I mulighedskataloget for Budget 2020 fremgik det, at der var et forslag om at nedlægge stillingen som idrætschef i Fredericia Kommune. Det forslag blev ikke vedtaget.

“Fredericia Kommune har et ambitiøst niveau på idrætsområdet. Det gælder både bredden og eliten. Fredericia Idrætscenter er et centralt omdrejningspunkt for de mange aktører, der virker på idrætsområdet i kommunen. Det foreslås at styrke idrætsområdet gennem en samling af eliteidrætssamarbejdet med Team Danmark og understøttelsen af det brede idrætsområde under samme leder”, skrev forvaltningen i mulighedskataloget og fortsætter:

“Formålet er at skabe en fælles indgang til idrætten i Fredericia, styrkelse af sammenhængen til sundhedsområdet og ikke mindst en fortsat udvikling af tætte partnerskaber mellem både store og mindre idrætsaktører i Fredericia”.

Det konkrete forslag på en omprioritering lyder således:

“Konkret foreslås det derfor, at idrætssekretariatet flyttes fra rådhuset til FIC. Lederen af Fredericia Idrætscenter vil naturligt kunne overtage ledelsesopgaven af idrætssekretariatet herunder Fredericia Eliteidræt. Med forslaget nedlægges den nuværende stilling som idrætschef”.

Det foreslag endte med ikke at blive vedtaget i budgetforliget, som kan ses her.

http://bit.ly/rosalecture