Mens konkurrerende valgløfter fylder sendefladen i den landspolitiske valgkamp, så står et enigt byråd i Middelfart sammen. Mandag aften vedtog Middelfart Byråd på tværs af politiske skillelinjer en handlingsorienteret ny vision med overskriften ”Broerne begynder her”. Målet er konkrete resultater og bæredygtig vækst til glæde for borgere og erhvervsliv. Midlet er en række indsatser, som på flere planer inviterer til lokal udvikling i dialog med borgere, lokalsamfund og erhvervsliv.

Middelfart Kommunes nye vision hedder ”Broerne begynder her”. Den har været et år undervejs og tager udgangspunkt i kommunens mange styrker, som man kender og viser en klar retning for, hvor Middelfart Kommune skal hen i fremtiden.

Det var en tilfreds og glad borgmester Steen Dahlstrøm, som sammen med et enigt byråd vedtog den nye vision:

”Det går fremad i Middelfart Kommune, men fremgang og vækst kræver samarbejde mod fælles mål. Det her byråd er kommet godt fra start, men har samtidigt også haft et fælles ønske om sammen at formulere en klar ny vision, som erstatter den tidligere fra 2007. En vision, som har rod i virkeligheden og med en klar retning for kommunens fremtid. Det har vi fået og i løbet af efteråret forbereder vi de seks indsatser, og så skal vi for alvor i arbejdstøjet sammen med borgere, lokalsamfund og erhvervsliv, så indsatserne i fællesskab kan få liv.”

Middelfart Kommunes vision fokuserer – under overskriften Broerne begynder her – på tre temaer:

  • Et godt sted at bo og leve

  • Danmarks grønne vækstkommune

  • Fokus på konkrete resultater

Målet er at skabe en Middelfart Kommune, der er båret af en bæredygtig vækst og sammenhængende fremdrift, og som er blandt landets allermest attraktive bosætnings- og erhvervskommuner. Målene skal veksles til praktiske resultater og er på den måde levende for kommunens borgere og virksomheder, nationalt og internationalt, hvor de bidrager til et udbredt og positivt kendskab til Middelfart Kommune.

Visionens mål bygger naturligt på en række målgrupper, der er betydningsfulde for den fortsatte udvikling af Middelfart Kommune:

Egne borgere – der skal kunne se og mærke kommunens kvaliteter som et godt sted at leve, arbejde og opleve.

Potentielle borgere – der som mulige tilflyttere fra både nærområderne på Fyn, i Østjylland og kommuner længere væk skal have kendskab til Middelfart Kom-munes kvaliteter som bosætnings- og erhvervskommune.

Eksisterende virksomheder – i særlig grad inden for de prioriterede sektorer produktion, handel og turisme.

Potentielle virksomheder – med fokus på udviklingsorienterede virksomheder.

Visionen har nedenstående overordnede mål – der alle afspejler såvel en række faktiske resultater som en række procesmål for, hvordan vi involverer borgere og andre interessenter.

Mål: Et godt sted at bo og leve

Middelfart Kommune vil have gode dagtilbud og folkeskoler målt på faglige resultater og børnenes læring, dannelse og trivsel. I fremtiden skal særligt dagtilbud, skole- og læringsmuligheder for både børn, unge og voksne sikre fortsat faglig udvikling. Desuden skal de unge studerende opleve et godt ungdomsmiljø i Middelfart Kommune. Det betyder gode transportmuligheder til de store uddannelsesbyer samtidig med et godt socialt miljø og tilbud i deres egen kommune.

Mål: Danmarks grønne vækstkommune

Vi ønsker at skabe arbejdspladser og styrke kommunens brand inden for grøn om-stilling med vækst, jobskabelse og iværksætteri – af hensyn til miljøet, det globale ansvar og for at have et stærkt og moderne erhvervsliv fremadrettet. I fremtiden skal vi skabe flere arbejdspladser ved at styrke hele den moderne værdikæde i et samarbejde mellem erhvervs-, uddannelses- og oplevelsessektoren. Der skal skabes et marked og arbejdspladser inden for grøn produktion, vi skal udvikle styrkepositionerne (eksempelvis inden for turisme, transport og fødevarer), og vi skal styrke handelslivets, købstadens og landsbyernes oplevelsesdimension.

Mål: Fokus på konkrete resultater

Middelfart Kommune har enestående muligheder for at skabe nationalt unikke og konkrete resultater med udgangspunkt i involvering og engagement med vores indre sammenhængskraft, stærke foreninger og høje tillid. Det gælder således også for denne vision, at den er gennemsyret af det samlende værdigrundlag, der er kommunens, og som omfatter et stærkt og involverende fællesskab. Middelfart Kommunes borgere udgør en helt særlig ressource for kommunens udvikling, og det er afgørende for os fremadrettet at satse på involveringen.