Byrådet skal den kommende weekend forsøge at lande en budget aftale for 2022. Forhandlingerne forventes at blive vanskelige, da der i år ikke er skrabet en forhandlingspulje sammen, partierne ikke i samme grad som tidligere opnå forhandlings resultater at profilerer sig på. Kommunen har i år et “historisk velfærdsbudget” som desværre er endt i budgetunderskud. Det kalder på en retvisende budgetlægning.

Vi vil i SF på det kraftigste opfordre byrådspartierne til at prioritere at lande et realistisk budget og undlade at bruge disse vigtige forhandlinger til politisk valgkampsteater. Udfordringerne er for store. Folkeskolerne er i en elendig forfatning, der mangler pladser på plejehjem til de ældre. Det forekommer helt på månen at ville bevilge store summer til et fæstningscenter, når kommunale kerneområder ikke er tilstrækkeligt finansieret.

SF havde gerne set, at man havde prioriteret at bygge en ny folkeskole, frem for at fortsætte skole lapperierne, vi synes det er en ommer. Der skal fart på miljøforbedringer. Grønne investeringer så som etablering af solceller på kommunale bygninger og arealer, det gavner miljø og pengepung. Der skal investeres i daginstitutioner, i klubtilbud, i skoler, uddannelser og i fremtidens boformer for mennesker med handicap, til ældre og de socialt udsatte borgere – som ikke skal spises af med et hengemt skur.

Det klares ikke under budgetlægningen i et valgår, men der kan tages hul på opgaverne.

Connie Maybrith Jørgensen

Byrådskandidat for SF

Havepladsvej 142, Fredericia