Det går fremad med renoveringen af broen over Sønderåen ved Borgvold. Tiden er nu kommet til at påføre broen fugtisolering for at sikre, at der ikke kommer fugtindtrængning i betonen. Til isoleringen bruges en sprøjtemembran som kan udsende en lugt ved udførslen. Lugten er dog ikke skadelig.

I slutningen af uge 28 eller starten af uge 29 skal broen over Sønderå ved Borgvold have påført fugtisolering på oversiden af dens betonflader for at sikre, at der ikke fremadrettet kommer fugtindtrængning i betonen.

Fugt kan udløse frostsprængninger eller såkaldte alkalikisel-reaktioner, som kan resultere i revnedannelse og nedbrydning af beton pga. indtrængning af salte, der kan få armeringen til at ruste.

Ny type fugtisolering valgt til opgaven

Der er valgt en lidt mere utraditionel sprøjtemembran til fugtisoleringen, da den giver os mange fordele i dette projekt. Sprøjtemembranen er blevet typegodkendt af Vejdirektoratet i marts måned 2016.

Renoveringen gør, at vi omdirigerer mange busser i byggeperioden, men sprøjtemembranen kan spare os for ca. en uges arbejde, da den kan udlægges på blot én enkelt dag med tørvejr. Det er tilmed nemmere at udlægge den på buerne og op af siderne på broen, og den har ikke samme krav til jævnhed i forhold til en traditionel fugtisolering, som skal være svejst fast til underlaget.

En ulempe ved sprøjtemembranen er dog, at den udsender en lugt under udførslen. Men det er vigtigt at understrege, at lugten ikke hverken er giftig eller skadelig. Vi beklager naturligvis de eventuelle lugtgener, udførslen kan give.