Budgetforliget blev offentliggjort i fredags. Vi har samlet en række highlights i forliget, blandt andet, at FHK får huslejefritagelse, ny 10. klasse etableres, Fredericia Teater låner fem millioner kroner og lederstillinger spares væk i forvaltningen

Budget 2020: FHK får huslejefritagelse

Fredericia Håndboldklub og Fredericia Idrætscenter har været gennem en større udvikling og renovering af indgangsparti, loungeområder samt hal 1 og fremstår nu med moderne og indbydende faciliteter. Forligspartierne ønsker at skabe de bedst mulige vilkår for, at FHK fortsat kan spille i den bedste række samt udvikle sig som både elite og breddeklub. Der afsættes 500.000 kr. årligt til at sidestille FHK, FC Fredericia og Fredericia Teater i forhold til huslejefritagelse.

Budget 2020: Ny 10. klasse etableres

I forbindelse med budgetforliget etableres der en ny 10. klasse, der har til formål at gøre så flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Den politiske målsætning med det 10. skoleår er, at det skal være starten på en ungdomsuddannelse snarere end afslutningen på grundskolen samt, at erhvervsuddannelserne skal spille en større rolle på 10. klasseområdet, så flere vælger samt gennemfører en erhvervsuddannelse.

Fredericia Kommune etablerer et supplement til den nuværende 10. klasse via en samarbejdsaftale med de tre erhvervsuddannelsesinstitutioner EUCL, SOSU og IBC om et nyt 10. klassestilbud: 10. PRO.

Målet med 10. PRO er, at give eleverne en uddannelse, der gør at de kan vælge bredt mellem ungdomsuddannelserne, men hvor eleverne i høj grad vil få blik for mulighederne i at blive faglært – både gennem EUD og EUX.

Der afsættes 700.000 kr. til opstart af det første hold på en ny erhvervsrettet 10. klasse. Midlerne afsættes med 292.000 kr. i 2020 og 408.000 kr. i 2021 og finansieres via Uddannelsesudvalgets opsparing

Læs hele budgetforliget her.

Budget 2020: Lederstillinger spares væk

I forbindelse med fremlæggelsen af budgetforliget fremgår det, at flere lederstillinger er sparet væk. Blandt andet souschefstillingen på Teknik og Miljø, Lederstilling af Uddannelsescentret og lederstilling på Jobcentret.

I årets budgetproces har målet være at skabe retvisende budgetter samt sikre investeringer i den borgernære velfærd og den fortsatte udvikling af Fredericia. En stor del af inansieringen er sikret via omprioriteringer inden for kommunens budget. Forligspartierne ønsker, at hovedparten af midlerne til omprioritering findes på administration og ledelse

Forligspartierne er enige om at følgende lederstillinger nedlægges og den økonomiske
gevinst på 2,85 mio. kr. i 2020 stigende til 3,5 mio. kr. fra 2021 og frem indgår til finansiering af det samlede budgetforlig:

Souschefstillingen på Teknik og Miljø, Lederstilling af web og Kommunikation, Lederstilling Uddannelsescenteret (samdrift af Uddannelsescenteret og Videnparken), Lederstilling Ung Fredericia samt lederstilling på Jobcenteret.

Forligspartierne ønsker, at der fortsat arbejdes med udvikling af samt tilpasning af ledelse i Fredericia Kommune. Ledelse er afgørende for at sikre den fortsatte udvikling af
kommunen, såvel i de funktioner, der er tættest på borgerne og via den strategiske ledelse. Kommunen har gennem de senere år skabt en slank og agil struktur, som senest
med koncernmodellen skal være med til at skabe fællesskab omkring opgaveløsningen i
kommunen både på tværs i organisationen og i stærkt fællesskab med kommunens politiske ledelse. Fredericia kommune er i vækst og store signaturprojekter søsættes i de
kommende år. Ikke mindst takket være årets budgetlægning. Byrådet ønsker at sikre
den fortsatte høje kvalitet omkring den strategiske ledelse af kommunen. Der afsættes
årligt 1,5 mio. kr. til formålet.

Budget 2020: Fredericia Teater låner 5 mio. kr.

Budgetforliget er blevet offentliggjort og her fremgår det, at Fredericia Teater har lånt fem millioner kroner og at et andet lån er blevet forlænget.

“Fredericia Teater er byens stolthed med forestillinger, som kan måle sig med de bedste i verden. Teateret giver borgerne unikke kulturoplevelser og skaber omsætning for byens spisesteder og hoteller. Teateret giver Fredericia et fantastisk brand og er en katalysator for vækst, aktivitet og bosætning. Også uden for kommunens grænser har man fået øje på teaterets kvaliteter, og i foråret besluttede folketinget at øge statstilskuddet med 4,4 mio. kr. Det er vi stolte af og ser frem til endnu bedre musicals i fremtiden. Det øgede statstilskud medfører en omlægning af teaterets likviditetsflow.”

“Før fik teateret det årlige tilskud fra både stat og kommune i starten af året. Fremadrettet udbetales statstilskuddet kvartalsvis, hvilket udfordrer teaterets likviditet. Med henblik på at forhindre likviditetsvanskeligheder for teateret i den forbindelse, ydes der et kortvarigt lån på 5 mio. kr. frem til udgangen af 2020, ligesom det i juni 2019 på 5 mio. kr. vedtagne lån forlænges til udgangen af 2020. Det påvirker ikke servicerammen.”

Læs hele budgetforliget her.

http://bit.ly/rosalecture