Vi agerer proaktivt på den sundhedsmæssige dimension, og vi har valgt en strategi, hvor vi med konkrete politiske prioriteringer holder hånden under be- skæftigelsen, vores erhverv og detailhandlen. Vi er stolte over at stå sammen i en krisetid. Og vi er stolte over, at vi med dette års budget sammen prioriterer en lang række investeringer i vores børn, unge, ældre og handicappede samtidig med, at vi investerer massivt i investerin- ger, der skal skabe fortsat bosætning, vækst og udvikling i vores kommune.

Nye arbejdspladser

Med budgetforliget kommer vi til at investere næsten 650 mio. kr. på anlæg i Fredericia i 2020. Det er et historisk højt beløb. Investeringerne har kunnet lade sig gøre som følge af en aftale mellem regeringen og KL om suspendering af anlægsloftet og fuld låneadgang.

Strategien fra byrådets side er meget bevidst: Investeringerne skal hjælpe vores håndværkser- hverv og byggeriet gennem krisen. Investeringerne skal holde gang i beskæftigelsen. Og inve- steringerne skal medvirke til at skabe et tiltrængt løft efter flere års efterslæb på en stor del af kommunens bygninger, veje og infrastruktur.

Bygge- og anlægsbranchen er traditionelt de første erhverv, som bliver ramt under økonomi- ske kriser. Byrådet kan erfare, at det markante investeringsniveau har ført til fyldte ordrebø- ger hos de mange lokale entreprenører og håndværksmestre. Med det samlede anlægsbud- get for 2020 vurderes der at være skabt ca. 700 jobs. 2 ud af 3 ordrer er gået til fredericianske virksomheder.

Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, at de fremrykkede anlægsprojekter er stærkt medvirkende til, at beskæftigelsen i Fredericia ikke er helt så hårdt ramt som i mange andre

kommuner. Dette er vitalt for kommunens økonomi, men også for de mange fredericianere, som undgår ledighed som følge af investeringerne.

Sund afdragsprofil

Renten er pt. lav på 0,45 %, hvilket har gjort det særdeles attraktivt at lånefinansiere investe- ringerne. Låneoptagelsen til de udvidede anlægsinvesteringer i år udgør i alt 430 mio. kr.

Kommunens sunde økonomi muliggør en meget høj afdragsprofil, og i perioden 2020-2024 afdrages der således 475 mio. kr., altså et beløb, som overstiger årets låneoptagelse. Samtidig hermed er der en række lån som med udgangen af 2022 er fuldt ud indfriet. Dette betyder, at kommunens afdragsprofil forbedres med 10 mio. kr. årligt.

Grønne investeringer

Investeringerne gavner ikke kun den lokale beskæftigelse. De gavner også klimaet, og giver mere energirigtige bygninger og dermed årlige driftsbesparelser, som samlet er større end forrentningen på de optagede lån i 2020. Forligspartierne har således i budgetforliget høstet en årlig gevinst på 2 mio. kr. på kommunens energiforbrug. Endelig giver investeringerne bedre faciliteter for kommunens borgere og ansatte. Investeringerne har således været med til at indhente et stort vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale anlæg.

Fem-årigt anlægsprogram

Forligspartierne ønsker at fortsætte kursen med at skabe mange nye arbejdspladser både i 2020 og 2021 for at holde hånden under beskæftigelsen og kommunens økonomi. Samtidig har Fredericia Kommune fået så stærk en økonomi, så vi for første gang i nyere tid er i stand til at vedtage et meget markant 5-årigt anlægsprogram. Særligt fremhæves et 5-årigt anlægs- program for de fredericianske folkeskoler på i alt 340 mio. kr.

Markante investeringer i bosætning

I dette års budget har det været en klar prioritering for forligspartierne at investere massivt i tiltag, der fremmer og understøtter øget bosætning i Fredericia. I 2021 vil kommunen udbyde 175 nye parcelhusgrunde samt en række seniorboliger og bofællesskaber. Byrådet fremrykker investeringer, så der indføres minimumsnormeringer på institutionsniveau allerede fra det kommende år for kommunens yngste børn. Der investeres endvidere massivt i infrastruktur med såvel fokus på erhvervslivets behov og trafikale forhold for kommunens mange bløde trafikanter.

Fokus på kerneopgaven

Fredericia Kommune har gennemført en omfattende evaluering af forårets COVID-19-oplevel- ser. Næsten 5.000 svar er afgivet fra kommunens borgere, brugere og medarbejdere. De mange input er i gang med at blive gennemarbejdet. Der tegner sig på nuværende tidspunkt et tydeligt billede af, at der efterspørges endnu mere fokus på kerneopgaven og færre nye projekter i driften. Dette ønske vil forligspartierne honorere.

Udvikling af fremtidens velfærd i en Coronatid

Evalueringen 7000 stemmer fra Coronatiden har vist os, at borgere og medarbejdere på en lang række områder har brugt krisen til at skabe nye og kreative løsninger. De mange hørings- svar fra organisationen viser med al tydelighed et meget stort ønske om, at byrådet har det politiske mod og den fornødne vilje til at skabe rammer for, at vi på skuldrene af Coronatiden sammen kan skabe morgendagens velfærd. Den kommende tid kommer til at stå i Coronaens tegn. Men den kommer mest af alt til at stå i et tegn, hvor vi sammen udvikler vores kom- mune, går nye veje og har fælles mod til at holde fast i de mange gode løsninger.

Fredericia er kendt for at skabe løsninger i partnerskaber. Særligt de senere år har vi udmær- ket os ved at indgå en lang række samarbejder og partnerskaber, som kommer byen, kommu- nen og borgerne til gode.

En række fonde har udvist interesse for at være med på rejsen og har udtrykt ønske om at in- vestere i nye velfærdsløsninger sammen med os. Løsninger som går på tværs af forvaltnings- områder og udvalg, og som skal medvirke til, at flere borgere får et så selvstændigt og godt liv som muligt.

Der etableres med dette års budget en investeringsfond under Økonomiudvalget, som skal bruges til at investere i konkrete samarbejder med eksterne fonde. Der afsættes 1 mio. kr. år- ligt til formålet, som ventes at betyde tiltrækning af en række eksterne fondsmidler til kom- munen. Der indgås herudover en samarbejdsaftale med Den Sociale Investeringsfond, som har udvist interesse i en årrække og sammen med andre fonde at investere i nye velfærdsløs- ninger i Fredericia. Fondssamarbejdet vil betyde konkret involvering af kommunens udvalg omkring specifikke projekttiltag.

Ældre

Byrådet i Fredericia har gennem mange år prioriteret en høj kvalitet i ældreplejen. Ældreom- rådet blev i budget 2020 løftet med 23,1 mio. kr. årligt, hvilket betyder, at Fredericia Kom- mune ligger højest blandt de syddanske kommuner målt på udgifter pr. ældre. Det er vi stolte af.

Det er fortsat afgørende for byrådet, at kvaliteten på området opretholdes i en tid, hvor leve- alderen stiger, og der derfor vil være flere fredericianere, der vil få brug for pleje og omsorg fra vores dygtige personale. Samtidig er rekruttering, fastholdelse, ledelse og kvalitet i ældre- plejen essentielt i en tid, hvor der ventes rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområ- der. Det skal være attraktivt at arbejde i den fredericianske ældrepleje. Og vi skal som kom- mune hele tiden gå nye veje for at sikre, at der også i fremtiden er kollegaer nok til at løfte de mange opgaver tæt på borgerne.

Demografi, ledelse og hygiejne

Forligspartierne er enige om, at den gode og værdige ældrepleje også i dette års budget har en meget høj prioritet. Der afsættes derfor 4,5 mio. kr. til løft af ældreplejen fra 2021 og frem. Midlerne skal anvendes til at sikre et fortsat højt serviceniveau for fredericianere, der har brug for pleje og omsorg fra kommunens ældrepleje, til styrkelse af ledelse, styrkelse af vejledning samt til fortsat styrkelse af hygiejneorganisationen i kommunen.

Finanslovsmidler

Regeringen foreslår, at der i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2021 skal tilfalde kommunerne midler til styrkelse af ældreplejen. Forligspartierne er enige om, at Fredericias andel af midlerne udmøntes i fællesskab. Partierne sætter sig sammen, når resultatet af fi- nanslovsforhandlingerne er kendt. Fredericia Kommunes andel prioriteres til en styrkelse af kvaliteten og medarbejdernes kompetencer i kommunens ældrepleje.

Ledelse

God ledelse er afgørende for, at vi både nu og i fremtiden kan drive en ældrepleje i Fredericia Kommune på et højt fagligt niveau. God ledelse medvirker til, at vi fortsat kan tiltrække dyg- tige medarbejdere, ligesom god ledelse er en nøgle til, at både beboere og pårørende har op- levelsen af at indgå som tætte samarbejdspartnere med kommunen omkring plejen og om- sorgen for den enkelte. Det er vigtigt at skabe de rette rammer for, at vores ledere kan lykkes med deres mange opgaver. Ledelsesspændet må ikke blive for stort, og vores ledere skal un- derstøttes og aflastes i forhold til administrative opgaver, så de kan være synlige kulturbærere i dagligdagen.

Som del af Budget 2020 blev der iværksat en analyse af ledelse på ældreområdet i Fredericia. Analysen viser, at vi særligt inden for plejens område har et stort ledelsesspænd sammenlig- net med andre kommuner. På baggrund af analysen ønsker forligspartierne, at der foretages en række prioriteringer, så ledelsen af senior og handicapområdet styrkes.

Ledelse af koncernområdet

Koncernchefstillingen for Senior og Handicap omdøbes til koncernchef for Senior og Sund- hed. Koncernchefen får en nøglerolle i ledelse af det samlede ældreområde og skal ligeledes være spydspids i forhold til den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen i Fredericia. Koncernchefsstillingen slås op med henblik på besættelse snarest muligt.

Styrket ledelse af plejehjem og hjemmepleje

Det er afgørende for forligspartierne, at ledelse af driften styrkes. Vi har behov for ledelses- mæssige frontløbere, der kan understøtte en værdig ældrepleje, en sund kultur, et godt ar- bejdsmiljø og ikke mindst en meget stringent økonomistyring. Erfaringer fra Corona har vist os, at det gavner os alle; vores borgere og de pårørende, når vores ledere har tid og mulighed for at tage ledelse på dagligdagen. Forligspartierne er enige om, at ledelsen af plejehjemmene i Fredericia Kommune skal prioriteres styrket. Koncerndirektionen får opgaven.

Styrket ledelse af myndighed, visitation og hjælpemidler

Når borgere har brug for hjælp fra kommunen er det første møde ofte gennem vores visita- tion eller hjælpemiddelområde. Der kan være tale om lettere behov for et hjælpemiddel til at klare dagligdagen på egen hånd, eller der kan være brug for mere akut hjælp efter indlæg- gelse eller ved alvorlig sygdom. Afgørende er det, at vi i dette møde med borgerne kan balan- cere hensyn til den enkeltes behov for støtte, en sagsbehandling af høj kvalitet samtidig med, at vi allerede ved første møde har et rehabiliterende sigte med den hjælp, der ydes. Det er i Fredericias ånd, at Længst Muligt i Eget Liv fortsat er det, vi tilstræber i mødet med alle bor- gere uanset alder og behov.

Vi ved, at fredericianerne i tilfælde af sygdom, handicap eller funktionsnedsættelser ofte kan have brug for hjælp fra flere steder i kommunen. Og vi ved også, at vi kan blive bedre til at sikre en sammenhængende sagsbehandling og koordinering internt, så vi både udnytter vo- res faglige og økonomiske ressourcer mest optimalt, men så borgere samtidig oplever, at vi er én kommune. Ligeledes ved vi, at kortere ventetid, også i komplekse sager, er afgørende for oplevelsen af vores hjælp og samtidig øges muligheden for hurtigere at blive herre i eget liv trods sygdom mv. Forligspartierne er enige om, at ledelsen af områderne skal styrkes. Kon- cerndirektionen får opgaven.

Styrket ledelse af social og handicap

Særligt handicapområdet og det specialiserede socialområde er under hårdt økonomisk pres. Vores borgere lever længere. Og det er lykkeligt. Men det betyder også, at vi i disse år for al- vor oplever konsekvenserne af den demografiske udvikling på området og har udsigt til store økonomiske og rekrutteringsmæssige udfordringer i de kommende år, hvis ikke vi som kom- mune ændrer vores strategi.

Det er vigtigt, at der tages god hånd om vores medborgere med fysisk og psykisk handicap. Og det er vigtigt, at vi har en stærk faglig ledelse, der samler området. Vi skal udvikle vores værdiskabende tilgang i endnu højere grad i de kommende år, så flere borgere med et handi- cap er i fællesskaber og kan fortsætte deres liv i en boform i Fredericia – uden at svaret nød- vendigvis er et længerevarende botilbud. Vi skal derudover udvikle vores botilbud, vores akti- vitetstilbud og styrke det fortsatte samarbejde bl.a. med psykiatrien i Region Syddanmark, som er i rigtig god udvikling.

For at styrke ledelsen på det specialiserede socialområde ændres den nuværende stilling som koncernchef for social og beskæftigelse til en stilling som social og handicapchef i Fredericia Kommune. Stillingen slås op til besættelse snarest muligt.

Den nuværende jobcenterchef ændres til koncernchef for beskæftigelse.

Kompetencer for vores ledere

Forligspartierne ønsker, at Fredericia Kommune indgår et samarbejde med FOA og Dansk Sy- geplejeråd omkring udvikling af et ledelsesforløb for kommunens ledere på ældreområdet. Det skal være attraktivt at være leder på ældreområdet i Fredericia, og vi skal sammen sikre attraktive rammer for udvikling og kompetenceudvikling for vores ledere. De centralt afsatte midler til ledelsesudvikling fra Budget 2020 sættes i spil til udviklingsforløbet.

Hjemliggørelse på plejehjemmene

I den senere tid er der kommet stort fokus på kvaliteten på ældreområdet i Danmark. Flere sager har præget mediebilledet i vores land. Forligspartierne er enige om, at der skal værnes om den høje kvalitet, der kendetegner ældreområdet, plejen og vores plejehjem i Fredericia. Plejehjemmene er beboernes hjem, og vi skal fortsat arbejde sammen for at understøtte dette. Byrådet har gennem flere år investeret i tiltag, der kan styrke oplevelsen af, at pleje- hjemmene i Fredericia er beboernes eget hjem – og ikke en institution. Oplevelsen af et hjem skabes via de fysiske rammer, men lige så vigtigt er det, at beboere, pårørende og personale i fællesskab er sammen om at skabe hjemlige rammer, en god tone og et godt møde mellem hinanden.

Som del af evalueringen af første bølge af Corona, er der blevet gennemført en lang række samtaler og interviews med beboere på kommunens plejehjem. Der er kommet værdifulde indsigter og læring ud af at lytte til beboernes oplevelser og ønsker. Viden som nu kan omsæt- tes til konkrete forbedringer helt lokalt på det enkelte plejehjem. Forligspartierne ønsker at fortsætte indsatsen, hvor beboernes stemmer og ønsker kommer i spil i højere grad. Det skal være beboernes oplevelse af at være herre i eget hjem, der er styrende for de tiltag, der sæt- tes i gang lokalt. I 2021 tilbydes alle beboere og pårørende på kommunens plejehjem samta- ler og interviews med fokus på deres oplevelser af hverdagen, ønsker og drømme om forbed- ringer. Arbejdet forankres i Senior og Handicapudvalget, som er ansvarlig for at opsamle fæl- les mønstre og iværksætte forbedringstiltag i samarbejde med beboere, pårørende og ledelse på baggrund af de gennemførte samtaler og interviews. De gennemførte interviews vil udgøre et kvalitativt tilsyn, som skal supplere de tilsyn, der gennemføres af BDO for Fredericia Kom- mune.

Tid til kerneopgaven

Der oprettes en pulje i kommunen som skal fremme muligheden for etablering af fleksjobs. Forligspartierne er enige om, at denne pulje særligt skal sættes i spil på kommunens pleje- hjem, så der fra 2021 og frem oprettes flere fleksjob på hver matrikel. Fleksjobordningen skal aflaste vores personale i forhold til praktiske opgaver, rengøring og være ekstra hænder på tidspunkter med spidsbelastning. Der skal frigøres tid til den nære pleje og omsorg. Fleksjobs tænkes endvidere ind, så der skabes mulighed for at lave flere aktiviteter på plejehjemmene.

Pårørendepolitik

Senior og Handicapudvalget har som del af budget 2020 igangsat en proces, hvor der udar- bejdes en pårørendepolitik for handicapområdet. Med inspiration herfra iværksættes en til- svarende proces, så erfaringer sættes i spil i forhold til styrkelse af pårørendesamarbejdet på ældreområdet også. Det er afgørende, at samarbejdet med pårørende først og fremmest fun- gerer i den helt nære dagligdag på det enkelte plejehjem. Det er lederens opgave at fremme en kultur, så både borgere og pårørende føler sig set, hørt og inddraget. Samarbejdet er langt oftest rigtigt godt. Men vi ved alle, at det også – særligt ved alvorlig sygdom – kan være udfor- drende og belastende at være nærtstående og pårørende. I disse situationer er det særligt vigtigt, at vores ledere klædes på til at lytte, være i dialog og håndtere spørgsmål og klager.

Som en del af arbejdet skal det gøres tydeligt, hvor man som pårørende kan henvende sig, hvis man har brug for ekstra rådgivning og vejledning i forhold til sin egen eller nærtståendes situation.

Fremtidens boformer på ældreområdet – seniorbofællesskaber, aflastnings- og plejeboliger Byrådet arbejder systematisk med at følge den demografiske udvikling på ældreområdet og har løbende truffet beslutninger om etablering af nye boliger, så ventelisten på såvel pleje- og aflastningspladser kan holdes nede.

Der iværksættes en afdækning af det konkrete behov for etablering af flere seniorbofælles- skaber samt behov for et nyt plejehjem i Fredericia. Forskellige former for drift af plejehjem skal i denne forbindelse undersøges og afdækkes.

Hannerup aflastning og rehabilitering

I tiden under Corona har vi set, at ventetiden på en plejebolig og en aflastningsplads har væ- ret stigende. Dette har betydet, at to-rumsstuerne på Hannerup har været sat i spil.

Det er et ønske fra forligspartierne, at de nuværende to-rumsstuer på Hannerup omdannes til stuer, hvor der kun bor én person af gangen. Dette betyder, at der er et behov for etablering af ekstra kapacitet samlet i kommunen.

En del beboere på Hannerup venter på en ledig plejebolig. De nye boliger kan derfor med for- del etableres som en kombination af aflastnings- og plejeboliger for at holde ventetiden nede. Forligspartierne er enige om at afsætte midler til etablering af 10 nye aflastnings- eller pleje- hjemspladser i Fredericia Kommune.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til projektering af de nye boliger. Herudover afsættes 0,5 mio. kr. til ombygning af de nuværende to-rumsboliger. Der afsættes 2,723 mio. kr. i 2022 stigende til 5,446 fra 2023 og frem til drift af de nye pladser. Samtidig omlægges driftsmidler fra de nu- værende dobbeltstuer som supplement til drift af de ekstra pladser. Placering af de 10 nye af- lastnings- og plejehjemspladser afklares. Nettoudgifter til anlæg af de nye boliger efter lånefi- nansiering udgør 2 mio. kr. i perioden 2021 – 2022.

Forbedring af udearealer på Hannerup

Det har været et ønske fra beboere og personale på Hannerup at skabe forbedringer af ude- arealerne på området, så det bliver muligt at være mere ude og få besøg af venner og familie i Corona-venlige rammer. Der afsættes midler til etablering af en overdækket terrasse samt indkøb af terrassevarmer og nye møbler. Ligeledes har det været et stort ønske at få gennem- ført malerbehandling på hele Hannerup på indendørs arealer og få udskiftet træningskøkke- net, som anvendes til genoptræning og rehabilitering af borgerne under ophold. Der afsættes

1.400.000 kr. i 2020 til disse forbedringer.

Plejens vaskeri

Der har gennem flere år været ønske om forbedring af arbejdsmiljøet for medarbejderne i plejens vaskeri. Vaskeriet holder for nuværende til i kælderen under Skt. Josef. Forligsparti- erne er enige om, at plejens vaskeri i 2021 flyttes til bedre og moderniserede faciliteter på Bü- lows kaserne. Ved flytningen skabes en naturlig sammenhæng til Distrikt 1, som ligeledes får lokaler på kasernen.

Hænder nok til fremtidens velfærd

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udvikle konkrete løsninger, så det fortsat er attrak- tivt at arbejde på ældreområdet i Fredericia Kommune. Der skal udvikles nye former for stu- dieforløb, arbejdes med omskoling og efteruddannelse af andre faggrupper, muligheden for anvendelse af voksen-elevordninger skal styrkes, og der skal arbejdes på løsninger, så senior- ansatte finder det attraktivt at blive helt eller delvist på arbejdsmarkedet. SOSU-skolen, seni- orrådet og FOA skal inddrages i arbejdes. Arbejdet forankres i Senior og Handicapudvalget og Uddannelsesudvalget.

Styrkelse af vejledning for elever og studerende

Fredericia Kommune har gennem flere år arbejdet intensivt med en styrkelse af kommunens uddannelsesområde. Rekruttering på de store velfærdsområder er i mange kommuner alle- rede under pres, hvorfor det er afgørende at gå nye veje for at sikre hænder nok til de mange velfærdsområder i kommunen. En af de veje, vi skal gå som kommune er at skabe løsninger, så vores medarbejdere i driften får frigjort mest mulig af deres tid til at løse deres kerneopga- ver. Som led heri omlægges den nuværende model for vejledning af elever og studerende, så opgaven samles på færre hænder. Dette vil frigive tid, der i dag bruges på møder, administra- tion og vejledning hos de 80 medarbejdere i distrikterne, som varetager vejledning for årligt ca. 88 elever og studerende. Vejledningen af elever og studerende styrkes ved at den nuvæ- rende vejledningsmodel omlægges til fuldtidsvejledning. Vejledningen samles på færre års- værk. Praksisvejledning i dagligdagen vil fortsætte. Der reserveres 1 mio. kr. fra AUB-midlerne til igangsættelse af ordningen i 2021.

Fællesskaber og mindre ensomhed

Forligspartierne er enige om, at der som erstatning for den tidligere klippekortsordning etab- leres en fleksibel klippekortspulje på 0,5 mio. kr. årligt. Puljen administreres under Plejens vi- sitation. Kriterier for puljen fastlægges i samarbejde med Seniorrådet. Midlerne skal sættes i spil som fleksibel, behovsbestemt hjælp til borgere i Fredericia. Puljen afprøves i 2021 med henblik på genforhandling af en retvisende ramme for puljen fra 2022.

Hjælpemiddelområdet

Forligspartierne er enige om at styrke sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet. Området har været politisk prioriteret gennem flere budgetter, og det er glædeligt, at særligt ventetiden på bilsager i kommunen er for nedadgående. Der er dog fortsat behov for at nedbringe såvel ventetid som sagsbehandlingstid på området. Der afsættes derfor 1 ekstra årsværk i 2021, som dedikeres særligt til behandling af bilsager.

Kommunens hjælpemiddelområde er flyttet i moderne rammer på sundhedshuset. Områdets udvikling skal styrkes ved at optimere lagerstyringen således, at der frigøres tid hos sagsbe- handlerne til at varetage deres kerneopgaver. Der oprettes et fleksjob, som skal understøtte optimering af lagerstyringen i de nye rammer på sundhedshuset. I denne forbindelse afsæt- tes der endvidere midler til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne på hjælpemiddel- området. Midlerne afsættes som del af den samlede prioritering af sundhedshuset og skal an- vendes til etablering af forbedret lys og mobildækning på lageret samt en overdækket lift, så hjælpemidler kan transporteres uden medarbejdere udsættes for træk og kulde.

Social og Handicap

Vi har et særligt ansvar for at passe godt på vores medborgere med handicap, mennesker med psykisk sygdom og udsatte, der lever på kanten. Samfundet skal være der for dem og sikre de bedste rammer.

Vi skal gå på to ben: Vi skal sikre retvisende budgetter for de borgere, som allerede er i botil- bud og til de nye, som er på vej. Vi skal ligeledes gå nye veje, så der skabes løsninger, hvor mennesker med behov for støtte kan blive længere i egen bolig men med øgede muligheder for at få hjælp og ikke mindst være i fællesskaber. Vi skal i det hele taget fortsætte vores vær- diskabende tilgang, som handler om, at alle – også mennesker med et fysisk eller psykisk han- dicap – oplever at kunne være herre i eget liv. Længst muligt.

Proaktiv

Det har længe været et stort ønske at udendørs rammer og faciliteter på Proaktiv forbedres. Der afsættes efter ønske fra brugerne og personalet i alt 850.000 kr. i 2020 til forbedring af udendørsfaciliteter. Midlerne anvendes til etablering af en bålhytte, et orangeri samt til for- bedring af trafiksikkerheden på parkeringsområdet og etablering af flere parkeringspladser. Endvidere afprøves mulighed for at lave aften og weekendåbent på Proaktiv. Muligheden skal tænkes sammen med etableringen af Brugernes Hus fra Budget 2020. Det er vigtigt, at der ta- ges afsæt i de konkrete behov fra brugerne. Afprøvningen kan holdes inden for nuværende budgetramme.

Demografi

Mennesker med handicap lever længere, og flere har brug for støtte og botilbud. Det er lykke- ligt, men giver også et pres på den kommunale økonomi. Den stigende levealder kræver, at vi som kommune løbende arbejder med at sikre retvisende budgetter på området. Der afsættes fra 2021 midler til de udgifter, vi har som kommune til borgere, der allerede er på et længere- varende botilbud. Konsekvenserne af udligningsreformen i forhold til Fredericia Kommunes udgifter på området skal endvidere følges nøje.

Flere boliger til mennesker med handicap og sociale udfordringer

Flere fredericianere med fysisk og psykisk handicap skal have mulighed for at få et tilbud eller et botilbud i Fredericia. Særligt tilstrækkeligt med boliger og boformer er en vigtig del af den politiske strategi for området i de kommende år. Forligspartierne er enige om at skabe flere alternativer til længerevarende botilbud. Mange borgere med fysisk og psykisk handicap øn- sker at blive i egen bolig, men mange ønsker også tryghed og fællesskab tæt på. Derfor gen- etableres opgangsbofællesskaber i kommunen i en 2021-version i samarbejde med beboerne og deres pårørende.

Samtidig skal der udarbejdes en plan for etablering af flere midlertidige tilbud og boformer. Der udarbejdes en plan for etablering af flere boliger til udsatte og mennesker med fysisk og psykisk handicap. I denne forbindelse udarbejdes en helhedsplan for de nuværende kommu- nalt ejede boliger på Mosegårdsvej. De nye tilbud etableres i tæt samarbejde med Handicap- rådet, Udsatterådet, de faglige organisationer og interesseorganisationer på handicap og soci- alområdet.

Anvisningsret til boliger

Der indgås en aftale med kommunens boligselskaber om anvisningsret til de ledige almene boliger i kommunen. Anvisningsretten benyttes til 1-og 2-rumsboliger til borgere, som har haft bopæl i Fredericia Kommune i minimum 6 måneder. Dette skal sikre, at det er muligt at fraflytte botilbud samt for at forebygge hjemløshed – især blandt unge. Men det skal også medvirke til, at borgere med fysisk og psykisk handicap, som er klar til at bo i egen bolig har mulighed for at få en lejlighed, de kan betale. Med den kommunale anvisningsret sikres det, at det med meget kort varsel er muligt at skaffe en bolig til en overkommelig husleje. Kommu- nens omkostninger ved indførelse af ordningen ventes at være 100.000 kr. årligt. Udgifterne dækkes inden for myndighedsbudgettet på voksenområdet.

Der afsættes i alt 17,7 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til at skabe endnu bedre rammer for borgere med handicap i Fredericia. Beløbet fordeler sig med 15 mio. kr. til handicapområdet og 2,7 mio. kr. til socialområdet.

Tilgængelighed for borgere med handicap

Hørehandicap

Som del af Budget 2020 blev der oprettet en tilgængelighedspulje i Fredericia Kommune, hvor foreninger og borgere kan ansøge om støtte til tiltag, der kan forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap i Fredericia. Puljen udgør årligt 200.000 kr. I 2021 øges puljen med

100.000 kr., som skal målrettes særlige tiltag for mennesker med hørehandicap.

Trafiksikkerhed ved Kobbelgaarden

Der har gennem flere år været ønsker fra beboere og personale på Kobbelgaarden om for- bedring af trafiksikkerheden i området. Der afsættes 300.000 kr. i 2020 til etablering af et for- tov, som skal gøre det mere sikkert at færdes i området og øge tilgængeligheden særligt for Kobbelgaardens beboere.

Handicapvenlig legeplads i Madsby Legepark

Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2020 til etablering af en handicapvenlig legeplads i Madsby Lege- park med afsæt i de fine forslag fra kommunens handicapråd om at sikre tilgængelighed for mennesker med fysisk handicap på den nye legeplads i legeparken.

Mændenes krisecenter

Der afsættes 15.000 kr. årligt til Mændenes krisecenter til dækning af udgifter ved forsikring og løn.

Lydavisen

Der indgås en samarbejdsaftale med Lydavisen om et fast årligt tilskud fra 2022 til det store arbejde Lydavisen yder for blinde, svagtseende og mennesker med læsehandicap, der ikke har mulighed for at følge med i nyheder og aviser. Beløbet skal forhandles indenfor en ramme på 70.000 kr. Indsatsen er frivilligt baseret.

Pensionistavisen

Det årlige tilskud til Pensionistavisen øges med 40.000 kr. grundet øgede produktionsomkost- ninger.

Børn og Unge

Forligspartierne er enige om at fortsætte de sidste 5 års massive investeringer i Fredericias børn og unge. Vores børn er vores fremtid, og det er afgørende, at vi sikrer såvel en god start på livet, dagtilbud af høj kvalitet og en skoletid, hvor den faglige og sociale trivsel i er centrum.

Vi skal skabe de bedste muligheder for, at vores børn og unge kommer ind i ungdomslivet som robuste individer med mod på livet. Med dette års budget står et enigt byråd bag strate- gisk vigtige investeringer på børn og ungeområdet, der skal være med til at fortsat at gøre Fre- dericia til en attraktiv bosætningskommune med stærke tilbud til vores børn, unge og familier.

Flere ansatte i folkeskolen

Forligspartierne er enige om at prioritere en massiv investering i den fredericianske folke- skole. Over de næste 4 år investeres 100 mio. kr. som samlet løft af kvaliteten i skolerne med 25 mio. kr. årligt. Løftet vil betyde, at der på vores folkeskoler fra 2021 vil blive ansat en lang række ekstra voksne. Både lærere og pædagoger. Den faglige trivsel hos vores elever skal styrkes for alle årgange. Glæden ved skoledagen skal øges for vores børn, så trivslen styrkes, og fravær mindskes.

Midlerne prioriteres konkret til:

 • Flere to-voksenordninger på alle matrikler
 • Ansættelse af flere lærere og pædagoger samt styrket samarbejde mellem faggrupperne
 • Kompetenceløft, så vi når målsætningen om linjefagslærere i vores fag. Særligt prioriteres mulighed for dækning af udgifter til vikarer, når det faste personale er på uddannelse
 • Kompetenceløft til vores lærere så de løftes i forhold til mere digital undervisning
 • Fredericia Kommunes andel af finanslovsmidler til folkeskolen prioriteres særligt til styr- kelse af den faglige trivsel i udskolingen
 • Særlig indsats så projekter mindskes og faglig udvikling styrkes. I denne forbindelse får koncernområdet til opgave at komme med konkrete løsninger, der vil styrke dette
 • Kirstinebjerg-distriktet udvikles som særlig musicalprofilskole. Indsatsen udvikles i samar- bejde med Musicalakademiet og den kreative skole og skal betyde musicallinjer i både ind- skoling, mellemtrin og udskoling. Indsatsen indgår i Fredericia Kommunes fortsatte sam- lede satsning på børnekultur og musicals

Forligspartierne udmønter den konkrete fordeling mellem indsatserne i fællesskab.

Læringscamps

Læse og matematikcamps har været afprøvet i alle skoledistrikter med stor succes. Forligspar- tierne er så tilfredse med resultaterne, at investeringen fra 2020 gøres permanent.

Økonomimodeller på skoleområdet

Som del af Budget 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny økonomimodel for specialundervisningen i Fredericia Kommune. Modellen skal være klar fra skoleåret

2021/2022. Modellen ventes præsenteret for økonomiudvalget primo 2021, hvorefter den sendes i høring.

I forbindelse med udarbejdelse af den nye økonomimodel drøftes inklusionsgrad og kriterier i kommunen.

Herudover er forligspartierne enige om at iværksætte en gennemgang af økonomimodellen for almenområdet. En ny model skal skabe transparens omkring udgifterne og budget på fol- keskolens område samt skabe rum for en vægtning mellem behov for lokal og central styring af udgifter og investeringer på området. Modellen skal bl.a. tage højde for reservation af mid- ler, så det fremover kan sikres, at der gennemføres kompetenceudvikling, investeres i den nødvendige IT samt sikring af midler til løbende bygningsdrift og vedligehold.

Økonomimodellen vil forventeligt være klar til implementering fra budgetåret 2022.

Forligspartierne er opmærksomme på de særlige udfordringer, Kirstinebjerg-distriktet har økonomisk. Udfordringerne skal løses, og de afsatte midler til folkeskolen sættes i spil i denne forbindelse. Der nedsættes en særlig taskforce, som i 4. kvartal skal bistå ledelsen med udar- bejdelse af retvisende budgetter for 2021.

Get2sport

Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2020 midler til indgåelse af en samarbejdsaftale med Get2sport. Arbejdet er nu godt i gang, og der afsættes yderligere 200.000 kr. til den fort- satte indsats i 2021 og 2022. Samarbejdet skal medvirke til, at flere børn og unge fra udsatte boligområder bliver en del af foreningsidrætten i Fredericia.

Anlæg på børn og ungeområdet Udendørs læringsfaciliteter og legepladser

Der afsættes midler til etablering af flere udendørs læringsmiljøer. Midlerne tænkes sammen med Fredericia Kommunes legepladspulje, så der skabes flest mulige synergier i anlæg til sko- lerne. Der er allerede i 2020 efterspørgsel efter tiltag, der kan styrke udendørsfaciliteter her- under læringsmiljøer, mindre generelle anlægsforbedringer og legepladser. Hertil afsættes 2 mio. kr. i 2020.

Skolesvinget

I 2021-2022 gøres Afdeling Skolesvinget i Bredstrup/Pjedsted færdig. Herefter vil skolen frem- stå fuldt to-sporet og med moderne læringsfaciliteter. Der er afsat 18 mio. kr. i 2021 samt 10 mio. kr. i 2022 til at færdiggøre projektet.

5-årigt anlægsprogram for skolerne i Fredericia

Forligspartierne har forskellige opfattelser af behovet for at bygge en ny folkeskole i Kirsti- nebjerg-distriktet. Til gengæld er forligspartierne enige om, at den største anlægsinvestering i dette års budget skal tilfalde bygningsmassen, læringsmiljøet og indeklimaet for Fredericia Kommunes skolebørn. Forligspartierne ser med stor tilfredshed på, at der i dette års budget er blevet skabt mulighed for at prioritere et 5 årigt anlægsbudget til folkeskolen. Dette bety- der, at der i alt afsættes 340 mio. kr. i perioden 2021 – 2025. Beløbet er historisk højt, og der påhviler forligspartierne et helt særligt ansvar i at sikre en nøje prioritering af midlernes an- vendelse.

Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes et transparent prioriteringsværktøj over de kommende års anlægsinvesteringer. Arbejdet forankres under Økonomiudvalget og vil bygge på den udarbejdede ejendomsanalyse, som giver et fuldt og helt overblik over ejede og lejede bygninger, driftsudgifter forbundet med alle ejendomme samt ejendommens udnyttel- sesgrad. Herudover inkluderes materiale fra de gennemførte brugerprocesser i skoledistrik- terne samt de tidligere vurderinger af renoveringsbehov, indeklimaforbedringer mv.

I arbejdet skal der indgå en fuld og hel vurdering af fordele, ulemper samt udgifter ved etable- ring af en ny folkeskole i Kirstinebjerg-distriktet, således at det bliver muligt at foretage en en- delig politisk prioritering heraf målt op mod renoveringsmuligheder på nuværende matrikler. Det er i dette arbejde vigtigt at tage højde for trafikale forhold, betydningen for den samlede distriktsstruktur samt udviklingen i børnetal i kommunen.

Forligspartierne anerkender, at såvel matrikler i Kirstinebjerg-distriktet, Højmosen, Frederiks- odde og flere andre står med berettigede forventninger til snarlig prioritering af renovering. På baggrund af prioriteringsværktøjet sætter forligspartierne sig sammen og udmønter de af- satte anlægsmidler for perioden.

Ejendomsvedligehold

Forligspartierne er optaget af, at skolernes matrikler løbende fremstår i god stand. Det dag- lige vedligehold styrkes ved, at der oprettes et team af medarbejdere ansat i fleksjob, som kan hjælpe med små-reparationer og bistå vores tekniske servicepersonale med deres mange op- gaver.

Sikre skoleveje

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 til færdiggørelse af planlagte tiltag for at skabe sikre skoleveje. Midlerne prioriteres til forbedringer af afsætningsforhold ved Fjordbakkeskolen i Taulov, Trel- devej, Kaltoftevej, Skansevej, Nørre Alle, Havepladsvej, Skjoldborgsvej og afdeling Krogsager. Ved alle tiltag styrkes trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

Fortsat højt rengøringsniveau på skoler og i dagtilbud

Coronatiden har betydet et løft af rengøringen på både dagtilbud og skoleområdet. Det øgede rengøringsniveau har med stor sandsynlighed været medvirkende årsag til et markant lavere sygefravær på dagtilbud og skoleområdet sammenlignet med tidligere år. Der har været gode erfaringer med ansættelse af ekstra hænder til rengøringsopgaverne, hvilket har haft en posi- tiv indvirkning på beskæftigelsen i Fredericia. Der afsættes 10,7 mio. kr. i 2021 til at bibeholde et fortsat højt rengøringsniveau på kommunens børne og ungeområde i den resterende del   af 2020 samt i hele 2021. Heraf afsættes 3,5 mio. kr. til ekstra pædagogisk personale. Der af- sættes allerede i 2020 3,8 mio. kr. til at fastholde det høje rengøringsniveau resten af året.

Rengøringsopgaven skal tilrettelægges, så der skabes jobs til ledige fredericianere. Samtidig skal den ekstra rengøring medvirke til, at det pædagogiske personale fortsat får frigjort mest muligt tid i den nære kontakt med børnene.

Minimumsnormeringer på institutionsniveau fra 2021

Der har gennem en årrække været investeret massivt i et løft af 0-5 års området i Fredericia. Fredericia Kommunes normeringer ligger på et flot niveau, og forældretilfredsheden er høj. Forligspartierne er enige om at fortsætte investeringerne i vores mindste børn og fremrykke finansiering, så der allerede fra 2021 indføres minimumsnormeringer på institutionsniveau.

Der afsættes 4,9 mio. kr. i 2021 og 3,2 mio. kr. i 2022. I 2021 finansieres en andel af midlerne af de ekstra midler til rengøring, som tildeles den pædagogiske indsats i dagtilbud.

De gode erfaringer med styrket teamsamarbejde i dagtilbuddene fortsættes.

Udskiftning af legetøj i dagtilbud

De øgede restriktioner i forhold til hygiejne grundet COVID-19 har betydet et stort slid på lege- tøj i vores daginstitutioner. Ligeledes oplever nogle institutioner, at legetøj må pakkes væk, da det ikke tåler hyppig afvask og rengøring. Det har været et stort ønske fra dagtilbuddene i Fre- dericia, at der indkøbes legetøj, som kan tåle hyppig rengøring. Der afsættes 5.000 kr. til hver gruppe i daginstitutionerne til formålet svarende til 560.000 kr. i alt i 2020.

Flexinstitutioner

Fredericia Kommune har gennem flere år arbejdet ud fra en model, hvor vores daginstitutio- ner, der har børn fra 0 – 5 år har fleksible rammer og kan skabe sammenhænge i den tidlige barndom i overgangen fra vuggestue til børnehave. I forhold til betaling for pladser i en flexin- stitution, sker den opkrævningen automatisk på baggrund af CPR-registeret, hvor taksten æn- dres fra måneden efter, at barnet fylder 3 år. Dette sker uafhængigt af, om barnet befinder sig på stue med de mindste børn eller de ældste børn i flexinstitutionerne. Dette giver pædago- gerne den fleksibilitet, at de kan tage udgangspunkt i barnet og dets behov, uagtet økonomi. Hvis et barn rykkes ind i en store-gruppe forud for dets fyldte 3 år, følger ressourcen (altså den højere takst) barnet med ind på den stue, hvor det befinder sig.

Ny daginstitution

I budget 2020 blev der truffet beslutning om etablering af en ny daginstitution i Fredericia. Den nye daginstitution skal medvirke til at sikre tilstrækkelig kapacitet grundet stigende bør- netal og som løsning på de nye regler for fordeling af børn fra udsatte boligområder i kom- munens daginstitutioner. Der er afsat i alt 34,6 mio. kr. til projektering og etablering af den nye institution.

Forligspartierne er enige om, at den nye daginstitution etableres på kommunalt areal på Lum- byesvej. Institutionen etableres således i nærhed til Madsby legepark, de mange fine facilite- ter i Madsbyparken, børnenes kommende skole samt idrætsinstitutionen Ta’ Fat. De omkring- liggende arealer og faciliteter ventes sat væsentligt i spil i profilen for den nye institution.

Institutionen projekteres i 2021, hvortil der afsættes 1 mio. kr. af det afsatte beløb. Institutio- nen etableres med en kapacitet på 160 børn og som flexinstitution.

Efter dialog og input fra dagtilbudsbestyrelsen i Ullerupbæk har det været et ønske at frem- tidssikre en løsning, så de mindre daginstitutioner i området, der har svært ved at få fyldt pladser op med børn, tænkes ind i en samlet løsning. Forligspartierne er således enige om, at der i forbindelse med etablering af den nye institution skal ske en samlet prioritering af kapa- citet i distriktet. Denne prioritering skal ske i tæt samarbejde med dagtilbudsbestyrelsen.

I forbindelse med projektering af den nye institution skabes der faciliteter til områdets dag- plejere i den samlede løsning.

Dagplejerne

Fredericia Kommune har en stolt tradition for et dygtigt 0 – 5 års område. Vi har stærke dagin- stitutioner og en stor gruppe dygtige dagplejere, som skaber en tryg start på børnelivet ved at tilbyde pasning i mindre grupper og i hjemlige rammer. Arbejdsmiljøet for dagplejerne er vig-

tigt for byrådet. Dagplejerne er i foråret 2020 blevet styrket med opgradering af Ipad og mo- dernisering af udstyr til arbejdet med børnene. Forligspartierne er enige om, at der er behov for en fortsat styrkelse og investering i området. Der afsættes allerede i 2020 1,6 mio. kr. i 2020 til indkøb af nye høje stole, elcykler, el-barnevogne, hævesænkeborde og fornyelse af le- getøj, som kan tåle hyppig vask grundet hygiejnerestriktioner pga. COVID-19.

Herudover sikres i 2021 – 2022 moderne faciliteter til dagplejerne i Ullerupbæk distriktet. Dette sker i forbindelse med etablering af ny daginstitution i distriktet.

Der afsættes 400.000 kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. til 2021 som særlig pulje til dagplejernes store opgaver i forbindelse med den ekstra rengøring grundet COVID-19.

Fritid

Foråret og sommeren med Corona har vendt op og ned på verden, som vi tidligere har kendt den. I Fredericia har håndteringen af Corona været kendetegnet ved et enormt stærkt sam- menhold omkring at skabe gode løsninger for byens borgere. Der er skabt samarbejde på kryds og tværs mellem kommunale, private og frivillige aktører. Denne tilgang har ikke mindst kendetegnet de mange initiativer, der over sommeren er sat i værk for at skabe aktiviteter og fællesskaber for kommunens børn og unge. Kommunens medarbejdere greb muligheden, da vi i forsommeren fik en stor bevilling fra staten til at lave sommeraktiviteter.

I sidste års budget var fritidsområdet et fælles omdrejningspunkt for det samlede byråd. Det er det stadig. Arbejdet med en ny fritidspolitik i Fredericia Kommune har været påvirket af Co- ronaen, men genoptages så snart det igen bliver muligt at samles på tværs.

I den mellemliggende periode er forligspartierne enige om, at de tidligere afsatte midler til fri- tidsområdet prioriteres til fortsættelse af aktiviteter for børn og unge. Der prioriteres 1,35 mio. kr. hertil i 2021. Midlerne skal understøtte konkrete aktiviteter, miljøer for byens unge, fællesskabsfremmende og kriminalitetsforebyggende tiltag med afsæt i de gode erfaringer fra Sommer i Fredericia. Tiltagene skal iværksættes med bredt samarbejde og ikke mindst kobles til de mange aktiviteter under Byforum. Pengene og aktiviteterne skal følge de unges interes- ser. Og der skal være plads til alle. Det er det, de unge og vores medarbejdere efterspørger.

Vores medarbejdere skal derudover have den fornødne frihed til at sætte deres viden, kom- petencer, tid og ressourcer i spil – lige der, hvor de ved, det gør en forskel. Vi skal understøtte de mange dygtige eksterne aktører, der byder sig til og skaber gode, sunde fællesskaber for vores børn og unge.

Ungebyrådet

Der afsættes endvidere 100.000 kr. til ønsker fra Ungebyrådet, der kan understøtte unges brug af byens rum, kommunens strande og ikke mindst fortsætte de fine tiltag fra Sommer i Fredericia, som har skabt et væld af aktiviteter for byens børn og unge. Midlerne afsættes i 2020 og anvendes til indkøb af skraldespande til strandene omkring Fredericia, så det bliver lettere at komme af med affald og grilludstyr, investering i grej og vandsport samt til indkøb af grilludstyr til Ungdommens Hus.

De Orange Haller

Afløseren for De Orange Haller placeres i forbindelse med Ungdommens Hus. Projektering iværksættes straks, og de ny faciliteter opføres i 2021. Opgaven forankres i Økonomiudvalget. Der er afsat 8 mio. kr. til projektet, heraf 1 mio. kr. til projektering. Det er afgørende, at den løsning, der findes, matcher såvel behov bredt i kommunen og de unges konkrete ønsker til faciliteter. Der reserveres derfor en anlægssum på 2 mio. kr., som kan bringes i spil, såfremt den endelige projektering viser behov for konkrete investeringer udover den afsatte ramme.

Styrket sagsbehandling på familieområdet

Samtidig er forligspartierne enige om at styrke familieområdet med ekstra ressourcer fra 2021. Sagstallet pr. sagsbehandler skal nedbringes både af hensyn til medarbejdernes ar- bejdsmiljø og borgenes oplevelse i forløbene. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til styrkelse af om- rådet. I 2021 arbejdes med etablering af en fælles organisatorisk enhed, der kan forestå koor- dinering med andre afdelinger i kommunen fx i forhold til børn og familier med handicap.

Fredericia Kommune er kendt for gennem mange år at være gået foran, når det handler om tidlig indsats for udsatte børn og familier. Kvaliteten i sagsbehandlingen og indsatserne på området er høj, og det er en afgørende prioritet for Byrådet i Fredericia, at det fortsætter på denne måde. Udsatte børn og familier har ofte mange indgange til kommunen. I en tid, hvor der ventes nationale reformer på området, er det afgørende, at vi som kommune fortsat styr- ker indsatsen, sikrer tilstrækkelige ressourcer til en god og kvalitetsfuld sagsbehandling og ikke mindst, at vi fortsat arbejder på at forbedre vores tilgange, så borgerne oplever kommu- nen som en værdifuld samarbejdspartner og med fælles indgang i komplekse forløb.

Familieområdet blev senest i 2016 vurderet af KL’s konsulentvirksomhed KLK. Der er er blevet arbejdet med implementering af konklusionerne i rapporten i tæt samspil med ledere og medarbejdere på området. Forligspartierne er enige om, at en god indsats i de kommende år skal sikre de rette betingelser såvel menneskeligt som fagligt. Vi skal paratgøre os til næste ge- neration af barnets reform og ny lovgivning, samtidig med at vi bibeholder vores styrker om- kring tidlig indsats, forebyggelse og høj kvalitet i sagsbehandlingen.

Forligspartierne er enige om, at Fredericia Kommune skal ansøge om at blive en del af et ud- viklings- og rådgivningsforløb gennem Socialstyrelsens Permanente Task Force for udsatte børn og familier. Taskforcen skal medvirke til styrkelse af sagsbehandlingen på området gen- nem kompetenceudvikling, sparring og viden. Taskforcen er et samarbejde mellem Ankesty- relsen og Socialstyrelsen. Det er afgørende for forligspartierne, at medarbejdere, tillidsvalgte, ledelse og familier inddrages i arbejdet. Deltagelse i Taskforcens forløb er vederlagsfrit for Fredericia Kommune og et udviklingsforløb vil forløbe over 18 måneder. Fredericia Kommune ansøger om deltagelse med opstart i 2021.

Et forløb via taskforcen skal suppleres af en undersøgelse af kulturen og borgernes møde med familieafdelingen med afsæt i de gode erfaringer fra analysen af jobcenteret.

Beskæftigelsesområdet

Styrket beskæftigelsesindsats

Byrådet besluttede i 2018 at arbejde for at udvikle det menneskelige jobcenter, hvor indsat- sen skulle tage udgangspunkt i borgerens drømme og håb for fremtiden, for på den måde at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. På baggrund af beslutningen blev der igangsat et større analysearbejde af jobcenteret, som særligt fokuserede på kompetencer, kultur, ar- bejdsgange og borgernes oplevelser af mødet med jobcenteret. Forligspartierne kan her to år efter konstatere, at indsatsen har båret frugt. Vi har i dag et jobcenter med en tydelig politisk retning, en kultur med borgeren i centrum og en mere slagkraftig organisation, som er parate til at understøtte borgerne med at komme videre i deres liv.

De første resultater er begyndt at vise sig. Fredericia har i mange år ligget i den tunge ende sammenlignet med andre kommuner, men langsomt bevæger vi os i den rigtige retning. Co- rona-krisen har betydet kraftigt stigende ledighed i hele landet – også i Fredericia. Men hvor tidligere økonomiske kriser har ramt os hårdere sammenlignet med andre kommuner, så har vi denne gang formået at have en udvikling, der er bedre end landsgennemsnittet. Udviklin- gen er resultatet af et velfungerende jobcenter og byrådets hjælpepakker i en svær tid. Det er et langt sejt træk, og nu gælder det om at holde fast i de gode takter og investere der, hvor det giver mening. Forligspartierne er i årets budgetforlig enige om, at der særligt skal fokuse- res på følgende tre områder:

Virksomhedskonsulenter til Corona-ledighed

For det første ønsker forligspartierne at intensivere den beskæftigelsesrettede indsats og der- med bringe ledighedstallene tilbage på ret kurs. Der afsættes 2 mio. kr. til nye virksomheds- konsulenter de næste to år med henblik på at afbøde Corona-krisens negative konsekvenser

for arbejdsløsheden. Investeringen forventes som minimum at kunne finansiere sig selv i form af sparede arbejdsløshedsdagpenge.

Oprettelse af kommunale fleksjobs

Herudover ønsker forligspartierne at styrke det rummelige arbejdsmarked gennem en foku- seret indsats for at få flere ansat i kommunale fleksjob. Også her vil virksomhedskonsulen- terne spille en hovedrolle, når der skal skabes match mellem fleksjobber og arbejdsplads. Der afsættes en ansøgningspulje på 2 mio. kr. årligt, hvor kommunens arbejdspladser får dækket halvdelen af lønudgifterne ved ansættelse af fleksjobbere. Det anslås, at der herved kan ska- bes 46 nye fleksjob. Indsatsen vil gavne på flere fronter. Først og fremmest vil det skabe en meningsfuld hverdag for borgeren i fleksjob, der ved at være en del arbejdsmarkedet vil bi- drage til at løse de mange kommunale arbejdsopgaver. Endvidere får arbejdspladserne ekstra hænder i spidsbelastningsperioder og kan herved levere en endnu bedre service. Endelig gav- ner indsatsen også den kommunale økonomi i form af sparet ledighedsydelse til de fleksjob- berettigede. Besparelsen anslås til årligt at være 2,5 mio. kr.

Prioritering af uddannelse som vej til beskæftigelse

For det tredje er forligspartierne enige om, at uddannelse og efteruddannelse er vejen til varig beskæftigelse. Fredericia Kommune bruger allerede i dag muligheden for revalidering meget sammenlignet med andre kommuner, hvilket er et væsentligt element i den beskæftigelses- rettede indsats. Indsatsen styrkes yderligere gennem intensiveret brug af statens opkvalifice- ringspuljer, som er oprettet under Corona-krisen. Der skal særlig være fokus på den jobret- tede kompetenceudvikling, hvor der er konkrete jobs efter endt uddannelse. Dette sker i tæt samarbejde med kommunens virksomheder, så de sikres at der er kvalificeret arbejdskraft.

Fremskudte indsatser

Forligspartierne er ligeledes enige om at holde fast i kommunens fremskudte indsatser ud fra særligt de gode erfaringer med beskæftigelsesfremmende indsatser i Korskærparken.

Kompetenceudvikling for medarbejdere på jobcenteret

Jobcenteret har været gennem et længere udviklingsforløb, hvor målet har været en mere værdiskabende kultur, hvor der tages udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme. Forligs- partierne er enige om at holde fast i den gode udvikling og afsætter derfor pulje på 100.000 kr. til kompetenceudvikling af de ansatte på jobcenteret. Midlerne afsættes af jobcenterets ramme.

Veteraner

Der afsættes 75.000 kr. i 2021 til understøttelse af veteranindsatsen i Fredericia. Midlerne af- sættes til veteranhjemmet i Fredericia og skal anvendes til afholdelse af en kulturel dag for ve- teraner og deres pårørende, til udskiftning af udslidt møblement samt til mulighed for opgra- dering af forældet it-udstyr for hjemmets brugere.

Uddannelse og Campus

Fredericia kommune har præsteret fine fremskridt på uddannelsesområdet igennem de se- nere år. Nye uddannelser er kommet til, en ny 10. klasse har set dagens lys, og der er rullet en erhvervsuddannelsesstrategi udover Fredericia.

Campus

Forligspartierne ønsker at tiltrække flere nye uddannelser og skabe et attraktivt uddannelses- miljø. Det kræver strategiske valg, investeringer samt et forstærket fokus på opgaven. En af vejene hertil er at opføre et uddannelsescampus i Kanalbyen – tæt på Maskinmesterskolen og Musicalakademiet. Der skal udarbejdes en endelig byggeplan for Campus. I denne forbindelse indgås der aftale med en ekstern rådgiver på campusprojektet i 2020. Midler hertil er allerede tidligere afsat til Uddannelsesudvalget og bringes i spil til finansiering af rådgivningsopgaven i 2020.

Der afsættes herudover 250.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022 til rådgivning på projektet. Forligspartierne er enige om afsætte 20 mio. kr. i 2020 til køb af grund i Kanalbyen med det formål at etablere et uddannelsescampus.

Der afsættes en finansiel reserve på 40 mio. kr. i perioden 2023 – 2025 til etablering af uddan- nelsescampus.

Uddannelsesinitiativer

Der afsættes 2 mio. kr. i 2021 og 2022 til styrkelse af uddannelsesområdet. Midlerne afsættes bl.a. til:

10.PRO

10.PRO er kommet godt fra start, og i starten af skoleåret lyder der positive evalueringer fra eleverne. Uddannelsesudvalget ønsker at fortsætte 10. PRO i skoleåret 2021/2022. Der afsæt- tes midler til finansiering af fortsættelsen.

Makerspace

Bülows Makerspace og Byg & Hyg er en stor succes, og vores to halvtidsansatte lærer er fuldt booket primært til undervisningsforløb for kommunens grundskoler. Forligspartierne ønsker at udvide tilbuddet til i højere grad at inkludere ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser og ønsker en medarbejderkapacitet, der kan forestå koordineringen og under- visningen af disse målgrupper.

Trainee

Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. fra 2022 og frem til videreførelse af traineeud- dannelsen for lærere i Fredericia Kommune. Der afsættes midler til opstart af hold 4 med for- ventet 28 studerende.

Kultur og Idræt

Investeringer i Fredericias idrætsliv

Fredericia Kommune investerer massivt i udviklingen af kommunens idrætsanlæg i disse år. I foråret 2020 besluttede byrådet udvidelser af anlægsbudgettet til FIC/Madsbyparken samt re- sten af kommunens forenings og -idrætsliv for over 100 mio. kr. i 2020 og 2021. Investeringer kommer de mange idrætsudøvere, frivillige medhjælpere og gæster til gode og er med til at indhente store vedligeholdelsesefterslæb på anlæggene samt skabe grøn omstilling. Investe- ringerne har været muliggjort af ophævelsen af anlægsloftet i 2020.

De markante investeringer blev besluttet på meget kort tid for at sætte gang i beskæftigelsen og for at kunne realisere projekterne i 2020. Samtidig inviterede byrådet foreninger og selv- ejende haller til at ansøge om anlægsprojekter, hvilket har været en stor succes med mange ansøgninger, der kommer en lang række foreninger og selvejende haller til gode.

Arbejdet er i fuld gang og skrider planmæssigt frem. Forligspartierne er optagede af at inve- stere yderligere i FIC/Madsbyparken – bl.a. ønskes yderligere investeringer i handicapvenlige legepladser samt tilgængelighed både udenfor og indenfor. Det vurderes, at dette kan nås i indeværende år. Forligspartierne er også optagede af, at de selvejende haller og foreninger når helt i mål med deres ambitiøse projekter, hvilket kan betyde uforudsete ekstraudgifter. I det hele taget er forligspartierne stærkt optagede af, at alle projekter kommer i mål og bliver færdiggjort i indeværende år, hvilket stiller store krav til kommunens ejendomsafdeling.

Det afsættes i alt en pulje på 15 mio. kr., der skal sikre ekstrainvesteringer, samt at projek- terne kommer i mål hele vejen rundt. Hvis pengene ikke bliver brugt, går de tilbage i kassen.

Fredericia idrætscenter

Kultur og Idrætsområdet er i en helt særlig situation grundet de vedvarende restriktioner på baggrund af Corona. Der afsættes en buffer på 2 mio. kr. til Fredericia Idrætscenter i 2021 til at imødegå nedgang i besøgstal grundet COVID-19.

Erritsø idrætscenter

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til Erritsø Idrætscenter som ekstra driftstilskud frem til idræts- anlægget fremstår renoveret og med mulighed for at skabe balance i foreningens økonomi.

Kunstgræsbane ved FIC og bedre forhold for pigefodbolden

Forligspartierne ønsker at fortsætte investeringerne i kunstgræsbaner i Fredericia, og dermed topmoderne faciliteter for udendørs fodbold hele året rundt. Særligt skal pigefodbolden tilgo- deses med en investeringen i en ny bane ved Fredericia Idrætscenter. Banen etableres nord for stadion. I alt afsættes der i 2020 4,5 mio. kr. til formålet.

Herudover udvikles i samarbejde med Fredericia KFK en strategi for pigefodbolden i Frederi- cia. Der ydes i 2021 og 2022 et tilskud på 100.000 kr. til arbejdet som forankres under Kultur og Idrætsudvalget og Fredericia Eliteidræt.

Bülows kaserne

Fredericia Kommune erhvervede i 2015 Bülows Kaserne. Kommunen råder med kasernen over en bygningsmasse på næsten 18.000 m2 attraktivt beliggende ved Øster Strand. Kaser- nen anvendes i dag som hjemsted for en række af byens foreninger, midlertidige aktiviteter, iværksætteri og uddannelsesaktiviteter. Med byrådets ekstra anlægsinvesteringer i 2020, er der sat gang i større renoverings- og istandsættelsesarbejder i bygningerne. Det betyder, at huset fra årsskiftet vil have moderne koncertfaciliteter i Eksercerhuset, ligesom der etableres arbejdspladser for en række af kommunens ansatte.

Forligspartierne er enige om at fortsætte investeringen i omdannelsen af Bülows Kaserne. Der afsættes derfor yderligere i 2020 midler til renoveringer på bygningsmassen, som vil sikre en længe ønsket flytning af Plejens vaskeri fra Skt. Josef og ikke mindst et meget bedre arbejds- miljø for de ansatte. Herudover moderniseres energistyringen i de gamle bygninger, der sik- res adgangskontrol, sikkerhed, IT og inventar. Der afsættes i alt 9,1 mio. kr. i 2020 til dette.

Eksercerhuset

Der er i forårets øgede investeringer i anlæg grundet Coronaen afsat midler til fremrykning af renovering af Eksercerhuset. Bygningen vil ved årsskiftet 2020/2021 fremstå smukt istandsat med respekt for historien og som moderne spillested, der kan supplere byens andre scener. Fredericia vil fortsat fremover markere sig som kultur og musikby med en række scener, der kan huse små og store koncerter. Eksercerhuset skal kunne anvendes til musikarrangemen- ter, større events og i det hele taget være et hus med en mangfoldig anvendelse. Der afsættes

5.250.000 kr. til etablering af scene, lyd og lyd, så Eksercerhuset er klar til brug fra 2021. Mid- lerne afsættes i 2020.

Flere øvelokaler til musikmiljøet

Musikmiljøet i Fredericia har gennem længere tid udtrykt ønske om forbedring af øvelokaler i kommunen. I forbindelse med istandsættelsen af Bülows kaserne er der skabt mulighed for at indrette øvelokaler, der kan imødekomme dette behov. Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2020, og etableres op til 7 øvelokaler.

Instrumentpakke

Forligspartierne vægter højt, at Fredericias børn og unge fortsat kan udvikle sig kreativt og musisk. Den kreative profil i kommunen er en vigtig del af vores fælles DNA. Den fortsatte ud- vikling af området understøttes i 2020 med investering i nye instrumenter på byens folkesko- ler, instrumenter og spejle på Den Kreative Skole samt til udskiftning af flygel på Tøjhuset. Der afsættes i alt 1,6 mio. kr. i 2020 til formålet. Instrumentpakken skal også ses i sammenhæng med udvikling af Kirstinebjerg-distriktet som musicalprofilskole.

Grøn omstilling

Strategi for grøn omstilling

Fredericia Kommune har en førerposition på det grønne område. I 2020 er der blevet etable- ret en energiklynge med en lang række virksomheder for hvem, det er kendetegnet at de alle udvikler, investerer i og arbejder med bæredygtighed, grøn omstilling og energi. I samarbejde med energiklyngen, kommunens virksomheder og øvrige interessenter skal der i 2021 udar- bejdes en strategi for den fortsatte grønne omstilling i Fredericia. Der afsættes 0,5 mio. kr. til arbejdet fra 2021 og frem.

Grøn strøm

Byrådet har gennem flere år arbejdet målrettet med den grønne omstilling bl.a. gennem stra- tegien ”Fredericia for verdensmålene” og samarbejdet i DK2020. Forligspartierne er enige om,

at indkøb af grøn klimavenlig strøm kan være et skridt på vejen mod at blive CO2 neutral i 2030. Der afsættes derfor 0,2 mio. kr. årligt til dækning af merprisen til indkøb heraf.

Dialog med bygherrer om grønne løsninger

Forligspartierne er optaget af, at Fredericia Kommune går forrest i at fremme grønne løsnin- ger. Det tilstræbes, at der i dialogen med bygherrer omkring nye byggerier foretages en dialog om grønne løsninger, vedvarende energi mv. i forbindelse med nye lokalplaner og byggepro- jekter.

LED-belysning

Forligspartierne er enige om, at LED-belysningen på vejstrækninger i Fredericia færdiggøres. Den samlede økonomi til etableringen vil i de kommende år udgøre 10 mio. kr. i 2022 samt 9,5 mio. kr. i 2023. Beløbet kan fuldt lånefinansieres.

Miljø og Teknik

Kommunens strande

Østerstrand er et kæmpe aktiv for Fredericia Kommune, og forligspartierne er enige om at skabe attraktive faciliteter på hele kyststrækningen. Trappen ved Hybyhus skal renoveres og gøres mindre stejl, og der etablere et opholdsareal i nærhed til stranden med 2-3 bord- og bænkesæt samt en naturlegeplads. I alt afsættes der 0,5 mio. kr. i 2020 til formålet.

Herudover fortsættes den løbende indsats med at vedligeholde Østerstrand, så den fortsat kan vedblive at være et bynært aktiv for fredericianere og de mange gæster, der kommer til byen hvert år. Der afsættes allerede i 2020 100.000 kr. til at øge sandfordringen på Øster- strand. Hertil afsættes i 2023 yderligere 900.000 kr. til formålet.

Skærbæk Strandpark

Toiletterne ved Restaurant Skærbæk Strandpark har længe trængt til renovering. Forligsparti- erne er derfor enige om allerede i år at afsætte 60.000 til den nødvendige istandsættelse.

Lyngsodde

Der afsættes 300.000 kr. i 2020 til forbedringer på slæbestedet ved Lyngsodde.

Vandet omkring os

Vand er en begrænset ressource, og med Fredericia for Verdensmålene er særligt vand og vandet omkring os udpeget som et politisk prioriteret område. Som del af indsatserne om- kring vand afdækkes mulighederne for at nyttiggøre vand, der ikke har drikkevandskvalitet. Arbejdet tilrettelægges som en del af vandmiljøarbejdet i Teknik og Miljø.

Kystsikring

Med henblik på at forhindre kysterosion afsættes midler til både hård og blød kystsikring langs hele Østerstrand – i overensstemmelse med “best practice” på området. Indsatsen kan medvirke til at sikre biodiversitet i havmiljøet og udføres i nær sammenhæng med de allerede igangværende tiltag indenfor Naturpark Lillebælt og Bælt i Balance projektet.

Ekstra vedligehold af grønne områder

Naturen omkring benyttes af rigtigt mange besøgende – herboende og gæster – hvert år. Det er af stor værdi for Byrådet, at der er mulighed for løbende vedligehold af vores stier og grønne områder. Der afsættes 2 mio. kr. til opnormering på Entreprenørgården, således at der kan sikres ekstra vedligehold på voldanlægget, Treldeskovene, Øster Strand og øvrige grønne områder og stier i Fredericia.

Plant et træ

Forligspartierne er enige om at arbejde for, at Fredericia Kommune indgår i en samarbejdsaf- tale med Plant Et Træ. Plant Et Træ har gennem årene været en værdifuld partner i skovrejs- ningsprojekter. Fremadrettet vil en aftale kunne bidrage til både fortsat skovrejsning, plant- ning af bytræer, træer ved kommunens forskellige institutioner og ikke mindst udskiftning af syge træer på voldkronen.

Styrkelse af miljøindsatsen

Arbejdet med miljø er højt prioriteret i Fredericia. Vi er en kommune, hvor der lægges stor vægt på de mange forskellige miljømæssige facetter af vores kommune – fra rene vandløb, til vandet omkring os, til mindskning af støj og håndtering af risikovirksomheder. Det fortsatte arbejde på området styrkes ved at der omlægges ressourcer i Teknik og Miljø til ansættelse af en ny medarbejder på plan- og miljøområdet.

Biodiversitet

Der iværksættes et formaliseret samarbejde mellem Madsby Parken, Naturpark Lillebælt, Vej og Park og Fredericia Kommunes Natur og Miljø afdeling, som skal intensivere fokus på biodi- versitet ved ekstensiv afgræsning af indhegnede naturområder.

Infrastruktur og bosætning

Bosætning

Fredericia har i de sidste 10 år arbejdet strategisk med at øge bosætningen i kommunen og har markeret sig som en af de kommuner i Trekantområdet med størst tilflytning.

Forligspartierne er enige om, at bosætningsindsatsen er et af de mest politisk prioriterede områder i de kommende år. Kommunens bosætningsindsats skal gentænkes og styrkes i et langt stærkere strategisk partnerskab med såvel ejendomsmæglere, erhvervsliv og andre rele- vante aktører.

Bosætning er sammen med erhvervsudviklingen afgørende for væksten i vores kommune og dermed nye skatteindtægter til at finansiere den kommunale velfærd. Kommunen har unikke bosætningsmuligheder inden for voldene i Kanalbyen, men der mangler parcelhusgrunde i oplandet. Fuglsang Vest er godt på vej, men vi kan allerede nu se, at efterspørgslen langt over- stiger antallet af grunde i denne udstykning.

Forligspartierne er derfor enige om at investere massivt i byggemodningen i de kommende år. Allerede i 2020 skal der opkøbes ny jord til parcelhusgrunde. Byrådet har tidligere afsat puljer for i alt 19 mio. kr. til investeringer i jordkøb, og forligspartierne er enige om at øge dette beløb med 25 mio. kr. til alt 44 mio. kr. Endvidere afsættes der i 2021 og 2022 i alt 25 mio. kr. til byggemodningen. Med investeringerne vil kommunen i alt råde over 175 nye par- celhusgrunde til nye tilflyttere. Endelig afsættes der en pulje til køb af jord i 2021 på 10 mio. kr. Investeringerne ventes at indbringe kommunen væsentlige indtægter i form af grundsalg. Indtægterne forventes som minimum at modsvare udgifterne til jordkøb og byggemodning.

Byfornyelse

Der tildeles byfornyelse til Kongensgade 103 i 2020, og der afsættes 5,1 mio. til dette i 2022, hvoraf kommunen får 50% refusion fra staten. Bygningen og lejlighederne renoveres således, at utidssvarende lejligheder moderniseres.

Cykelstier

Infrastrukturen for kommunens bløde trafikanter er en afgørende politisk prioritet for Byrå- det i Fredericia. En politisk prioriteret plan for flere cykelstier i Fredericia har i de seneste år

betydet, at vejnettet er udvidet samt istandsat med knap 30 kilometer cykelsti i kommunen fordelt på 13 projekter. Udviklingen fortsætter, og forligspartierne er enige om, at der i 2021 afsættes 6 mio. kr. til etablering af den næste cykelsti i cykelstikataloget, så strækningen på Røde Banke etableres.

Herudover afsættes 15 mio. kr. til vejudvidelser og cykelsti til vejudvidelser og cykelsti til Østerby, som skal tænkes sammen med forligspartiernes prioritering af bosætningsindsatsen i Bøgeskov. Midlerne afsættes i perioden 2021 – 2022.

Danmark C infrastruktur

Der afsættes 5 mio. ekstra i 2021 til færdiggørelse af de projekter, der sat i gang 2020 med op- gradering af vejnettet til mere tung trafik og Europavejs forlængelse, der kan åbne i 2021. Der afsættes 15 mio. til at forlænge Bundgårdsvej ud til Vejle Landevej i 2021. I årene 2022 til 2024 afsættes der 16 mio. årligt til medfinansieringer af afkørsel 61 samt ombygning af Hejse rund- kørslen.

Grundkapitalindskud til almene boligorganisationer

De almene boligorganisationer har på samme vis som kommunerne fremrykket anlægsinve- steringer med henblik på at holde hånden under beskæftigelsen. Boligkontoret har i den for- bindelse ansøgt om et grundkapitalindskud i 2021 på 2,236 mio. kr., som forligspartierne har indarbejdet i budgettet. Beløbet er udenfor anlægsrammen.

Kortlægning af støj fra motorvejen

Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 til en analyse og kortlægning af støj fra motorvejsnettet, på strækningen fra Den Nye Lillebæltsbro til Taulov.

Analysen og kortlægningen forventes udført i samarbejde med Vejdirektoratet, og analysen vil indeholde en udpegning af de strækninger, hvor etablering af støjdæmpende tiltag vil ned- sætte støjpåvirkningen af boligerne langs motorvejsnettet, samt en beskrivelse af, hvilke løs- ningsforslag, der er mulige, hvilken effekt de kan forventes at have, samt hvad de overslags- mæssigt forventes at koste og etablere.

Fortsatte investeringer i en attraktiv midtby

Byforum

Der afsættes 2 mio. kr. årligt til udvikling af midtbyen. Midlerne afsættes til aktiviteter i midt- byen og administreres af Byforum.

Blomsterfestival

Der etableres i 2021 en blomsterfestival i Fredericia. Festivalen afholdes i forbindelse med sommerferien og 6. julidagene og har til formål at skabe en ny attraktion for både fredericia- nerne og for gæster til byen. Der afsættes 200.000 kr. til formålet fra de afsatte midler til Gang i Byen.

Gammel Havn – udvidelse af gæstesejlerhavn

Fredericia er begunstiget med en bynær gæstesejlerhavn, som i takt med byens udvikling bli- ver et mere og mere populært udflugtsmål for gæster i såvel kortere og længere perioder.

2020 har budt på forbedring af bad og toiletfaciliteter, og der er etableret et moderne beta- lingssystem, som skal gøre det let for gæster at lægge til. Forligspartierne er enige om at tage det næste skridt og udvide Gammel Havn med 40 ekstra pladser, som kan stå klar i 2021. Ar- bejdet udføres i tæt samarbejde med ADP. Der afsættes 7 mio. kr. til projektet i 2020.

Derudover afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til forskønnelse af havneområdet.

Gothersgade Syd

Som del af de mange initiativer omkring Sommer i Fredericia blev der gennemført en prøve- handling, hvor den sydligste del af Gothersgade blev lukket af for trafik over sommeren. Erfa- ringerne med aflukning af gaden, etablering af byrumsmiljø og et tæt samarbejde med de re- stauratører og spillesteder har været meget positive. Oplevelsen er, at området fra havn til midtby er blevet bundet sammen, og der er skabt en naturlig sammenhæng for gæster i byen og fredericianerne. Forligspartierne er enige om, at fortsætte investeringerne i Fredericia Midtby og skabe en permanent omdannelse af hele Gothersgade Syd til gågade. Løsningen etableres i 2020, og der afsættes 0,7 mio. kr. til arbejdet.

Midtbystrategi

Forligspartierne er enige om, at iværksætte et arbejde med udarbejdelse af en midtbystrategi. Strategien skal indeholde følgende:

 • En strategisk plan for byens pladser
 • En strategisk plan for gågadestruktur herunder Vendersgade
 • Projektering af den fremtidige udformning af Gothersgade mellem Sjællandsgade og Ol- denborggade
 • Plan for klimasikring i forbindelse med J.B. Nielsens Plads
 • Udarbejdelse af anlægsoverslag til forbedringer
 • I arbejdet med udarbejdelse af midtbystrategien skal parkeringssituationen i Fredericia gennemgås nøje med henblik på fremtidig planlægning af parkering i bymidten.
 • Et strategisk greb på trafikafvikling – også for bløde trafikanter.

Den samlede plan udarbejdes i tæt samspil med de mange aktører i midtbyen, Byforum, Busi- ness Fredericia, Shopping og grundejerforeningen af 1884. Der afsættes 1 mio. kr. til arbejdet.

Ejendomsanalyse

Som del af Budget 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en analyse af kommunens ejendomsområde med henblik på identificering af mulige gevinster ved at sætte bygninger til salg og foretage energimæssige gennemgange for optimering af energiforhold i kommunens bygninger. Analysen præsenteres for økonomiudvalget i 4. kvartal 2020.

Sundhedshuset

Forligspartierne er enige om at fortsætte det store og vigtige arbejde med at udvikle Frederi- cia Sundhedshus. Nye aktører søger fortsat til byen på grund af sundhedshusets mange mu- ligheder og udviklingen betyder, at Fredericia har markeret sig som en stærk spiller i det nære sundhedsvæsen. Sundhedshuset har været under ombygning siden 2017 og vil fortsat være det i de kommende år. Forligspartierne er dog enige om, at det er vigtigt at prioritere et fler- årigt anlægsbudget til renoveringen, så der sikres den nødvendige strategiske planlægning af de næste etaper af indflytning for nye aktører.

Der afsættes i alt 69 mio. kr. til den fortsatte udvikling af Danmark bedste sundhedshus i peri- oden 2021 – 2024. Heraf afsættes 24 mio. kr. i 2021, 30 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i 2024. Ud af det samlede beløb lånefinansieres 30 mio. kr. til energirenoveringer.

Midlerne prioriteres til samling af psykiatrien og det videre partnerskab med Region Syddan- mark omkring mennesker med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed.

Endvidere prioriteres en samling af tandplejen i Fredericia. Dette vil styrke den samlede kvali- tet af tandplejen og øge rekrutteringsmulighederne for tandlæger og tandplejere i de kom- mende år. Ved samlingen opsiges nuværende eksternt lejemål jf. arbejdet med optimering af kommunens kvadratmeter.

Herudover iværksættes en omfattende klimarenovering af sundhedshuset, som betyder, at huset opgraderes med nye vinduer, klimaskærm og radiatorer. Klimarenoveringerne vil for- løbe over en 4 årig periode og ventes at bidrage meget positivt til Fredericia Kommunes sam- lede CO2 aftryk. Renoveringerne vil betyde et væsentligt løft af indeklimaet for husets mange aktører.

Der er i det samlede budget ligeledes midler til udskiftning af elevatorer, forskønnelse af ude- arealer, rådgivning, inventar samt forbedring af arbejdsmiljø og forhold for hjælpemiddel og kommunikation.

Fredericia Musicalteater

Fredericia Teater har gennem en lang årrække været et fyrtårn inden for dansk teater og sce- nekunst. Musicalopsætninger på internationalt topniveau har trukket mange, mange besø- gende til byen, og har sat Fredericia på verdenskortet. Musical, scenekunst og musikken er en del af Fredericias DNA. Med teaterets konkurs i marts 2020 blev der sat en midlertidig stopper for de store produktioner og livet i og omkring teaterbygningen i Prinsessegade. Alt sammen til meget stor ærgrelse for et samlet Fredericia. Tiden efter har vist os, at rigtig mange savner teateret, livet omkring og talentudviklingen, der har fulgt med.

Byrådet har med en fælles erklæring fra juni tilkendegivet, at samtlige partier vil arbejde for at genrejse Fredericia som musical og kulturby. Dette løfte står forligspartierne ved.

Tiden efter konkursen er blevet brugt til at sikre det samlede inventar på teateret, til renove- ring af bygningsmassen og til at få sikret de mange rekvisitter og effekter, der tilhører huset. Huset er under Coronaen taget midlertidigt i brug til stor glæde for mange fredericianere og gæster udefra.

Forligspartierne er enige om, at sikre den fortsatte investering i Fredericia Teater.

Der har været kørt en grundig og inddragende proces, hvor mange har budt ind med bidrag og inputs til fremtidens teater. De samlede input præsenteres for Byrådet i efteråret 2020. Forligspartierne har efter grundige drøftelser besluttet sig for at bibeholde det kommunale tilskud på 11 mio. kr. årligt under forudsætning af, at det på finansloven afsatte beløb på 8,5 mio. kr. til Fredericia Musicalteater genaktiveres fra 2021.

Forligspartierne er enige om, at der i et kommende Fredericia Teater skal tilstræbes samme høje kunstneriske niveau som tidligere såvel gældende de mindre og eksperimenterende pro- duktioner og i en form, så store produktioner af meget høj kvalitet sikres.

Forligspartierne er enige om at gå i dialog med Kulturministeriet og Folketingets partier med henblik på en afklaring af tilskuddet og den fremtidige samarbejdsmodel. Det er af afgørende betydning for forligspartierne, at der opnås en fælles forståelse for en bæredygtig forretnings- og økonomimodel, der kan sikre rammerne for Fredericia som Danmarks ubetingede musical- hovedstad.

Det er af afgørende betydning for forligspartierne, at opsætningerne i fremtidens Fredericia Teater spiller i vores nuværende teaterbygning i Fredericia.

Forligspartierne er enige om at bygge et bæredygtigt og folkeligt musicalteater op.

Det er afgørende for forligspartierne, at der indhentes privat risikovillig kapital for at kunne finansiere kommende store forestillinger. De økonomiske forudsætninger for en fremtidig te- aterdrift skal være bæredygtige og robuste.

Forligspartierne nedsætter en styregruppe, der skal drive processen. Styregruppen har mulig- hed for at fremrykke en mindre andel af tilskuddet for 2021 til 2020 for at kunne påbegynde arbejdet.

Forligspartierne anerkender, at en fremtidig sikring af Musicalakademiet i Fredericia Kom- mune hænger uløseligt sammen med et stærkt Fredericia Teater. Der lægges op til en fornyet samarbejdsaftale med Musicalakademiet, hvor der fremadrettet kan samarbejdes om endnu flere områder som fx værksteder og kostumelager.

Forligspartierne er enige om at afsætte 1.850.000 kr. til istandsættelse af loftet i teaterbygnin- gen og til etablering af nyt låsesystem i huset. Forbedringerne gennemføres i 2020.

Der afsættes 2 mio. kr. fra opsparingen på Bülows Kaserne til at få istandsat og klargjort loka- ler samt til sikring af kostumer og værksteder fra det tidligere Fredericia Teater.

Børnekulturen – herunder særligt børnemusicals – skal have en særlig opmærksomhed. Fre- dericias skoler og dagtilbud skal tænkes ind i arbejdet med det nye musicalteater, således at mange fredericianske børn og elever oplever glæden ved Musicals. Kirstinebjerg-distriktets skoler skal have en særlig rolle i denne sammenhæng.

Teater Malstrøm

Tilskuddet til Teater Malstrøm forhøjes i 2021 med 100.000 kr.

Opgaveudvalg

Helhedsplansudvalget og Demokrati og Borgerudvalget fortsætter til udgangen af 2021, så udvalgene får mulighed for at videreføre deres indsatser i det kommende år. Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. under økonomiudvalget, som søges til konkrete aktiviteter. Puljen forde- les med 100.000 kr. til Helhedsplansudvalget og 400.000 kr. til Demokrati og Borgerudvalget. Heraf udgør 300.000 kr. opsparing fra Demokrati og Borgerudvalget.

Helhedsplansudvalget

Helhedsplanudvalget har gennem de sidste år arbejdet intensivt med at skabe retning og ind- satser særligt i Korskærparken og Sønderparken for at fremme uddannelse, beskæftigelse, kriminalitetshæmmende aktiviteter og social inklusion. Arbejdet bærer frugt, og områderne er

i positiv udvikling. Forligspartierne er enige om, at den tidligere beslutning om iværksættelse af en fysisk udviklingsplan erstattes af et arbejde, hvor mulighederne for udarbejdelse af en ansøgning til Landsbyggefonden om en bydækkende helhedsplan for Fredericia undersøges.

Demokrati og Borgerudvalget

Demokrati og Borgerudvalget får i 2021 en særlig opgave i at fremme valgaktiviteter i forbin- delse med kommunalvalget i 2021. Byrådet er også ved dette valg meget optaget af, at stem- medeltagelsen for stemmeberettigede fredericianere holdes på et højt niveau og gerne øges. Der har under Corona været gode erfaringer med at øge mulighederne for, at flere kan følge byrådsmøderne på afstand. Demokrati og Borgerudvalget vil i 2021 arbejde med en perma- nent løsning for at transmittere byrådsmøderne.

Turisme

Forligspartierne ønsker at styrke Fredericias position som stærk turismedestination. Tiden med Corona har vist os, hvor meget vi kan sammen, når alle kræfter samles. Vi ser ind i en tid, hvor vi også i det kommende år skal tænke anderledes i forhold til vores indsatser. Flere kom- mer til at holde ferie i Danmark, og der bliver brug for en offensiv indsats til at tiltrække såvel en-dagsgæster og overnattende.

Kommunerne omkring os bevæger sig i disse år i forskellige retninger, når det kommer til tu- rismeindsatsen. Nogle samles mod vest, andre går mod øst, og nogle vælger at stå alene.

Partierne har lyttet til den klare opfordring fra det fredericianske erhverv om, at Fredericia først og fremmest skal samles omkring de mange styrkepositioner, vi selv har. Dyrke det fort- satte samarbejde og prioritere vores indsatser, så vi samlet får endnu mere ud af vores mange kvaliteter i kommunen. Fredericia Kommune vælger derfor første omgang, at udvikle turismen uden at melde sig ind i et destinationssamarbejde. Vi vil fortsat søge samarbejde på kryds og tværs af kommune og regionsgrænser. Men vi tror, vi i første omgang står bedst og stærkest ved at udvikle vores egen strategi.

En række samarbejder skal gentænkes, og tiden er inde til at starte på en frisk på flere områ- der. Der omlægges derfor ressourcer svarende til 1 mio. kr. fra tidligere medlemskaber, sam- arbejder og markedsføring på turismeområdet.

Fredericias styrkepositioner skal fremmes

Forligspartierne deler erhvervet oplevelse af, at vi har et enormt – og uforløst potentiale i at udvikle og formidle vores styrkepositioner inden for oplevelsesturismen. Fredericias kultur,

natur, byliv og historie skal fremmes og formidles. Vi er stærke på oplevelser for børn og bør- nefamilier. Arbejdet er i gang og forankres i den kommende tid i et tæt samarbejde mellem Fredericia Kommune, Byforum og de mange aktører inden for oplevelsesøkonomi i kommu- nen.

Experience Fredericia

Fredericia Kommune har i en årrække understøttet udviklingen af erhvervsturismen over bæl- tet i regi af Meeting Lillebælt. Kommunen har erfaret, at turismeerhvervet i Fredericia har meldt sig ud af konstruktionen og samtidig ønsker at indgå i et tættere partnerskab med kom- munen omkring satsning og udvikling af erhvervsturismen i Fredericia.

Vi skal sammen tiltrække flere overnatninger til Fredericia. Vi skal styrke vores markedsan- dele, og vi skal sammen professionalisere vores erhvervsturisme.

Der oprettes et nyt partnerskab mellem erhvervet og Fredericia Kommune: Experience Frede- ricia.

Konstruktionen etableres med sekretariatsfunktion fra Fredericia Kommune, hvor der sikres en understøttelse i forhold til markedsføring, salg og samarbejde. De gode erfaringer fra part- nerskabet på krydstogtindsatsen sættes i spil. Fredericia Kommune bidrager med 1 årsværk til konstruktionen, og erhvervet har forpligtet sig til at bidrage med et væsentligt beløb til mar- kedsføring og annoncering.

Erhvervsturismeindsatsen udvikles af Experience Fredericia og kobles til et tæt samarbejde med arbejdet i Byforum omkring byudvikling, kultur, midtbystrategi og oplevelser.

Fæstningscenter og Fredericias historie

Partierne er enige om, at der arbejdes for etablering af et fæstningscenter i Fredericia. Områ- det omkring Voss-grunden tænkes ind som en mulig placering således, at der skabes sam- menhæng til voldprojektet og restaureringen af Fredericia Vold. Der udpeges en projektleder for arbejdet med fæstningscenteret, og der iværksættes dialog med relevante fonde om ud- viklingsarbejdet.

Indkørslen til Fredericia via Prangervej og Sjællandsgade er en væsentlig del af mødet med byen. Området har i flere år været forsømt, men Byrådet i Fredericia har i 2020 sikret sig ejer- skab over den strategisk vigtige Voss-grund. Der er afsat midler til rydning af grunden, etable- ring af midlertidig parkering og forskønnelse af området. Som naturligt næste skridt i forskøn- nelse af området er forligspartierne enige om, at den nuværende bygningsmasse (Tutavalis og

de tilhørende garager) skal nedlægges. Området åbnes op og der etableres midlertidig for- skønnelse og parkering ud mod Sjællandsgade.

Lokalhistorisk arkiv flyttes til Flydedokken. Der afsættes 4,2 mio. kr. til istandsættelse af Flyde- dokken til formålet, og det nuværende lejemål for Lokalhistorisk arkiv opsiges. Herved frigø- res husleje, og opsigelsen bidrager til kommunens strategi om at skabe bedre udnyttelse af egne kvadratmeter.

Klimavenlig renovering af Fredericia Rådhus

På en af byens mest centrale pladser ligger hele kommunens rådhus, hvor mere end 200 bor- gere hver dag henvender sig med deres sag. Bygningen har et stort vedligeholdelsesefterslæb og trænger til en opgradering med hensyn til at leve op til de moderne standarder for tilgæn- gelighed, borgerservice, indeklima og energiforbrug. Byrådet ønsker at udnytte de kommu- nale m2 mere optimalt, og har i den forbindelse besluttet at flytte jobcenteret i Sjællandsgade til rådhuset og på den vis samle en stor del af borgerkontakten centralt i byen. Lejemålet i Sjællandsgade kan herefter opsiges. Der er derfor tidligere afsat ca. 25 mio. kr. til renovering af bygningen. Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere 8 mio. kr. til renoveringen af rådhusbygningen. Forbedringerne vil have positiv betydning for de borgervendte funktioner samt skabe yderligere energirigtige løsninger, hvor hele forhallen skal have klimaskærmen re- noveret. Endvidere vil byrådssalen blive renoveret med forbedring af akustik og udskiftning af AV-udstyr.

Hjemmearbejde

Der har været gode erfaringer med hjemmearbejde og øget brug af digitale løsninger. Det øn- sker forligspartierne at fortsætte med – særligt igennem den kommende Corona-tid. Der af- sættes en pulje på 100.000 kr. i 2020 til at arbejde med arbejdsmiljø og hjemmearbejde i en Corona-tid.

Whistleblowerordning

Forligspartierne er enige om, at der i løbet af 2021 etableres en whistleblowerordning, og at formen og indhold for denne tilrettelægges i tæt samarbejde med organisationen. Fra 2021 bliver det et krav i Danmark og EU, at alle offentlige institutioner etablerer en whistleblower- ordning. For nuværende afventes en nærmere bekendtgørelse på området fra EU.

Indkøb, udbud og brug af konsulenter

Fredericia Kommunes udbuds og indkøbspolitik skal revideres. Udarbejdelse af politikken for- ankres under Økonomiudvalget. I politikken indarbejdes Fredericia Kommunes forventninger til de krav leverandører ventes at leve op til. Her lægges særligt vægt på virksomheders soci- ale og uddannelsesmæssige ansvar. Ligeledes skal der så vidt det er muligt skabes fleksibilitet i forhold til lokale indkøb.

Herudover er forligspartierne enige om, at Fredericia Kommune ikke anvender princippet ”no- cure no-pay” på områder, der har med service på velfærdsområderne at gøre.

Forligspartierne er enige om, at kommunens brug af eksterne konsulenter skal nedbringes jf. krav fra regeringens krav til offentlige organisationer om færre udgifter på konsulentydelser. Forligspartierne anerkender behovet for at trække specialbistand ind fx til rådgivningsopgaver i forbindelse med miljøsager, bygge og anlæg og specialekspertise på det juridiske område.

Der omlægges 4,5 mio. kr. i 2021 inden for det administrative område herunder ved at ned- bringe brugen eksterne konsulenter og ved at sanere i projekter, således at fokus på kerneop- gave og kernedrift styrkes.

Finansiering

Rammen

I årets budgetlægning var Fredericias vejledende serviceramme 2.425 mio. kr. Hertil kan læg- ges kommunens andel af løftet på servicerammen med 14 mio. kr. altså i alt 2.439 mio. kr.

Det stod hurtigt klart i forløbet, at dette ikke rakte til at finansiere partiernes ønsker, og derfor har der undervejs også blevet identificeret en række finansieringskilder, som beskrives i det følgende.

Nedskrivning af bufferpuljen i 2021

På serviceudgifterne er der indarbejdet en bufferpulje til imødegåelse af udgiftspres på 20 mio. kr. årligt. I 2021 omprioriteres 10 mio. kr. til forbedringer af den kommunale velfærd, mens det resterende beløb reserveres til udgifter som følge af Corona. Bufferpuljen vil fra 2022 igen udgøre 20 mio. kr.

Prioritering af anlægsbudgettet

Kommunerne styres under ét af centralt fastsatte anlægsrammer, som er aftalt mellem rege- ringen og KL. Forligspartierne er enige om, at investeringsbehovet i udviklingen af kommunen er stort, og at det kræver skarp prioritering af anlægspuljer m.m. Hele anlægsprogrammet er derfor gennemgået og justeret med henblik på at frigøre midler til investeringerne.

Sparede driftsudgifter under Corona

Coronaen har i 2020 vist nye måder at samarbejde på med bl.a. flere digitale møder, hjemme- arbejde, mindre kørsel mellem mødesteder. Tiltag, som har resulteret i sparede driftsudgifter. Forligspartierne forventer, at vi vil se samme tendens langt ind i 2021, og har derfor reduceret budgetterne med forventede sparede driftsudgifter på i alt 10,7 mio. kr. i 2020. Besparelsen anvendes til at finansiere den øgede rengøring på børn- og ungeområdet.

Færre konsulenter og projekter

I årets kommuneaftale er der særligt fokus på muligheden for mindre brug af konsulenter, hvor de frigjorte ressourcer kan omprioriteres til borgernær velfærd. Forligspartierne er enige om, at der kan frigøres 4,5 mio. kr. på både interne og eksterne konsulenter.

Omlægning af turismeindsatser

Der omlægges i alt 1 mio. kr. fra kommunens turismeindsatser, som indgår i den samlede pri- oriteringsramme.

Den grønne afkast

Årets udvidede anlægsprogram har markante investeringer i den grønne omstilling. Det an- slås, at investeringerne udgør i størrelsesordenen 100 mio. kr. Investeringerne vil føre til re- duktion i energiforbruget i de renoverede ejendomme, og forligspartierne er derfor enige om, at der i alt kan realiseres et samlet afkast for 2 mio. kr. årligt.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

Michael Eis
Michael Eis
16:20 - 25. september 2020 16:20

Herligt !

Kun én gang optræde ordet ‘erhvervsudvikling’, og det under punktet om initiativer omkring bosætning.

Ikke et afsnit som fremlægger visionerne for at tiltrække virksomheder, og dermed arbejdspladser. Ikke et ord om hvordan man vil understøtte kommunens iværksættere, til at komme igang og skabe arbejdspladser.

Til gengæld meter lange beskrivelser om ledelsen på Rådhuset, eller mangle på samme. Om kommunens nye anlægsprojekter, fordi man har fået fjernet anlægsloftet og billig lånemuligheder, men ikke et ord om hvordan man f.eks. vil redde indre by fra det totale forfald og butiksdød.

Det virker ærligtalt en anelse visionsløst.