Med en donation fra TREFORs Værdipulje på 100.000 kr. er Madsbyparkens drøm om en ny oplevelsesbro kommet et kæmpe skridt videre.  De resterende midler håber legeparken at kunne realisere gennem yderligere sponsorater, egenfinansiering og igennem crowdfunding, hvor lokale firmaer og parkens mange glade brugere opfordres til at bidrage med et mindre beløb.

Bridgewalking for børn

Der er fem veje ind til Madsbyparken, hvor den mest brugte er en træbro. Broen er mere end 30 år gammel, og vind og vejr har efterhånden sat sine spor.

”Vi har en ide om at skabe en ny og anderledes måde at komme ind i Madsbyparken på. Vi har ladet os inspirere af den Gl. Lillebæltsbro og oplevelsen Bridgewalking, som jo primært er en aktivitet for voksne. Den nye ’oplevelsesbro’ er en form for Bridgewalking i børnehøjde, hvor både store og små kan se området fra andre og spændende sider”, siger Poul Bang Nielsen, daglige leder i Madsby Legepark

Ideen er, at turen over broen ind til Madsbyparken skal være en oplevelse i sig selv.

”Tanken er at indbygge nogle sensorer i broen, der måler om du løber lige så hurtigt som en hare, ræv eller nogle af de andre dyr, der hører til i den danske natur. Det kan også være at broen taler, når du bevæger dig på den. Det kan f.eks. være citater fra kendte eventyr”, siger Poul Bang Nielsen.

Madsbyparken er en offentlig park, som bruges hele året. Ideen er, at farverigt lys under broen, som tændes, når mørket bryder frem, skal give en sikker og tryg oplevelse, når du krydser broen. Lyset vil også tilpasse sig omgivelserne og skifte – f.eks. ved mørke, overskyet vejr eller på en dejlig sommerdag, hvor solen skinner.

Vær med til at bygge bro

Oplevelsesbroen er et samarbejdsprojekt mellem Madsby Legepark, som projektejer, flere fonde og lokalt engagement. På nuværende tidspunkt har TREFORs Værdipulje doneret 100.000 kr. til projektet. Derudover håber Madsbyparken, at byens borgere og virksomheder også vil støtte projektet økonomisk.

Ideen med at gøre oplevelsesbroen til et crowdfunding-projekt er, at alle kan donere små og lidt større beløb, og at der på den måde kan skabes ejerskab for broen. Som tak for hjælpen giver legeparken en modydelse. Bliver projektet ikke fuldt finansieret senest den 30. november 2015 tilbagebetales de beløb, som man har doneret via projektets konto med tak for lån.

”Der vil være en løbende historiefortælling om projektet, nogle aktiviteter og events både i legeparken og ved større arrangementer. Børn kan f.eks. deltage i en konkurrence, hvor de skal tegne broen og de dyr, som de gerne vil møde på deres vej over broen”, siger Poul Bang Nielsen.

(Foto: Fredericia Kommune )